miercuri, octombrie 17, 2012

TÂRGUL “RIVULUS DOMINARUM TINERET” ediţia a VI-a, Baia Mare, 2012REGULAMENTUL TÂRGULUI
“RIVULUS DOMINARUM TINERET” ediţia a VI-a
BAIA MARE
30 nov. – 1 dec. 2012
eveniment înscris în CAEN/ 2012, aprobat de MECTS sub nr. 30644/ 21.02.2012CUPRINS
 1. De ce este organizat târgul?
 Informaţii generale
2.1  Organizare
2.2  Locul şi perioada desfăşurării
2.3  Cazare
 1. Înregistrare/ standuri
3.1  Înregistrare
3.2  Spaţiul expoziţional
3.3  Preluarea/ predarea standurilor
4. Activităţi în perioada târgului
4.1 Programul târgului
4.2 Balul bobocilor
5. Derularea tranzacţiilor
6. Competiţii
6.1 Juriul
6.2. Competiţii
6.2.1.  Criterii de evaluare stand
6.2.2.  Crietrii de evaluare materiale promoţionale
6.2.3.  Criterii de evaluare catalog profesional
6.2.4.  Criterii de evaluare catalog creativ
6.2.5.  Criterii de evaluare prezentare
6.2.6.  Criterii de evaluare tranzacţii
6.2.7.  Criterii de evaluare pagina web
6.2.8.  Criterii de evaluare vânzător
6.2.9.  Criterii de evaluare spot publicitar
6.2.10 Criterii de evaluare a celei mai bune firme


 De ce este organizat târgul?

Pregătirea pentru târg este o nouă provocare pentru firmele de exerciţiu. Întâlnirea unor parteneri de afaceri şi comunicarea directă cu aceştia este posibilă numai prin intermediul târgurilor de afaceri. Elevii pot conduce în mod real negocieri, învaţă să facă afaceri şi îşi dezvoltă încrederea în forţele proprii. Experienţa de a conduce direct negocierile şi de a dezvolta spiritul de echipă se pot exersa cu succes numai în cadrul unui târg al firmelor de exerciţiu.
După încheierea târgului, executarea livrărilor, realizarea contractelor şi decontarea facturilor le vor aduce elevilor şi mai multă experienţă.
Rolul târgului “Rivulus Dominarum Tineret”:
-          recunoaşterea activităţii elevilor
-          exprimarea creativităţii
-          efectuarea de tranzacţii directe cu alte firme de exerciţiu
-          promovarea conceptului de firmă de exerciţiu pe plan local
-          posibilitatea de a obţine surse de finanţare pentru activităţi în cadrul firmei
-          implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în activitatea Colegiului Economic “N. Titulescu”
Obiective:
-          motivarea pentru rezultate
-          responsabilizarea elevilor
-          crearea unui mediu de afaceri cât mai apropiat de cel real
-          formarea de priceperi şi deprinderi
-          stăpânirea limbajului de afaceri
-          dezvoltarea abilităţilor de negociere în afaceri
Participanţi:
-          firme de exerciţiu din cadrul Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”
-          firme de exerciţiu din judeţ
-          firme de exerciţiu din ţară
-          reprezentanţi ai ISJ Maramureş
-          profesori coordonatori
-          factori de decizie de la nivel local
-          mass-media
-          agenţi economici
-          profesori şi elevi de la Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”
-          profesori si elevi de la alte şcoli şi licee
-          vizitatori, persoane interesate

2.   Informaţii generale

2.1  Organizare
Organizator: Colegiul Economic „N. Titulescu” Baia Mare, cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei municipiului Baia Mare, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2012.
Parteneri:  
      - Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
- Camera de Comert şi Industrie Maramureş: www.ccimm.com
- Colegiul Tehnic ” Anghel Saligny” Baia Mare, str. Progresului, nr. 43
Taxă de participare :   100 lei/ firmă de exercițiu participantă.
Costurile taxei de participare includ: diplome de participare, diplome și cupe pentru premiere, mapa târgului şi  cheltuieli de organizare.
Taxa de participare se achită în contul RO81TREZ4365004XXX000089 deschis la Trezoreria Baia Mare, beneficiar Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, CF 3694942.
Vă rugăm să specificaţi operatorului bancar numele depunătorului şi adresa exactă, împreună cu menţiunea „pentru târg”.

