miercuri, martie 23, 2011

World Water Day 2011

CONCURSUL INTERNAŢIONAL WATER FOR LIFE
ajunge la a doua ediţie!

Suflet al omului,
cât de mult te-asemeni apei!
(J. W. von Goethe)

Este cunoscut faptul că, din 1993 încoace, în fiecare zi de 22 martie, România, alături de celelalte state ale lumii, sărbătoreşte Ziua Mondială a Apei. Această zi specială este cuprinsă în Calendarul Eco, urmărindu-se astfel, la toate nivelurile, încurajarea unei înţelegeri globale mai eficiente şi mai responsabile a necesităţii de utilizare, protecţie, economisire şi conservare a apei, condiţie sine qua non a vieţii înseşi.
În iniţiativa sa de a conştientiza publicul larg cu privire la importanţa apei, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ se numără printre puţinele instituţii din ţară care au transformat Ziua Mondială a Apei într-un eveniment pe măsura importanţei sale. Concursul Internaţional dedicat Zilei Mondiale a Apei – World Water Day 19-22 martie 2011 – ajunge astăzi la cea de-a doua ediţie. Cuprins în Calendarul Activităţilor Educative al MECTS, acest demers, întreprins cu multă dăruire şi responsabilitate de Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“, în persoana doamnei director, prof. Aneta Carpov, a domnului director adjunct, prof. drd. Gabriel Morar şi a coordonatorului proiectului, prof. Nelu Fănăţan, n-ar fi fost posibil fără suportul reputaţilor parteneri atât din ţară, cât şi din străinătate. Este vorba despre ISJ Maramureş, Escola Profissional do Montijo (Portugalia), S.C. Vital S.A. Baia Mare, ARA – Asociaţia Română a Apei, Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş şi Administraţia Parcului Natural M-ţii Maramureşului.


 Deschis oficial, în cadru festiv, în 19 martie şi conceput pe patru secţiuni – Concurs Internaţional de Artă Fotografică (Apa – sursă de viaţă, sursă de inspiraţie), Concurs Internaţional de Desene (Albastrul din sufletul meu), Concurs Internaţional de Eseuri Literare şi Creaţie (Water for Life), Simpozion Internaţional dedicat Zilei Mondiale a Apei –, acest eveniment a reunit preşcolari, elevi, profesori, specialişti în domeniul apei, reprezentanţi ai unor prestigioase instituţii din Baia Mare: dr. ing. Mircea Ioan Mecea, dir. gen. adj. S.C. Vital S.A., director juridic-comunicare Radu Micle, reprezentant ARA, doamnele Mureşan Rodica şi Irina Smical din partea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Maramureş, inspector prof. Camelia Duţă şi inspector prof. psiholog Amelia Baciu din partea ISJ Maramureş.
Încercând să aducă în prim-plan preocupări legate de protecţia şi conservarea resurselor de apă, în competiţie au intrat 256 de fotografii, 96 de desene, 22 de eseuri şi 60 de lucrări cu caracter ştiinţific. În cadrul fiecărei secţiuni s-au acordat trei premii (în valoare de 150 lei, 100 lei, respectiv 50 lei) şi trei menţiuni, iar din partea Asociaţiei Române a Apei, în persoana dlui preşedinte Vasile Ciomoş, s-au acordat diplome şi premii speciale: câte un premiu special în valoare de 100 lei pentru primele trei secţiuni, iar pentru cea de-a patra secţiune, un premiu special în valoare de 200 lei. 


Participanţii la eveniment au avut ocazia, de asemenea, să viziteze Staţia de Epurare a Apei din Baia Mare, accesând pe această cale informaţii cu privire la procesele pe care le suferă apa din Barajul Firiza până ajunge să curgă la robinetele beneficiarilor. Fireşte, problematica apei este una complexă, de aceea se impune un multiperspectivism al abordării sale: management, resurse, factori socio-economici sau culturali. În acest sens, ziua de 20 martie 2011 a fost una de excepţie: turul Maramureşului. Cu sprijinul Agenţiilor de Tursim EXPERT TRAVEL şi BIMEX & COLIBRI TOUR, participanţii la lucrările Simpozionului au avut ocazia să viziteze câteva obiective-cheie: biserica-monument de la Şurdeşti (sec. XVIII), Mănăstirea Bârsana, Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei din Sighetu-Marmaţiei, podul-punct de frontieră de peste Tisa, Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Mănăstirea Săpânţa (cea mai înaltă construcţie din lemn din Europa) şi Complexul Turistic Şuior.

