vineri, iunie 28, 2013

Bac.2013 - Rezultatele evaluării competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațional          Centrul de examen C.E.N.T. Baia Mare, Proba C: 25-27 iunie 2013

Art.64 – (1) Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată în liceu, se stabileşte de către cei doi examinatori, după susţinerea de către candidat a tuturor tipurilor de probe menţionate la Art. 45, în conformitate cu criteriile stabilite în programele de bacalaureat şi cu grila cuprinsă în procedurile transmise de Centrul Naţional de Evaluare și Examinare.
(2) Rezultatul evaluării competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi.
(3) Nivelul corespunzător Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi, stabilit în urma desfăşurării evaluării, se trece pe diploma de bacalaureat şi pe certificatul de competenţă lingvistică în limba de circulaţie internaţională.
(4) Suplimentul descriptiv al certificatului de competenţă, ce conţine descrierea competenţelor lingvistice de comunicare în limba modernă ale candidatului se va completa în conformitate cu descriptorii stabiliţi în Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi.
(extras din Metodologia Examenului de Bacalaureat - 2013)

joi, iunie 27, 2013

Elevii de la CENT ştiu ce drepturi au!În perioada 31 mai - 2 iunie s-au desfăşurat la Liceul „Aurel Lazar” din  Oradea  fazele naţionale ale concursurilor „Bune practici în educaţia pentru protecţia mediului” şi „Copiii şi drepturile lor”, ambele ajunse la a şasea ediţie.
Judeţul Maramureş a fost reprezentat de două echipaje de la CENT, coordonate de prof.Alina Natalia Pop.
La concurs elevii au realizat un afiş A3 cu tema „Viitorul Terrei este în mâinile noastre”, un pliant care a ilustrat, prin text şi desen, aspecte din activitatea de investigare şi cercetare a unui areal, un eseu, care a surprins exemple de „bune practici” din activităţile extraşcolare de educaţie pentru protecţie a mediului, o prezentare PowerPoint cu exemple de „bune practici”, privind rezultatele investigaţiilor/experimentelor desfăşurate în arealul „adoptat” şi un film de trei minute pe teme de educaţie ecologică.
          Echipajul de la CENT participant la concursul  Bune practici în educaţia pentru protecţia mediului” a fost format din elevele Grijuc Doina, Iuga Aurica şi Bonte Roxana.

La concursul „Copiii şi drepturile lor” echipajul format din elevii Ghidiu Radu, Mariş Roberta şi Rusa Bogdan (clasa a X-a A), sub coordonarea prof. Alina Natalia Pop, a obţinut Diploma specială pentru Cel mai bun pliant la secţiunea „Creaţie publicitară”.
În cadrul concursului, elevii au fost supuşi mai multor probe: un test referitor la legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, construirea unui puzzle, rezolvarea unui studiu de caz şi întocmirea unui portofoliu. Se pare că elevii de la CENT îşi cunosc foarte bine drepturile pentru că, în urma jurizării, reprezentanţii liceului maramureşan s-au clasat pe un excelent loc 3 între cele 15 echipaje participante din diferite judeţe (printre care Bihor, Suceava, Satu Mare, Mureş, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Ilfov etc.), obţinând Premiul III.

miercuri, iunie 26, 2013

Talentul nu aşteaptă numărul anilor
        Am primit câteva poezii de la un alt tânăr talentat din CENT – Dan Macsim, din clasa a X-a H. I-am citit versurile şi am rămas surprinsă de lirismul meditativ, de felul în care se exprimă în spaţiul universului poetic:
                       
            Nopți de vară picurate blând de norii cenușii,
Salve reci pe pieli uscate, mângâieri ca de copii,
Cer brăzdat de fulgerări ce nu-şi ascund mărirea,
Surda muzică de ploaie îmi amplifică trăirea !

E o certă promisiune şi sperăm că va confirma, în timp, că are dragoste de scris. Dan (Max) e un elev  tonic dar, sub masca jovialităţii,  ascunde un poet grav, care provoacă îngândurare.

              Mai multe poezii puteţi citi  pe pagina Versuri simple.