2.2  Locul şi perioada desfăşurării
Târgul firmelor de exerciţiu “Rivulus Dominarum Tineret” se va desfăşura în perioada 30 nov. – 1 dec. 2012 la Centrul de Instruire şi Marketing Baia Mare, Aleea Expoziţiei, nr. 5 (în spatele hotelului Mara).
Coordonator proiect – prof. Mitrea Mariana, e-mail: mariana.mitrea65@gmail.com
      2.3  Cazare
Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” poate asigura 60 de locuri de cazare, la preţul de 20 lei/ persoană/ noapte.
Cei interesaţi pot obţine informaţii privind cazarea la bazele turistice ale Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Maramureş, accesând http://www.e-tineretmm.ro/html/baze_turistice.html sau pot opta pentru cazarea într-o pensiune turistică – http://www.turistinfo.ro/baia_mare/pensiuni-baia_mare.html


3.   Înregistrare/ standuri

3.1  Înregistrare
Înregistrarea participării la târg se face în perioada 15.10 - 5.11.2012 prin:
-          e-mail la adresa mariana.mitrea65@gmail.com,
-          fax 0262/ 250.222 sau
-          prin poştă la adresa Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare str. Progresului nr. 45 cod 430291, cu menţiunea pe plic: pentru Târgul “RIVULUS DOMINARUM TINERET” – în atenția prof. Mitrea Mariana,
pe baza formularelor de înregistrare pentru târg.
Pot participa la târg primele 45 de firme înscrise  şi care sunt înregistrate la ROCT în acest an şcolar. Acestea vor fi contactate prin e-mail până la data de 15.11.2012.

3.2  Spaţiul expoziţional
Târgul va avea loc la Centrul de Instruire şi Marketing (în spatele hotelului Mara), Aleea Expoziţiei, nr. 5.
Dimensiune şi dotare standuri:   2 mp, 1 masă, 2 scaune, 1 priză.

3.3  Preluarea/ predarea standurilor
Preluarea şi predarea standurilor se face pe bază de proces-verbal de la/ către organizatorii târgului.
Preluarea şi amenajarea standurilor se face în data de 30.11.2012, între orele: 13-18.
Dezafectarea şi predarea standurilor se face în data de 01.12.2012, între orele: 16-18
Atenţie! Este interzisă lipirea foliei autocolante pe pereţii standului. Standurile vor fi predate curate organizatorilor.


4. Activităţi în perioada târgului

4.1 Programul târgului
                                                30 nov. – 1 dec. 2012
30 noiembrie 2012      între orele 13.00  - 18.00  – preluare şi amenajare standuri
1 decembrie 2012       între orele 9.00 -  9.30   - deschiderea oficială
                                   între orele 9.30 – 14.00  - derulare tranzacţii
                                   între orele 14.00 – 15.00  -  program artistic
                                   între orele 15.00 – 16.00 – festivitatea de premiere
                                               între orele 16.00 – 18.00 – dezafectarea şi predarea standurilor
       
 Secţiunile de concurs sunt:
         ” Cel mai bun stand”
         ” Cele mai bune materiale promoţionale”
         ” Cel mai bun catalog creativ”
         ” Cel mai bun catalog profesional”
         ” Cea mai bună prezentare a firmei”
         ” Cele mai multe tranzacţii”
         ” Cea mai bună pagină web”
         ” Cel mai bun vânzător”
         ” Cel mai bun spot”
         ” Cea mai bună firmă la toate secţiunile”


4.2 Balul bobocilor & discotecă
După amenajarea standurilor, vineri 30 nov. 2012, începând cu ora 18,00, vă invităm la Balul bobocilor Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”, la Casa de Cultură a Sindicatelor. După terminarea balului, veţi avea ocazia să va distraţi la discotecă!


5. Derularea tranzacţiilor

În cadrul târgului “Rivulus Dominarum Tineret” se vor realiza tranzacţii, întocmindu-se facturi şi ordine de plată cu respectarea legislaţiei în vigoare. Finalizarea acestora se va face prin transmiterea la Banca ROCT a borderourilor centralizatoare în termen de 15 zile de la încheierea târgului.
Tranzacţiile vor fi consemnate în borderourile pentru cumpărări şi vânzări puse la dispoziţia participanţilor de către organizatori, în mapele primite la târg.


