marți, decembrie 14, 2010

Şi, totuşi, avem o ţară frumoasă, ROMÂNIA! Astfel s-a numit excursia tematică organizată de prof. Nelu Fănăţan şi prof. dr. Adriana Cînţa în perioada 2-3-4 iunie 2011 pe traseul Baia Mare – Grădina Zmeilor – SALINA TURDACHEILE TURZIIARIEŞENI [Vila Vank]GHEŢARUL SCĂRIŞOARA CHEILE ORDÂNCUŞII–PEŞTERA POARTA LUI IONELE – BĂILE FELIXORADEA – CAREI – Baia Mare, excursie la care au participat 35 de elevi C.E.N.T. din clasele IX-X.
Colindăm, colindăm...
Sâmbătă, 11 decembrie 2010, un grup de elevi ai Colegiului Economic Nicolae Titulescu, sub îndrumarea doamnei prof. Ramona Pop, au participat la un concert extraordinar de colinde la Catedrala Sfânta Treime din Baia Mare. Elevii C.E.N.T. au colindat în prezenţa PS Justin Sigheteanul şi a pr. inspector, Florin Hoban. 


Competiţia Piaţa de Capital

În perioada 06.12.2010 – 28.02.2011, elevi din clasele a X-a participă la competiţia Piaţa de Capital, care face parte din programul de educaţie financiară “Piaţa de capital”, derulat de Asociaţia Junior Achievement România în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti şi S.S.I.F. Tradeville S.A. Competiţia se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani, elevi şi/sau studenţi, interesaţi de funcţionarea pieţei de capital din România. Ea se desfăşoară pe baza unui joc virtual de tranzacţionare a unor acţiuni virtuale listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în care participanţii pot intra gratuit, fără perceperea vreunor taxe de acces sau participare. Tranzacţionarea în cadrul Competiţiei are loc exclusiv în spaţiul virtual şi nu influenţează în niciun fel evoluţia acţiunilor reale listate la BVB.
În martie 2011 va avea loc  premierea câştigătorilor.
Din cadrul Colegiului Economic Nicolae Titulescu s-au înscris 12 elevi care s-au constituit în echipe cu următoarea componenţă:

Echipa CENT-1
BUTEAN DORA ŞTEFANIA (clasa a X-a C)
BUDA OANA ALEXANDRA (clasa a X-a C)
MĂGUREAN CĂLINA (clasa a X-a C)

Echipa CENT-2
GROZA LEONARD LUCA (clasa a X-a C)
MUREŞAN TABITA (clasa a X-a C)
BÎRLE RĂZVAN IONUŢ (clasa a X-a C)

Echipa CENT-3
COZMA ROXANA (clasa a X-a C)
VANCIU ŞTEFANA (clasa a X-a C)
FERENŢ ANDREEA LOREDANA (clasa a X-a C)

Echipa CENT-4
PINTE CLAUDIA MĂDĂLINA (clasa a X-a A)
PETRIC PAULA FLORINA (clasa a X-a A)
SABĂU PAULA LORENA (clasa a X-a A)


Profesor coordonator,
VIORICA CIOBOTEA

Cabinetul de Asistenţă PsihopedagogicăCABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ ASIGURĂ

1. INFORMAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR, PĂRINŢILOR ŞI PROFESORILOR PE DIVERSE TEME, CUM AR FI: CUNOAŞTERE ŞI AUTOCUNOAŞTERE, ADAPTAREA ELEVILOR LA MEDIUL ŞCOLAR, ADAPTAREA ŞCOLII LA NEVOILE ELEVILOR, OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ŞCOALĂ-ELEVI-PĂRINŢI ETC.
2. PREVENIREA SAU DIMINUAREA FACTORILOR DE RISC: CONSUM DE DROGURI, ALCOOL, TUTUN ETC.
3. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ ŞI CONSILIEREA VOCAŢIONALĂ A ELEVILOR INDECIŞI.
4. SERVICII DE CONSILIERE A PĂRINŢILOR.
5. SPRIJIN ÎN ACTIVITATEA METODICĂ A PROFESORILOR ŞI DIRIGINŢILOR (MATERIALE, CONSILIERE).
6. ASIGURĂ EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A ELEVILOR LA CEREREA PĂRINŢILOR, A ŞCOLII SAU A I.S.J.