BiblioCENTmarți, iunie 25, 2013

Început de drum şi de bun augur

Negru, suflet de cerneală,
Peniță de speranță, aurită.
Hârtie reciclată dintr-un suflet verde
Și-o gândire pribegită.
Pot eu să scriu din dorință de-adevăr?       
       Cenaclul Scriitorilor din Maramureş răspunde dorinţei creatorilor de literatură din judeţul Maramureş, condeie mai vechi dar şi  „truditori” pe terenul literaturii, punându-le la dispoziţie un blog în care să se exprime, ca o posibilitate reală de afirmare, neascunzându-şi intenţia de a fi de folos pe drumul consacrării depline, de a fi un veritabil atelier de creaţie.
Născut poet, cum se spune, românul este sortit să cocheteze cu scrisul şi, acolo, într-un sertar de taină, îşi pune la adăpost creaţia, opera. De ce n-ar face-o cunoscută? Orice avânt a avut şi are nevoie de un stimulent şi, iată, Luca Andrei Sâmpetrean, elev în  clasa a IX-a B la CENT şi-a publicat câteva poezii (le puteţi citi aici)
Luca activează şi ca voluntar la Consiliul Local al Copiilor şi Tinerilor Baia Mare (CLCT), la Centrul pentru Dezvoltare Durabilă „Greentin” şi este vicepreședinte la Consiliul Școlar al Elevilor C.E.N.T.
Sufletul meu, rătăcitor și veșnic în căutarea Sursei s-a întrupat într-o zi de august, pe 27 mai exact. Totul a decurs „conform planului”. Am învățat să vorbesc, să merg și chiar să zic aspirator în loc de „afu”. Chiar dacă amintirile de la vârstele mai mici sunt într-o stare de latență nu înseamnă că ele nu există. Am fost înzestrat cu multe  „abilități” cum ar fi simțul critic care uneori îndepărtează persoanele de lângă mine, cele care nu au ajuns să mă cunoască...
Mai multe despre Luca Andrei Sâmpetrean şi scriitura lui găsiţi pe blogul personal.

BiblioCENTjoi, iunie 20, 2013

Bacalaureat 2013 - evaluarea competențelor de comunicare într-o limbă de circulație internațională


  25 iunie 2013 - proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă.
      Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 11:30
26 - 27 iunie 2013 - proba orală
       Elevii se vor prezenta la liceu cu o oră înainte de ora fixată pentru intrare.     
     Planificarea pe zile şi săli o găsiţi pe  site-ul CENT
Absolvenţii claselor a XII-a şi a XIII-a, promoţia 2013, aflaţi deja în febra Examenului de Bacalaureat, sunt rugaţi să-şi verifice atent datele de identificare: numele, iniţiala tatălui şi prenumele din listele de examen afişate şi în caz de neconcordanţă să se prezinte urgent  la secretariatul colegiului, cu cartea de identitate, pentru corectare.
Precizăm că este un aspect  foarte  importat  pentru completarea ulterioară a actelor de studii: diplomă de bacalaureat şi certificate de competenţe.


miercuri, iunie 19, 2013

Indemnizaţia de şomaj pentru absolvenţi

Absolvenţii promoţiei 2012-2013 care nu vor reuşi să promoveze Examenul de Bacalaureat, dar şi cei care vor trece aceasta probă, vor beneficia de anumite facilităţi, dacă nu-şi vor găsi imediat un loc de muncă. Pentru aceasta, vor trebui sa se înscrie la una din agenţiile de şomaj din judeţ, în funcţie de domiciliul pe care îl au, pentru a-şi depune actele de şomaj.
Pentru a fi luaţi în evidenţa trebuie să se prezinte la agentia de forţă de munca din raza lor de domiciliu în termen de 60 de zile de la data absolvirii, astfel ei vor beneficia de toate facilităţile şi serviciile prevazute de Legea 76/2002 privind asigurările de şomaj.
Absolvenţii care se vor prezenta cu dosarul de şomaj în termenul amintit, vor avea acces gratuit la servicii de mediere pentru ocuparea unui loc de munca, la cursuri de formare profesională, la informaţii despre piaţa muncii şi vor primi indemnizaţie de somaj - 250 lei - , timp de 6 luni.