6. Competiţii

6.1 Juriul
Componenţa juriului:
         reprezentanţi ai CCI MM
         reprezentanţi ai ISJ MM
         reprezentanti ai prefecturii MM
         reprezentanţi ai Primăriei Baia Mare
         reprezentanţi ai mass-media
         reprezentanţi ai agenţilor economici
         reprezentanţi ai organizaţiilor de tineret
         profesori

6.2.
Competiţii
Competiţiile se vor desfăşura pe următoarele secţiuni:
·         stand
 • materiale promoţionale
 • catalog profesional
 • catalog creativ
 • prezentare
 • tranzacţii
 • pagina web
 • vânzător
 • spot publicitar
6.2.1. Criterii de evaluare stand*

Categoria stand -criterii
Foarte bine
10 p

Bine
6 p
Insuficient
2 p
Prezentare: originalitate, creativitate, atrage atenţia, folosirea eficientă a resurselor
Original/ creator. Nu poţi trece fără să te uiţi. Folosire eficientă a resurselor.
Destul de original şi creativ. Nu e uşor să treci fară să te uiţi. Folosire destul de eficientă a resurselor
Fără originalitate şi creativitate, uşor de trecut pe lângă. Nu se manifestă folosirea eficientă a resurselor.
Elemente necesare: numele firmei, logo, informaţii despre produse.
Majoritatea sau toate elementele cerute sunt evidente şi prezentarea este foarte bine făcută.
Majoritatea elementelor cerute sunt prezente, iar prezentarea este bine organizată.
Nici unul sau puţine dintre elementele cerute sunt prezente, dar sărăcăcios reprezentate.
Materiale promoţionale: cataloage, fluturaşi, pliante, mostre de produse, etc.
Folosire ingenioaă (tip, cantitate) a materialelor promoţionale.Acestea sunt excepţionale şi/ sau cu aspect profesional.
Folosire adecvată a materialelor promoţionale. Materialele folosite sunt adecvate şi acceptabile.
Materiale promoţionale neinspirate, neadecvate, conţin erori şi/ sau sunt defectuos prezentate.
Profesionalism şi serviabilitate: accesibilitate, semnalizare, nivelul personalului, aspect general
Foarte uşor de folosit. Foarte accesibile. Semnalizare bine proporţionată, nivel ideal al personalului. Aspect general  profesionist.
Destul de uşor de folosit. Acces rezonabil. Semnalizare destul de bine dimensionată. Personal nici exagerat, nici prea puţin. Aspect profesional preponderent.
Nu sunt uşor de folosit. Semnalizare inadecvată. Personal insuficient/ exagerat. Aspect neprofesionist.
TOTAL
*Elaborate conform ghidului firmelor de exerciţiu

6.2.2. Materiale promoţionale
Calitatea materialelor şi produselor promoţionale, creativitate, inventivitate, originalitate în promovarea firmei.

6.2.3. Criterii de evaluare catalog*

Categoria catalog - criterii
Foarte bine
10 p
Bine
8 p
Suficient
6 p
Insuficient
2 p

Componente esenţiale
-    cuprins
-    numerotare pagini
-    preţuri
-    formular comandă
-    logo
-    informaţii contact:  adresa, e-mail, fax, telefon
Toate sau majoritatea elementelor prezente.
Elementele sunt prezentate într-o manieră foarte profesionistă.
Componentele sunt prezentate într-un mod aproape profesionist.
Elementele sunt prezentate într-un mod relativ profesionist.
Foarte puţine dintre elementele cerute sunt prezente.
Elementele sunt prezentate
într-un mod neprofesionist.
Organizare şi eficienţă
-    prezentarea produsului
-    accesibilitate
-    produsele sunt prezentate într-un mod care uşurează accesul utilizatorului
-    folosirea spaţiului
Produsele sunt prezentate foarte logic, raţional.
Catalogul este foarte bine organizat şi accesibil.
Spaţiul este folosit la maximum, fără a compromite estetica.
Produsele sunt prezentate logic, raţional.
Catalogul este organizat şi accesibil.
Spaţiul este folosit eficient.
Produsele sunt prezentate destul de logic şi raţional.
Catalogul este destul de organizat şi accesibil.
Spaţiul este relativ eficient folosit.
Produsele sunt prezentate logic şi raţional.
Nu are o organizare evidentă, nu este uşor de navigat prin catalog.
Limbaj
-    clar
-    corespunzător publicului - ţintă
-    gramatică şi ortografie corecte.
Clar adecvat.
Fără greşeli gramaticale sau de ortografie.
Aproape clar.
Aproape adecvat.
Foarte puţine greşeli de gramatică şi ortografie.
Destul de clar.
Destul de adecvat.
Unele greşeli gramaticale şi/ sau de ortografie.
Neclar.
Inadecvat.
Multe greşeli de gramatică şi ortografie.
Prezentare artistică, estetica
-    calitatea structurării
-    complexitatea designului şi a elementelor grafice
-    originalitate
Structura adecvată şi profesionistă.
Design excepţional şi bine executat.
Catalog deosebit în foarte mare măsură.
Structurare adecvată şi bună.
Design bun şi bine executat.
Catalog cu aspect deosebit.