CUI SE ADRESEAZĂ CONSILIEREA ŞCOLARĂ?

1. Consilierea elevilor în probleme legate de  autocunoaştere, imagine de sine, adaptare şi integrare şcolară, reuşita şcolară, situaţii de criză, rezolvarea şi depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente, orientarea în carieră etc.
2. Consilierea profesorilor în probleme legate de: modalităţi de cunoaştere a elevilor, înţelegerea problemelor elevilor şi sprijinirea lor în identificarea soluţiilor, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în identificarea cauzelor inadaptării şi optimizarea relaţiei şcoală-elev.
3. Consilierea părinţilor în probleme legate de: cunoaşterea copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi comportamentului acestora, identificarea factorilor de risc în integrarea familială, şcolară, socială, ameliorarea relaţiei cu aceştia, sprijinirea şcolii în educaţia copilului etc.

ORA
LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
8-9

*
*
*

9-10

*
*
*

10-11

*
*
*

11-12

*
*
*

12-13
*
13-14
**
14-15
*
15-16
*
PSIHOLOG,
CRISTINA CIOLTEA

Eco - C.E.N.T.COMITETUL ECO-ŞCOALA

Director, prof. CARPOV ANETA
Asigură conducerea operaţională a proiectului
Dir.adj., prof. Morar Gabriel 
Implică Asociaţia PROCENT în sprijinirea financiară a activităţilor derulate în cadrul
proiectului ECO-ŞCOALA
Prof. Fănăţan Nelu
Coordonează proiectul ECO-ŞCOALA, la nivelul şcolii
Coordonează proiectul Concurs Internaţional „WATER FOR LIFE”, 19-22.03.2011
Coordonează proiectul ECOLOGIZAREA APELOR, iunie-august 2011
Prof. Camelia Poran
Coordonează acţiunea ECOLOGIZAREA BARAJULUI FIRIZA din 05.06.2011
Prof. Luca Magdalena
Realizează un curriculum de educaţie ecologică pentru a fi inclus in programa de consiliere şi orientare
Prof. Mureşan Carmen
Coordonează proiectul ECO-FIZICA Concurs Naţional: Tehnica virtuală şi de proiectare în educaţie:
1. Inovare pedagogică şi creativitate prin utilizarea WEB20 la clasă, 2. Utilizarea tehnicilor IT&C în prezentarea proiectelor de fizică., 06-08 mai 2011
Prof. Apostol Anca
Coordonează Consiliul Elevilor şi realizează parteneriate cu diverse unităţi, asociaţii,
ONG-uri implicate în Proiectul ECO-ŞCOALA
Prof. Dimirache Diana
Promovează proiectul în mass-media; introduce în programa de consiliere şi orientare teme de educaţie ecologică şi monitorizează acţiunea
Prof. dr. Cînţa Adriana
Promovează proiectul pe blogul şcolii www.imaginecent.blogspot.com

RUS AURELIA
Reprezentantul Comitetului de părinţi pe şcoală
Diseminează activităţile din programul Eco-Şcoala în rândul părinţilor
IRINA SMICAL
Reprezentanta Agenţiei pentru Protecţia Mediului Baia Mare
CRIŞAN CĂLIN
Comisar-şef – Garda de Mediu Baia Mare
COSTEL BUCUR
Director Parcul Natural Munţii Maramureşului
ISTVÁN LUDESCHER
Viceprimar al Municipiului Baia Mare, cu atribuţii de primar
Promovează proiectul la nivel local, prin implicarea autorităţilor locale în rezolvarea problemelor de mediu depistate de comitetul Eco-Şcoala din C.E.N.T.
NEACŞA GEORGE
Administrator al Colegiului Economic Nicolae Titulescu
Răspunde de regenerarea parcului şcolii şi menţinerea curăţeniei prin punerea la dispoziţie de unelte
şi materiale necesare
KLOCZA LUDMILA
Bibliotecara Colegiului Economic Nicolae Titulescu
Asigură suportul tehnic pentru educaţia ecologică
Reprezentanta Consiliului Elevilor
Promovează proiectul în Consiliul Elevilor
Garda ECO
Implică elevii din şcoală în derularea programului
Diseminează informaţiile în rândul elevilor, la panoul Eco, în revista şcolii.

