sâmbătă, octombrie 23, 2010

Biblioteca CENTDespre bibliotecă şi nu numai...


Biblioteca Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ din Baia Mare, centru informativ şi formativ, reprezintă o componentă a procesului de învăţământ din şcoală. Performanţa constă în capacitatea bibliotecii de a îmbina armonios coerenţa şi eficacitatea elementelor din care se compun activităţile serviciilor sale şi permamenta actualizare a informaţiilor din domeniul de bază al liceului.
         Amprenta personală ca bibliotecar este actuala organizare a bibliotecii care funcţionează la parterul internatului şcolii, unde materialul amorf al colecţiilor - peste 30.000 de volume - este structurat conform sistemului clasificării zecimale universale şi depozitat în şapte încăperi. La aceasta se adaugă o sală de lectură cu 16 locuri. Pentru facilitatea orientării utilizatorilor în aşezarea colecţiilor la raft, biblioteca Colegiului Economic are alcătuită o schemă proprie de aşezare a cărţilor: pe uşa fiecărei încăperi sunt menţionate domeniile şi subdiviziunile care compun fondul stocat. Accesul liber la rafturile cu documente este posibil, deoarece cărţile sunt aşezate după criterii logico-sistematice. Sala de lectură a bibliotecii este cochetă şi primitoare şi constituie o alternativă pentru petrecerea timpului liber, un loc de studiu pentru elevii care doresc să se informeze sau pentru cei care nu-şi pot desfăşura activitatea de învăţare acasă. Astfel, biblioteca exercită o pluralitate de funcţii: informativă, educativă şi recreativă, integrându-se scopului urmărit de ansamblul principiilor pedagogice din şcoală.
        Ambianţa plăcută urmăreşte să stimuleze gustul pentru lectură al elevilor. Prin intermediul elementelor vizuale variate şi a mobilierului care păstrează tonul lemnului, spaţiul destinat lecturii capătă personalitate şi căldură. Nu lipsesc anunţurile care invită cititorii la activităţile organizate în bibliotecă, iar la intrare, pe panouri, sunt scrise regulile pe care elevii trebuie să le respecte în bibliotecă.
        În ultimii ani, explozia informaţională a impus apariţia unui mijloc mai eficient de stocare şi regăsire a informaţiei – calculatorul şi, implicit, serviciul de Internet. Biblioteca nu poate rămâne o simplă instituţie depozitară de cărţi, ci trebuie să se adapteze şi să se dezvolte, să devină elementul-cheie prin organizarea şi distribuirea informaţiilor. Serviciile educaţionale ale bibliotecii includ şi informatizarea ca parte componentă a reponsabilităţii ei. Pentru a acoperi deficitul de carte şi pentru a putea oferi informaţii la zi este folosită conexiunea la Internet, realizându-se astfel o informare corectă asupra cărţilor publicate prin folosirea bazelor de date ale editurilor, reclame, recenzii ale cărţilor apărute, motoare de căutare după cuvinte-cheie - un ghid important în conţinutul şi adresabilitatea acestora. Începând cu anul 2007, am demarat utilizarea programului integrat de bibliotecă Bibliophil, implementat de Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“ din Baia Mare, care permite evidenţa precisă a cititorilor, a circulaţiei colecţiilor, a datelor statistice de bibliotecă, precum şi fluidizarea împrumutului; astfel, am început să constitui baza de date pentru fondul de carte, operaţiune dificilă, pentru că se  creează din mers, întrucât activitatea de împrumut a bibliotecii funcţionează în paralel.
              Numărul elevilor înscrişi în fiecare an şcolar este mulţumitor (650 în medie/an), biblioteca constituie un loc de studiu pentru elevii care nu îşi pot desfăşura munca intelectuală acasă, din motive de navetă, sau pentru cei care au o oră liberă. De la început am realizat cu cititorii o relaţie politicoasă, bazată pe respect reciproc şi încredere, fapt care asigură permanenţa cititorilor şi prestigiul bibliotecii – în prezent, biblioteca şcolii este o alternativă pentru petrecerea timpului liber pentru mulţi dintre elevii şcolii. Buna organizare a fondului de documentare, calitatea serviciilor oferite, consideraţia acordată cititorului, exprimarea corectă, un vocabular decent, o anumită tonalitate afectivă, îmi completează cartea de vizită şi consolidează imaginea bibliotecii în mediul în care-mi desfăşor activitatea – Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ din Baia Mare. În ceea ce priveşte dezvoltarea colecţiilor, am făcut achiziţii de carte pentru completarea fondului documentaristic,  în funcţie de profilul şi specificul liceului nostru - economic -, dar şi titluri pe baza programelor şcolare. M-am ocupat de prelucrarea biblioteconomică a cărţilor nou intrate şi conservarea lor. Achiziţiile au însemnat şi abonamente la publicaţii periodice, în special cu conţinut economic, costul acestora nefiind de neglijat. Relaţiile cu cititorii – împrumutul la domiciliu, respectiv consultarea anumitor publicaţii la sala de lectură funcţionează bine, termenul de împrumut este respectat în general de elevi, la fel şi recondiţionarea cărţilor uzate fizic. Pentru întocmirea lucrărilor de finalizare a studiilor (atestat, lucrare de diplomă), precum şi pentru referatele din perioadele de evaluare, întocmesc bibliografii, ţinând cont de permanentele schimbări din legislaţia economico-financiară; un avantaj este utilizarea serviciului de Internet, pentru un spectru mai larg de informaţii. Orice titlu nou intrat în bibliotecă este semnalat cititorilor la masa noutăţilor, prelucrat şi pus  în circulaţie.