Structurare adecvată şi acceptabilă.
Design peste nivel elementar şi bine executat.
Aspect obişnuit.
Structurare inadecvată şi/ sau inferioară.
Design la nivel elementar şi/ sau slab executat.
Catalog ieşit din comun prin deficienţe.
TOTAL
 *Elaborate conform ghidului firmelor de exerciţiu
Cataloagele înscrise în competiţie vor fi predate organizatorilor, în ziua amenajării standurilor (30 nov. 2012).

6.2.4. Evaluarea creativităţii
Se va face luând în considerare elementele de creativitate şi noutate în concepţia catalogului.

6.2.5. Criterii de evaluare prezentare* (max. 18 slide-uri şi 3 minute)

Categoria prezentare - criterii
Foarte bine
10 p
Bine
6 p
Insuficient
2 p

Structura prezentării
- claritate
- cursivitate
- elemente componente (introducere, naraţiune, încheiere)
Structura clară, cursivă.
Cuprinde toate elementele de structură.
Structura bună.
Respectarea în mare parte a componentelor.
Structura haotică.
Nu conţine elementele componente.
Forma prezentării
- atractivitate
- creativitate
- originalitate
Prezentarea este atractivă, convingătoare, motivantă.
Deosebit de creativă şi originală.
Prezentare comună, prea puţin atractivă.
Corectă, dar prea puţin originală.

Prezentare plictisitoare, monotonă.
Lipsită de originalitate.
Limbajul şi stilul
- claritate
- adecvare
- dinamism   

       di
- 
Cuvinte, fraze, paragrafe clare şi la obiect.
Adecvarea limbajului la publicul-ţintă.
Originalitate în exprimare.
Formalism în folosirea cuvintelor, frazelor şi paragrafelor.
Destul de adecvat publicului-ţintă.
Text destul de original.
Folosirea incorectă a cuvintelor.
Fraze prea lungi, neclare.
Limbaj inadecvat publicului-ţintă.
Neatractivă.
TOTAL
*Evaluarea prezentărilor va fi făcută de către juriu, anterior perioadei târgului, urmând ca în cadrul târgului să fie doar rulate.
Prezentările vor respecta condiţiile de  maxim 18 slide-uri şi 3 minute.
Prezentările care nu respectă condițiile de mărime și durată, vor fi depunctate.
Pentru a evalua prezentările, este necesară trimiterea acestora pe cale electronică, până în data de 15 noiembrie 2012, pe adresa de e-mail mariana.mitrea65@gmail.com.
Vă rugăm să solicitati organizatorului, confirmarea de primire a materialului.

6.2.6. Criterii de evaluare tranzacţii
Evaluarea tranzacţiilor se va face pe baza borderourilor depuse de participanţi în intervalul orar comunicat de organizatori. Vor fi luate în considerare: numărul tranzactiilor realizate între firmele de exerciţiu, valoarea totală tranzactionată, corectitudinea întocmirii documentelor şi aspectul acestora.

Categoria tranzacţii - criterii
Foarte bine
10 p

Bine
8 p
Suficient
6 p
Insuficient
2 p
- Număr tranzacţii - vânzări
Peste 30
20-29
10-19
Sub 10
- Număr tranzacţii - cumpărări
Peste 30
20-29
10-19
Sub 10
- Valoarea tranzacţiilor
peste 10.000 lei
7.000-9.999
5.000-6.999
Sub 5.000
- Total corect în borderouri, semnături, ştampilă
2 borderouri corecte
1 borderou corect
Borderouri întocmite clar, citeţ, fără ştersături, dar cu totaluri incorecte
Greşeli de întocmire şi calcul
TOTAL