Alte informații privind acordarea indemnizației de șomaj găsiţi pe site-ul CENT

luni, iunie 17, 2013

Să nu lăsăm scrisorile de dragoste în uitare
          Sub motto-ul: “Dacă n-ar fi iubire m-aş teme de viaţă” (Grigore Vieru), între Valentine's Day şi Dragobete, respectiv 14 şi 24 februarie 2012, Biblioteca şi Catedra de limbă şi literatură română de la C.E.N.T au lansat o invitaţie elevilor colegiului la “Zilele Indrăgostiţilor de…carte!”, prin lectură  - poezie, scrisori şi proză de dragoste din literatura română, respectiv universală şi lansarea concursului “Scrisoare de dragoste-exprimă-ţi iubirea”, adresată persoanei iubite sau imaginare. 
        Ne-am propus ca prin această acţiune să promovăm lectura şi să stimulăm creativitatea liceenilor.
          Fărâmele de suflet puse de curajoşii îndrăgostiţi  în scrisori  şi-au găsit ecoul şi, astfel, au fost premiaţi cu diplome de participare şi cărţi.
                                                       Bogdan Varga, clasa a IX-a B
 
Ciprian Ciule, clasa a X-a C

BiblioCENT
vineri, iunie 14, 2013

Respectăm etica în contabilitate


Luni, 7 mai,  din şirul lung de activităţi care s-au derulat la Colegiul Economic „Partenie Cosma" din  Oradea, prilejuite de sărbătorirea Zilelor Şcolii, s-a desfăşurat un concurs regional de eseuri care a avut ca temă " Etica dincolo de şcoală ", acţiune cuprinsă în calendarul Ministerului Educaţiei Naţionale. Competiţia care s-a adresat elevilor din clasele IX-XII din unităţile de învăţământ de nivel liceal, filieră tehnologică, profil Servicii, din toată ţara. Parteneri la acest concurs au fost Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR) şi Camera Consultanţilor Fiscali.
La întrecere au participat elevi din toată ţara,  judeţul Maramureş fiind reprezentat de Colegiul Economic „Nicolae Titulescu" Baia Mare.
În urma evaluării proiectelor, echipa formată din elevii Luca Silvestru Ioan şi Georgiu Ciprian Marian, coordonată de prof.Popan Maria a obţinut Premiul II.

Felicitări întregii echipe!

joi, iunie 13, 2013

Bac.2013 - Proba DEvaluarea competențelor digitale se desfăşoară în perioada 17-20 iunie a.c.


Planificarea candidaților pe zile şi săli pe site-ul CENT


Elevii se vor prezenta în sălile de examen până la ora 12:30 !

miercuri, iunie 12, 2013

CENT la Concursul "Economicus Napocensis", 2013În luna mai a.c.,  FSEGA din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca a fost gazda
  
Concursul s-a desfăşurat  conform unui program comunicat prin intermediul paginii concursului, disponibilă pe site-ul facultăţii.
Evaluarea scrisă a constat în soluţionarea individuală a unui set de întrebări teoretice şi aplicative, formulate în sistem grilă şi deschis.
Subiectele efective au fost elaborate de către cadrele didactice ale facultăţii, în conformitate cu programele şcolare aferente disciplinelor din instituţiile de învăţământ preuniversitar naţionale, clasa a XI-a şi a XII-a.
Concursul s-a desfăşurat  în cadrul mai multor secţiuni:
 
- Secţiunea Economie I - disciplină aferentă: economie generală - eleva noastră Rus Paula Raluca, din clasa a XII-a A s-a situat în primii zece clasaţi, cu un punctaj de 7,20. 
- Secţiunea Economie II - discipline aferente: matematică şi informatică - eleva Sabău Paula Lorena, din clasa a XII-a A a obţinut Menţiune la matematică, cu un punctaj de 8,38.


            În urma rezultatelor obţinute de elevii de la CENT ne clasăm pe o poziţie fruntaşă.
Felicitări organizatorilor şi participanţilor!