Formarea utilizatorilor privind folosirea serviciilor oferite de biblioteca şcolii porneşte de la întocmirea fişei de cititor,  la prezentarea bibliotecii, a spaţiilor de depozitare şi conservare, a sălii de lectură şi a publicaţiilor periodice care sunt aranjate ordonat, la vedere şi accesibile. Regulamentul de ordine interioară este afişat la loc vizibil, dar prezint fiecărui cititor nou înscris drepturile şi îndatoririle ca utilizator al serviciilor bibliotecii şcolii. Programul cu publicul mijloceşte accesul tuturor elevilor, indiferent de schimbul în care se desfăşoară cursurile (dimineaţa sau după-amiaza).
Misiunea esenţială a unei biblioteci este de a fi accesibilă şi de a comunica documentele pe care le păstrează. În munca pe care o desfaşor nu mă limitez la a avea un rol pasiv, de mânuitor de carte, ci un factor stimulator, astfel caut să pun în mişcare cartea, să fiu un îndrumător al cititorului începător, pentru că primirea cititorilor reprezintă o componentă esenţială a muncii mele, iar de modul în care cititorii intră pentru prima dată în bibliotecă depind numeroşi factori legaţi de bunele raporturi viitoare ale bibliotecii cu utilizatorii săi. Astfel, în relaţia cu cititorii, consider că este extrem de important primul contact, pentru că acesta contribuie la fixarea imaginii bibliotecii în spiritul noului beneficiar şi menţinerea unei relaţii de lungă durată. Succesul depinde de calitatea şi eficienţa competenţelor de comunicare; pun accent pe comunicarea bilaterală, de tip feed-back. Pentru a-şi menţine eficienţa, o bibliotecă trebuie să se facă cunoscută, iar pentru a se dezvolta, trebuie să se pună în valoare în mediul în care se află, să fie cunoscută, pentru că astfel există în comunitate; de-a lungul anilor, am construit o imagine a bibliotecii CENT, reuşind astfel să pun în valoare patrimoniul de care dispune.   
Pentru a stimula interesul pentru documentele existente în bibliotecă şi pentru serviciile oferite de aceasta, am recurs la instrumentele clasice de relaţii publice:
■ relaţia cu mass-media, prin comunicarea de informaţii despre acţiunile bibliotecii;
■ tehnicile legate de evenimente speciale: aniversări, inaugurări, lansări de carte şi alte evenimente care au rolul de a cultiva şi promova contactele umane;
■ participarea la sesiuni de comunicări şi simpozioane care atrag atenţia publicului asupra fondului de documente şi gamei de servicii puse la dispoziţia utilizatorilor;
■ organizarea unor activităţi de către bibliotecă sau participarea directă la conferinţe naţionale (prilejuri de a promova patrimoniul bibliotecii);
■ organizarea, în spaţiile bibliotecii, a unor expoziţii sau manifestări culturale organizate de asociaţii sau organizaţii diverse; expoziţia este o activitate tradiţională de promovare a bibliotecii.
         Lucrând aproape fără excepţie pentru alţii, învăţ mereu să-mi construiesc relaţia cu aceştia şi am înţeles că eforturile mele intelectuale şi fizice rămân neştiute, undeva, în spatele succeselor elevilor şi profesorilor. Odată cu apariţia Internetului şi a cărţilor audio, a dispărut încetul cu încetul şi plăcerea de a mai ţine o carte adevărată în mână… Cineva spunea că nu crede posibilă dispariţia cărţii tipărite, fie chiar şi pentru motivul că nu concepe să adoarmă cu un monitor pe piept.  Consider că cel mai mare defect al generaţiei de azi este lipsa cititului. Unii ocolesc intrarea în bibliotecă oarecum din frică, alţii din spirit de bravadă.
Mă adresez lor, făcând o mică pledoarie pentru cultură:
            Când te duci într-o bibliotecă – fie cea şcolară, fie cea publică – şi atingi o carte, îţi dai seama că între coperţile ei te-aşteaptă o lume întreagă s-o descoperi. Dintr-o carte poţi afla multe lucruri.Poţi pătrunde într-o lume fantastică, de citeşti una de acest gen; poţi afla informaţii medicale, dacă tu consulţi o carte de specialitate; poţi să trăieşti aventuri fabuloase la fiecare întoarcere de foaie; poţi vedea cu ochii minţii evoluţia personajelor… Ea, cartea, îţi poate fi un refugiu, un sprijin, un mijloc de relaxare, dar şi o cale spre autocunoaştere.
            Uneori te simţi singur, neputincios, gol, iar o carte poate umple foarte uşor golurile sau singurătatea… Îţi dai sema că atunci când citeşti, lumea din jurul tău se estompează, dispar sunetele, mişcarea, mirosurile, culoarea… Nu mai vezi decât rândurile cărţii care se „scurg“ prin faţa ochilor şi lumea aceea minunată din interiorul ei… Când cartea te-a captivat total, îţi dai sema că eşti parcă absorbit înăuntrul ei, fâcând şi tu parte din acel univers. Parafrazând un titlu recent, pot afirma că eşti cool şi dacă citeşti! Cartea nu are contraindicaţii şi nu produce efecte adverse. Are, dimpotrivă, întotdeauna, efecte benefice: îţi îmbogăţeşte vocabularul şi-ţi modelează personalitatea, îţi dezvoltă imaginaţia, îţi stârneşte curiozitatea de a afla tot mai multe din tot mai multe domenii.
            Mai există tineri care descoperă cartea. Descoperă lectura. Şi care împrumută cărţi. Şi chiar vor să citească. Din varii motive: să fie informaţi, să le fie bine în altă lume, numai a lor şi a celui care a scris pentru ei. Cei care citesc şi chiar iubesc să facă asta sunt fericiţi.
Tu, cititorule, ce carte ai acum la căpătâi ?