6.2.7. Criterii de evaluare pagina web*

Categoria pagina web - criterii
Foarte bine
10 p
Bine
8 p

Suficient
6 p
Insuficient
2 p
Componente esenţiale
-    date de contact
-    oferta
-    motto-ul
-    sigla
Toate sau majoritatea elementelor prezente.
Elementele sunt prezentate într-o manieră foarte profesionistă.
Componentele sunt prezentate într-un mod aproape profesionist.
Elementele sunt prezentate într-un mod relativ profesionist.
Foarte puţine dintre elementele cerute sunt prezente.
Elementele sunt prezentate într-un mod neprofesionist.
Aşezarea în pagină
-    elementele care alcătuiesc imaginea firmei trebuie să fie clar puse în evidenţă
-    oferta de informaţii să fie clar departajată de domeniul de navigaţie
-    contrast clar între elementele de grafică, text şi fundal
-    legătura dintre anumite teme să fie subliniată şi evidenţiată
-    elementele grafice şi fotografiile să aibă o calitate tehnică corespunzătoare
Toate sau majoritatea elementelor prezente.
Elementele sunt prezentate într-o manieră foarte profesionistă
Componentele sunt prezentate într-un mod aproape profesionist.
Elementele sunt prezentate într-un mod relativ profesionist.
Foarte puţine dintre elementele cerute sunt prezente.
Elementele sunt prezentate într-un mod neprofesionist.
Navigare
-    pagina se încarcă rapid
-    elementele de navigare să fie clare
-    domeniul de navigare să fie în permanenţă disponibil şi vizibil
-    linkurile să poată fi identificate şi uşor apelabile
Toate sau majoritatea elementelor prezente.
Elementele sunt prezentate într-o manieră foarte profesionistă
Componentele sunt prezentate într-un mod aproape profesionist.
Elementele sunt prezentate într-un mod relativ profesionist.
Foarte puţine dintre elementele cerute sunt prezente.
Elementele sunt prezentate într-un mod neprofesionist.
Grafica, text
-    apelarea diferitelor pagini se face în mod consecvent
-    elementele de navigare şi cele grafice să fie aşezate în acelaşi loc pe pagină
-    paginile dispun de o configuraţie grafică unitară
-    textul uşor de înţeles,bine structurat şi să existe elemente de evidenţiere
-    să poată fi citită şi în alte limbi
-    originalitate
Toate sau majoritatea elementelor prezente.
Elementele sunt prezentate într-o manieră foarte profesionistă
Componentele sunt prezentate într-un mod aproape profesionist.
Elementele sunt prezentate într-un mod relativ profesionist.
Foarte puţine dintre elementele cerute sunt prezente.
Elementele sunt prezentate într-un mod neprofesionist.
TOTAL
*Elaborate conform ghidului firmelor de exerciţiu
Evaluarea paginilor web va fi făcută în perioada 20 – 30 nov. 2012.

6.2.8 Criterii de evaluare vânzător
Stabilirea contactului: tonul folosit, contact stabilit cu clientul, prezentarea;
Ţinută: vestimentaţie unitară, accesorii, frizură, însemnele firmei;
Cunoştinţe despre produs: Poate să dea informaţii complete despre produse, ştie să răspundă la întrebările suplimentare, ştie să le găsească în catalog;
Abilităţi de negociere: tehnica întrebărilor este utilizată cu succes, preţurile şi caracteristicile produselor sunt bine argumentate;
Completarea facturilor: facturi întocmite corect, fără greşeli de calcul.

6.2.9. Criterii de evaluare spot publicitar
Spotul trebuie să aibă durata de 30-60 secunde, ideea să fie originală (nu copiat după un spot real, existent), să poată fi citit de Windows XP. Formularul de înregistrare va fi trimis împreună cu CD-ul/ DVD-ul.
Criterii de evaluare:
 • calitatea mesajului (impact, umor, concizie, firul poveştii...);
 • ideea/ originalitatea (regie, scenariu, performanţa actorilor, concordanţa dintre actori şi segmentul-ţintă, autenticitate);
 • performanţa tehnică (calitatea imaginii, montaj, sunet, efecte, lumini);
 • respectă condiţia de durată.
Spoturile, care nu respectă condiţia de durată vor fi depunctate.
Pentru a evalua spoturile publicitare, este necesară trimiterea acestora pe cale electronică, până în data de 15 noiembrie 2012, pe adresa de e-mail: mariana.mitrea65@gmail.com.
Vă rugăm să solicitati organizatorului, confirmarea de primire a materialului.

6.2.10 Criterii de evaluare a celei mai bune firme
Cea mai bună firmă participantă va fi declarată cea care obţine cel mai mare punctaj prin însumarea punctajelor obţinute la secţiunile de mai sus.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.