 Activităţile extraşcolare, prin formele sale multiple, contribuie la conturarea şi definirea personalităţii elevilor.
(I.Cerghit, 1980; V. Bunescu, 1991; C. Creţu, 1994)
Criza ecologică locală face parte integrantă din criza ecologică globală. Omul nu poate supravieţui în afara naturii, în afara mediului. Viaţa şi mediul sunt noţiuni inseparabile. Informaţiile legate de legile care guvernează ecosistemele naturale, biocenozele, ca şi elementele ce vizează educaţia ecologică se adresează cu precădere tineretului. Rolul tinerilor este important, pentru că, la urma urmei, ei sunt cei care vor avea de suferit de pe urma deteriorării condiţiilor de viaţă şi de mediu.
Educaţia permanentă trebuie subordonată obiectivelor majore ce se referă la resurse, conservare şi dezvoltare. Învăţământul modern diversifică câmpul educaţional în care se include şi educaţia ecologică. Aceasta este o prioritate educativă. Educaţia ecologică reprezintă expresia conştientizată a raportului dintre om şi natură. Profesorul are misiunea profesională civică şi morală de adaptare, completare, de informare corectă şi asigurare a unei educaţii ecologice adecvate. Şcoala are rol de decizie în acest sens.
Educaţia ecologică trebuie văzută nu ca un element declamatoriu, ci ca o componentă esenţială a strategiei întregii comunităţi. Dacă generaţia adultă nu a beneficiat de o astfel de educaţie, tineretul trebuie să beneficieze de ea, ca să devină el însuşi subiect şi factor de educaţie. Programele flexibile permit includerea de teme adecvate la consiliere şi orientare, geografie, fizică, chimie, precum şi la celelalte discipline din trunchiul comun sau CDS. Aria curiculară se poate lărgi cu ore opţionale (Protecţia mediului, Educaţie pentru sănătate).
Problematica protecţiei mediului nu găseşte suficientă acoperire în programa claselor liceale. În schimb, Programul Eco-Şcoala permite completarea, adaptarea, concretizarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite la alte discipline. În vederea realizării unei atitudini active privind protecţia mediului, eficienţa maximă se obţine prin activităţi extraşcolare, prin aplicaţii începând cu clasa, şcoala, orizontul local. Aplicaţiile practice cuprinse în planul de acţiune sunt o replică la viaţa inactivă, pasivă, din faţa televizorului şi calculatorului, dar au şi rolul de a informa şi sensibiliza colectivitatea locală. Pentru locuitorii oraşului Baia Mare rezolvarea problemelor de mediu înseamnă oprirea unităţilor poluatoare (SC Romplumb şi SC Phoenix), adică şomaj. Frica de şomaj este mai puternică decât cea provocată de intoxicaţiile cu plumb. Poluarea nu trebuie considerată o fatalitate, o problemă fără rezolvare. Soluţia ideală nu este cea terapeutică, ci una profilactică, ce trebuie să includă pe lângă elemental investiţional propriu-zis şi pe cel educaţional de o covârşitoare importanţă. Scopul educaţiei pentru mediu trebuie să fie impunerea unei asemenea profilaxii.
Programul Eco-Şcoala determină realizarea unei atitudini active privind protecţia mediului, o implicare a fiecărui elev (membru al colectivităţii locale), întăreşte sentimentul de responsabilitate şi dorinţa de a acţiona personal.

COORDONATOR PROIECT, PROF. NELU FĂNĂŢAN

joi, decembrie 09, 2010

Eco-Mărţişor 2010

Elevii clasei a X-a C, diriginte prof. Viorica Văscan, sub îndrumarea dnei prof. Gabriela Friedrich, au confecţionat, cu o mare măiestrie, mărţişoare pentru profesori şi elevi.