luni, iunie 10, 2013

Să vorbim despre oameni, succes şi poveşti frumoase


Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” are o existenţă  de peste cinci decenii şi s-a afirmat de-a lungul timpului ca un pilon al formării generale şi economice din învăţământului băimărean
Toţi absolvenţii sunt mândria Colegiului, dar un capitol aparte îl reprezintă  absolvenţii notorii, care, urmând apoi învăţământul superior, au devenit personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale româneşti sau distinşi reprezentanţi ai românismului în străinătate.
Dacă astăzi sunteţi ceea ce sunteţi, şi în fiecare zi un pic mai mult, tot anilor de liceu le datoraţi. Adăpostindu-vă sub bolta lui de cunoaştere, colectivul didactic de la  CENT  a ştiut să vă suscite motivaţii şi ambiţii, să vă insufle patimă iscoditoare spre a vă face să îndrăzniţi, cu dragostea spre ştiinţa de carte, dând ce e mai bun din cugetul şi spiritul vostru. Un absolvent se străduieşte să calce pe urmele celor dintâi, dar nu pentru a-i urma, ci pentru a se depăşi pe sine.
Nu contează câţi ani ai de la absolvirea liceului, în ce oraş sau ţară te-ai stabilit. Ne dorim ca TU, absolvent al Economicului,  să ne împărtăşeşti din realizările tale.
Iar vizitatorilor noştri le adresăm rugămintea: daca aveţi cunoştinte despre personalităţi care au studiat la CENT (prieteni, colegi de muncă etc.)  vă rugăm să ne trimiteţi un email pe adresa revista.amprente@gmail.com cu detalii şi poze, bineînţeles, sau să accesaţi platforma de socializare Facebook / Imagine Cent, dedicată actualilor elevi, dar şi absolvenţilor liceului, indiferent de generaţia din care fac parte.  Căutăm povești dincolo de paginile cărților, le căutăm în oamenii din jurul nostru, în străinii de pe stradă, în cercul de prieteni sau în imagini.


vineri, iunie 07, 2013

Planificarea pentru proba A a examenului de Bacalaureat, 2013EXAMENUL DE BACALAUREAT 2013 – sesiunea iunie-iulie
Proba A – Evaluarea competenţelor lingvistice  de comunicare orală în limba română,
10 – 11 iunie 2013

SUBCOMISIA I - sala B3
      I.  10 iunie 2013  -  clasa a XII-a D  (28 elevi) și clasa a XII-a G ( 20 elevi) = 48 elevi
      II. 11 iunie 2013 -   clasa a XII-a F   24 elevi) și clasa a XII-a H ( 23 elevi) = 47 elevi

SUBCOMISIA A II-A – sala B4
       I. 10 iunie 2013 -  clasa a XII-a E  (27 elevi)  și clasa a XII-a C ( 23 elevi) = 50 elevi
      II. 11 iunie 2013 -  clasa a XII-a K  (25 elevi) și clasa a XII-a A ( 30 elevi) =  55 elevi

SUBCOMISIA A III-A – sala B5
   I. 10 iunie 2013 - clasa a XII-a I  (21 elevi) și  clasa a XII-a B ( 26 elevi)=  47 elevi
  II. 11 iunie 2013 - clasa a XIII-a A  (15 elevi) + clasa a XII-a J ( 26 elevi) + clasa a XIII-a B (7 elevi) =  47 elevi
          Sălile B6 şi B7 - săli de aşteptare.
Important: 
Pentru a vizualiza planificarea pe ore a candidaţilor înscrişi accesaţi site CENT.
Elevii vor fi prezenți  la liceu cu o oră înainte de ora fixată pentru intrare.
Director,
prof. Crina Georgeta Buda

joi, iunie 06, 2013

Calendarul Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2013


Prima sesiune a Examenului de Bacalaureat va debuta luni, 10 iunie a.c. cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, care se desfăşoară până pe 12 iunie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Conform prevederilor Ordinului MECTS nr.5610/31.08.2012, Comisia Naţională de Bacalaureat a stabilit ca ora de începere a probei „A” de evaluare a competenţelor lingvistice va fi 9,00.
Proba de evaluare a competenţelor competentelor digitale: între 17 si 21 iunie.
Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională: între 25 si 28 iunie.
Probele scrise vor începe în data de 1 iulie cu limba şi literatura română, care va fi urmată,  în 3 iulie de proba obligatorie a profilului, respectiv matematică.
Proba scrisă la alegere a profilului şi specializării se va da pe 5 iulie, iar rezultatele vor fi afişate pe 8 iulie, până la ora 12,00. Tot în aceeaşi zi, până la ora 16,00, se vor putea depune eventualele contestaţii. Rezolvarea acestora se va face între 9 si 11 iulie, iar afişarea rezultatelor finale pe data de 12 iulie 2013.

Tuturor absolvenţilor prinşi în febra examenului le dorim
Baftă la Bacalaureat !