vineri, septembrie 28, 2012

Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu" 2012-2013Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului va continua si în anul şcolar 2012-2013 programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu". Legislaţia în vigoare:
             - H.G. 1488/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind aprobarea criteriilor şi cuantumul sprijinului financiar ce se acordă elevilor;
             -  Ordinul nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar, cu modificările şi completările ulterioare.
            - Ordin nr. 4016/06.04.2011 pentru modificarea și completarea OMEdC nr. 4839/2004 privind criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu”.
Elevii provenind din familii cu venituri modeste pot depune, până la data de 1 octombrie a.c., cerere la secretariatul şcolii pentru a beneficia de ajutorul oferit de stat prin programul social “Bani de liceu”. Ajutorul constă într-o bursă lunară în cuantum de 180 de lei. Beneficiari ai programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 150 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului sunt:  
- o cerere primită de la şcoala la care învaţă şi care trebuie completată de elevul beneficiar 
- adeverinţă eliberată de dirigintele clasei din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar precedent, media generală şi nota la purtare în cazul elevilor de clasa a noua, adeverinţa este eliberată de şcoala generală de unde provin;

- adeverinţă de salariu pentru toţi membrii familiei majori cu venitul brut pe ultimele trei luni;
- declaraţie notarială pentru toţi membrii majori care nu au realizat alte venituri în ultimele trei luni, declaraţia se întocmeşte în fata notarului şi se va specifica de asemenea că nu au fost plecaţi din ţară în scopul obţinerii de venituri, că nu deţin utilaje agricole, că nu au conturi în bănci, că nu au alte proprietăţi în afara celei de domiciliu, că nu au cumpărat autoturisme în ultimul an, cupoanele de pensie pe ultimele trei luni la membrii de familie pensionaţi;
- certificate de naştere pentru membrii familiei care nu au buletin în copie şi original; buletin sau carte de identitate, pentru toţi membrii familiei de peste 14 ani în copie şi original;
- adeverinţă de elev/student pentru membrii familiei care sunt la şcoală respectiv facultate;
- adeverinţă de la finanţe privind impozitele şi faptul că nu realizează venituri din alte surse;
- adeverinţă de la primărie din care să reiasă terenul agricol pe care îl deţine familia, veniturile agricole obţinute;
- hotărârea de divorţ şi de pensie alimentară copie şi original dacă este cazul; certificate de deces (copie şi original);
- anchetă socială pentru persoanele din mediu rural (realizată de primăria de domiciliu din care să rezulte numărul de persoane care locuiesc în gospodărie, numărul de camere, dacă au pământ, animale, utilaje agricole).

Dosarele se depun pana la data de 20 octombrie 2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.