luni, decembrie 06, 2010

Halloween Parade 2010


Halloween Parade

         În colaborare cu alte şapte licee din Baia Mare şi Borşa, elevii Colegiului Economic Nicolae Titulescu” au participat în data de 28 octombrie 2010 la parada măştilor de Halloween, în cadrul proiectului „Halloween Parade”. Acţiunea a avut drept scop educarea tinerei generaţii în spiritul respectării tradiţiilor şi obiceiurilor altor popoare.
         Parada a pornit din faţa Biblotecii Judeţene „Petre Dulfu” până în Piaţa Libertăţii. Toate cele opt licee participante au susţinut scurte momente artistice. Elevii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” au încântat publicul cu un dans sincron interpretat de şase elevi din clasa a IX-a I, pentru care au fost răsplătiţi cu un binemeritat premiu III. Un alt moment mult aşteptat a fost parada măştilor, prilej cu care cei prezenţi au putut admira costume care înfăţişau personje malefice precum vrăjitoare, demoni, vampiri. Cele mai reuşite costume au fost premiate de către reprezentanţii departamentului American Corner din cadrul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu”. Printre câştigători s-au numărat elevii: Cosma Ana (X H), Paşca Adrian ( IX I) şi Câmpan Tina (XII C). Felicitări tuturor participanţilor!

Prof. Adriana Pop

duminică, decembrie 05, 2010

Deci, Mate!

S-au publicat câştigătorii concursului de fotografii matematice "Deci, Mate"!

 mai multe detalii pe www.anulmatematicii.ro
Au fost jurizate un număr de 88 portofolii, iar juriul a acordat un număr de 10 premii şi 7 menţiuni. Pentru fiecare dintre cei 17 premianţi au fost publicate pe site portofoliile de concurs, constând în fotografie şi eseu.

 Prof. coordonator, Gabriela Friedrich

Rivulus Dominarum Tineret 2010

                
         Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” din Baia Mare a fost gazda celei  de-a IV-a ediţii a Târgului Firmelor de Exerciţiu “Rivulus Dominarum Tineret”, care s-a desfăşurat  în perioada 3-4 decembrie 2010 la  Centrul de Instruire şi Marketing Baia Mare. 
În cadrul târgului s-au derulat urmatoarele competiţii:
Cel mai bun stand
Cel mai bun catalog
Cea mai bună prezentare PPT
Cea mai bună pagină Web
Tranzacţii
Cel mai bun spot
Cel mai bun vânzător
Cele mai atractive materiale promoţionale
Cea mai bună firmă
   XII B - F.E. YOUR SECRET, PROF. COORDONATOR MIHAELA ROŞCA

   XII D - F.E. WILD CATS, PROF. COORDONATOR ALINA POP

  XI D - F.E. CRYSTAL, PROF. COORDONATOR ANA ACHIM

   XI E - F.E. CHARRIOTT, PROF. COORDONATOR CARMEN HOBAN

   XII C - F.E. DECOSTAR, PROF. COORDONATOR NATALIA NAN

   XII E - F.E. GOLD&SILVER, PROF. COORDONATOR LAURA HRENIUC

   XI C - F.E. IDEAL, PROF. COORDONATOR NATALIA NAN

   XI A - F.E. EXTRAVAGANTZA, PROF. COORDONATOR MARIANA MITREA

  XII A - F.E. PC KAT, PROF. COORDONATOR MIHAELA ROŞCA

   XI B - F.E. PIZZA CENT, PROF. COORDONATOR DACIANA ŞOFRAN

   Doamna director, prof. Aneta Carpov şi prof. Mihaela Roşca

   Invitat de onoare, prof. Maria Matei

   Prof. Mihaela Roşca, Daciana Şofran, Elena Talpoş şi Rodica Miclăuş

   Aşteptându-i pe învingători...

   Premierea celor mai buni...

   


  Diriginţii claselor a X-a au organizat lecţii-vizită în cadrul 
  Târgului Firmelor de Exerciţiu

   Clasele a X-a G şi a X-a H, diriginţi, prof. Carmen Hoban şi prof. Mihaela Balla

   Clasa a X-a D, diriginte, prof. dr. Adriana Cînţa

   Interes, curiozitate...

