Colectivul C.E.N.T.
Director :
Prof. BUDA CRINA GEORGETA

Director adjunct:
Prof. HAN NICOLETA MARIA

Consilier pentru proiecte şi programe
Prof. DIMIRACHE DIANA
Personal didactic auxiliar

POP ZAMFIRA - administrator financiar - contabil şef
BREBAN DANIELA  - contabil
MICLĂUŞ ALINA - secretar şef
MOCIRAN OANA - secretar
NEACŞA GEORGE - administrator patrimoniu
GĂLĂŢANU  FLORIN -informatician
FILIP OFELIA - analist-programator
BAYZA LUDMILA- bibliotecar
MORARIU LIDIA - laborant
ALISIE RAMONA  - laborant
MOTICA MIRELA - pedagog

Personal nedidactic

LESCHIAN ELISABETA -bucătar
ŢÎRLEA FLOARE - îngrijitoare
 HALMI FELICIA-îngijitoare
COZMA CORNELIA - îngrijitoare
HALASZ ERSZEBET ILDIKO - îngrijitoare
GOJA LENUŢA -îngrijitoare
POP MARICICA - îngrijitoare
HERTEG FLOARE – spălătoreasă
ŞANDOR LADISLAU – portar
BURZO VIOREL – portar
POP DANIEL - portar