marți, decembrie 14, 2010

Eco - C.E.N.T.COMITETUL ECO-ŞCOALA

Director, prof. CARPOV ANETA
Asigură conducerea operaţională a proiectului
Dir.adj., prof. Morar Gabriel 
Implică Asociaţia PROCENT în sprijinirea financiară a activităţilor derulate în cadrul
proiectului ECO-ŞCOALA
Prof. Fănăţan Nelu
Coordonează proiectul ECO-ŞCOALA, la nivelul şcolii
Coordonează proiectul Concurs Internaţional „WATER FOR LIFE”, 19-22.03.2011
Coordonează proiectul ECOLOGIZAREA APELOR, iunie-august 2011
Prof. Camelia Poran
Coordonează acţiunea ECOLOGIZAREA BARAJULUI FIRIZA din 05.06.2011
Prof. Luca Magdalena
Realizează un curriculum de educaţie ecologică pentru a fi inclus in programa de consiliere şi orientare
Prof. Mureşan Carmen
Coordonează proiectul ECO-FIZICA Concurs Naţional: Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie:
1. Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB20 la clasă, 2. Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică., 06-08 mai 2011
Prof. Apostol Anca
Coordonează Consiliul Elevilor şi realizează parteneriate cu diverse unităţi, asociaţii,
ONG-uri implicate în Proiectul ECO-ŞCOALA
Prof. Dimirache Diana
Promovează proiectul în mass-media; introduce în programa de consiliere şi orientare teme de educaţie ecologică şi monitorizează acţiunea
Prof. dr. Cînţa Adriana
Promovează proiectul pe blogul şcolii www.imaginecent.blogspot.com

RUS AURELIA
Reprezentantul Comitetului de părinţi pe şcoală
Diseminează activităţile din programul Eco-Şcoala în rândul părinţilor
IRINA SMICAL
Reprezentanta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Baia Mare
CRIŞAN CĂLIN
Comisar-şef – Garda de Mediu Baia Mare
COSTEL BUCUR
Director Parcul Natural Munţii Maramureşului
ISTVÁN LUDESCHER
Viceprimar al Municipiului Baia Mare, cu atribuţii de primar
Promovează proiectul la nivel local, prin implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor de mediu depistate de comitetul Eco-Şcoala din C.E.N.T.
NEACŞA GEORGE
Administrator al Colegiului Economic Nicolae Titulescu
Răspunde de regenerarea parcului şcolii şi menţinerea curăţeniei prin punerea la dispoziţie de unelte
şi materiale necesare
KLOCZA LUDMILA
Bibliotecara Colegiului Economic Nicolae Titulescu
Asigură suportul tehnic pentru educaţia ecologică
Reprezentanta Consiliului Elevilor
Promovează proiectul în Consiliul Elevilor
Garda ECO
Implică elevii din şcoală în derularea programului
Diseminează informaţiile în rândul elevilor, la panoul Eco, în revista şcolii.

 Activităţile extraşcolare, prin formele sale multiple, contribuie la conturarea şi definirea personalităţii elevilor.
(I.Cerghit, 1980; V. Bunescu, 1991; C. Creţu, 1994)
Criza ecologică locală face parte integrantă din criza ecologică globală. Omul nu poate supravieţui în afara naturii, în afara mediului. Viaţa şi mediul sunt noţiuni inseparabile. Informaţiile legate de legile care guvernează ecosistemele naturale, biocenozele, ca şi elementele ce vizează educaţia ecologică se adresează cu precădere tineretului. Rolul tinerilor este important, pentru că, la urma urmei, ei sunt cei care vor avea de suferit de pe urma deteriorării condiţiilor de viaţă şi de mediu.
Educaţia permanentă trebuie subordonată obiectivelor majore ce se referă la resurse, conservare şi dezvoltare. Învăţământul modern diversifică câmpul educaţional în care se include şi educaţia ecologică. Aceasta este o prioritate educativă. Educaţia ecologică reprezintă expresia conştientizată a raportului dintre om şi natură. Profesorul are misiunea profesională civică şi morală de adaptare, completare, de informare corectă şi asigurare a unei educaţii ecologice adecvate. Şcoala are rol de decizie în acest sens.
Educaţia ecologică trebuie văzută nu ca un element declamatoriu, ci ca o componentă esenţială a strategiei întregii comunităţi. Dacă generaţia adultă nu a beneficiat de o astfel de educaţie, tineretul trebuie să beneficieze de ea, ca să devină el însuşi subiect şi factor de educaţie. Programele flexibile permit includerea de teme adecvate la consiliere şi orientare, geografie, fizică, chimie, precum şi la celelalte discipline din trunchiul comun sau CDS. Aria curiculară se poate lărgi cu ore opţionale (Protecţia mediului, Educaţie pentru sănătate).
Problematica protecţiei mediului nu găseşte suficientă acoperire în programa claselor liceale. În schimb, Programul Eco-Şcoala permite completarea, adaptarea, concretizarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite la alte discipline. În vederea realizării unei atitudini active privind protecţia mediului, eficienţa maximă se obţine prin activităţi extraşcolare, prin aplicaţii începând cu clasa, şcoala, orizontul local. Aplicaţiile practice cuprinse în planul de acţiune sunt o replică la viaţa inactivă, pasivă, din faţa televizorului şi calculatorului, dar au şi rolul de a informa şi sensibiliza colectivitatea locală. Pentru locuitorii oraşului Baia Mare rezolvarea problemelor de mediu înseamnă oprirea unităţilor poluatoare (SC Romplumb şi SC Phoenix), adică şomaj. Frica de şomaj este mai puternică decât cea provocată de intoxicaţiile cu plumb. Poluarea nu trebuie considerată o fatalitate, o problemă fără rezolvare. Soluţia ideală nu este cea terapeutică, ci una profilactică, ce trebuie să includă pe lângă elemental investiţional propriu-zis şi pe cel educaţional de o covârşitoare importanţă. Scopul educaţiei pentru mediu trebuie să fie impunerea unei asemenea profilaxii.
Programul Eco-Şcoala determină realizarea unei atitudini active privind protecţia mediului, o implicare a fiecărui elev (membru al colectivităţii locale), întăreşte sentimentul de responsabilitate şi dorinţa de a acţiona personal.

COORDONATOR PROIECT, PROF. NELU FĂNĂŢAN

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.