   Clasa a X-a J, diriginte, prof. Maria Rus
                                     
  REZULTATELE PE SECŢIUNI

  1. CEA MAI BUNĂ PAGINĂ WEB

  LOCUL I.FE PC KAT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL II – FE DECOSTAR SRL. – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FE HOBBY SRL – COL. TEHNIC “MIHAI VITEAZUL” ORADEA
  MENŢIUNE – FE IDEAL SA – COL. ECONOMIC “N.TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE UNIREA CENTER SRL – COL. TEHNIC “UNIREA” STEI
  MENŢIUNE – FE SPECIAL EVENTS SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI

  2. CEL MAI BUN SPOT

  LOCUL I – FE CHARRIOTT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL II – FE GOLD&SILVER SA – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FIVE STARS TRAVEL SRL – COL. EC. “PARTENIE COSMA” ORADEA
  MENŢIUNE – FE PERFECT DESIGN  SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” BUCUREŞTI
  MENŢIUNE – FE VIRTUAL DESIGN SRL – COL. NAŢ. “BETHLEN GABOR” AIUD
  MENŢIUNE – FE HIGH FASHION – COL. NAŢ. “ BETHLEN GABOR” AIUD

  3. CEA MAI BUNĂ PREZENTARE POWER POINT

  LOCUL I – FE KITTYCEV SRL COL EC. “VIILOR” BUCUREŞTI
  LOCUL II – FE DELICIOUS CHOCOLATE SRL – COL. EC. GHEORGHE DRAGOŞ” SATU MARE
  LOCUL III – FE ARMAND SCHOOL COMPUTERS SRL – COL. TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU“ PITEŞTI
  MENŢIUNE – FE LA CONAC SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI
  MENŢIUNE – FE DECOSTAR SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE IDEAL SA – COL. EC. “N. TITULESCU“ BAIA MARE

  4. CEL MAI BUN NEGOCIATOR

  LOCUL I – FE ARMAND SCHOOL COMPUTERS SRL – COL. TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU“ PITEŞTI
  LOCUL II – FE CHARRIOTT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FE RO FEST SRL COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” BUCUREŞTI
  MENŢIUNE – FE MAXMANAGER SRL – GR. ŞC. ADM “ION BARBU“ GIURGIU
  MENŢIUNE – FE PERFECT DESIGN – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” BUCUREŞTI
  MENŢIUNE – FE YOUR SECRET SA – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE

  5. CEL MAI BUN CATALOG

  LOCUL I – FE PC KAT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL II – FE LA CONAC SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI
  LOCUL III – FE SPECIAL EVENTS SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI
  MENŢIUNE – FE EXTRAVAGANTZA SRL - COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE PERFECT DESIGN – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” BUCUREŞTI
  MENŢIUNE – FE WILD CATS SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE


  6. CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOŢIONALE

  LOCUL I – FE IDEAL SA – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL II – FE PIZZA CENT SRL – COL. EC. “N.TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FE CHARRIOTT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE SPORT LAND SRL – COL. NAT. “BETHLEN GABOR” AIUD
  MENŢIUNE – FE ARMAND SCHOOL COMPUTERS SRL – COL. TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU“ PITEŞTI
  MENŢIUNE – FE YOUR SECRET SA COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE


  7. TRANZACŢII

  LOCUL I – FE DECOSTAR SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL II – FE HOBBY SRL – COL. TEHNIC “MIHAI VITEAZUL” ORADEA
  LOCUL III – FE YOUR SECRET SA COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE IDEAL SA – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE KITTYCEV SRL COL EC. “VIILOR” BUCUREŞTI
  MENŢIUNE – FE LA CONAC SRL COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI


  8. CEL MAI BUN STAND

  LOCUL I – FE LA CONAC SRL – COL. EC. “VIRGIL MADGEARU” PLOIEŞTI
  LOCUL II – FE PC KAT SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FE ARMAND SCHOOL COMPUTERS SRL – COL. TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU“ PITEŞTI
  MENŢIUNE – FE EXTRAVAGANTZA SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  MENŢIUNE – FE VIRTUAL DESIGN SRL – COL. NAŢ. “BETHLEN GABOR” AIUD
  MENŢIUNE – FE WILD CATS SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE

  9. CEA MAI BUNĂ FIRMĂ LA TOATE SECŢIUNILE

  LOCUL I – FE PERLA MARAMUREŞANĂ SRL – GRUP ŞC. INDUSTRIE MICĂ ŞI SERVICII SIGHETU MARMAŢIEI
  LOCUL II – FE CHARRIOTT SRL COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE
  LOCUL III – FE EXTRAVAGANTZA SRL – COL. EC. “N. TITULESCU” BAIA MARE