Deşi manifestările organizate de Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ cu ocazia Zilei Mondiale a Apei sunt relativ recente, ele au luat o mare amploare, determinând tinerii să se implice cu mare dăruire în acţiuni practice de ecologizare a zonelor acvatice din judeţ. Este salutar faptul că se derulează astfel de manifestări, toate vizând aceeaşi ţintă: conştientizarea oamenilor că apa trebuie păstrată nealterată. Mulţumim sponsorilor noştri: Hidroconstrucţia S.A., S.C. Veolia Water Solutions & Technologies România S.R.L., S.C. Binnova S.A., Deco Invest S.R.L., S.C. Adiss S.A., Primăria Baia Mare. Mulţumim S.C. Eurotip S.R.L. pentru că a făcut posibilă apariţia lucrării Ghid ECO-APA, avându-i drept autori pe Irina Smical (Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş) şi prof. Nelu Fănăţan.


duminică, martie 13, 2011

ECO-C.E.N.T.


Elevii C.E.N.T. au înţeles şi aplicat principiile gândirii ECO,
prin urmare au fost răsplătiţi...Proiecte Leonardo da Vinci
Proiectul Leonardo da Vinci Dezvoltarea eurocompetenţelor în servirea consumatorilor face parte din cadrul proiectelor de mobilitate în cadrul formării profesionale iniţiale. Acest proiect european, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, derulat în Montijo, Portugalia, în perioada 24.01.2010–14.02.2010, a fost un real succes pentru Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu. Cei 14 elevi ai Colegiului nostru care au participat la mobilitatea din Portugalia sunt elevi în clasa a XI-a Şcoala de Arte şi Meserii, calificarea Ospătari. Prin intermediul acestui proiect, participanţii au avut de efectuat un stagiu de formare profesională timp de trei săptămâni, ei lucrând ca ospătari în şapte restaurante din Portugalia. Partenerul nostru în acest proiect a fost Asociaţia pentru Formare şi Dezvoltare Profesională din Montijo, Portugalia.
               Elevii şi-au dezvoltat abilităţile în domeniul formării profesionale, au dobândit noi cunoştinţe în ceea ce priveşte servirea consumatorului, având totodată acces la un alt mediu real de activitate.
               Proiectele Leonardo da Vinci urmăresc promovarea calităţii în învăţarea şi formarea profesională iniţială şi în învăţarea şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii, promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii, dar şi accesul la educaţie de calitate în formarea profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
               Înainte de derularea mobilităţii, elevii au avut parte de o pregătire generală cu privire la proiect, culturală, dar şi  lingvistică (în limba engleză). În Portugalia, cei 14 elevi au avut parte de o pregătire lingvistică, în limba portugheză, ei având astfel ocazia să discute cu clienţii în limba portugheză. Participanţii au obţinut în urma derulării acestui proiect un certificat Europass care atestă stagiul de practică derulat în Portugalia, un certificat de participare şi două certificate lingvistice (unul pentru limba engleză şi unul pentru limba portugheză). Pe lângă aceste certificate obţinute de elevi, aceştia au avut contact cu o altă cultură, un alt mediu de muncă european, dezvoltându-şi latura profesională, dar şi cea personală. Elevii au câştigat mai multă încredere în propria persoană, au învăţat să fie mai amabili, să fie mai atenţi faţă de clienţi, faţă de cei din jurul lor, să fie mai responsabili în tot ceea ce fac.
               Elevii au fost însoţiţi de prof. Anca Apostol, de dna maistru-instructor Zorica Gui, monitorizarea fiind realizată de dna director, prof. Aneta Carpov.
Prof. Anca APOSTOL,
coordonatorul proiectului

JURNAL PORTUGHEZ. PARTEA ÎNTÂI
Pentru mine, a fost o experienţă unică. A fost frumos şi greu deopotrivă, deoarece nu cunoşteam limba şi a fost mai dificil să comunic. Aveai uneori impresia că de fapt nu eşti înţeles. Această experienţă mi-a dat ocazia să văd alte forme de civilizaţie, o altă limbă şi un alt fel de a munci.
HOBAN Luminiţa XI A SAM


Pentru mine, schimbul de experienţă realizat în Portugalia timp de trei săptămâni a fost foarte important, deoarece am câştigat mai multă încredere în forţele proprii, mai mult curaj şi, nu în ultimul rând, mi-am făcut noi prieteni. Contactul cu o nouă cultură şi un alt mod de gândire m-a făcut să cred că sunt o persoană care are un caracter mult mai puternic decât credeam.
SZABO Andreea XI A SAM


A fost o experienţă foarte plăcută, pentru că portughezii sunt foarte prietenoşi şi ospitalieri. Au parcuri foarte frumoase, iar ei sunt punctuali şi ordonaţi. Această experienţă m-a făcut să am mai multă încredere în mine, pentru că ştiu acum că m-aş descurca oriunde aş fi, inclusiv pe plan profesional.
RAŢ Laura XI A SAM

Pentru mine, experienţa din Portugalia a însemnat multă muncă, dar şi distracţie. Portugalia mi-a oferit multe bucurii, am cunoscut alţi oameni cu care am avut posibilitatea să comunic în limbile engleză şi spaniolă. În acelaşi timp, am dobândit mai multă încredere în mine însămi şi în ceea ce fac.
KISS Amina XI A SAM

Experienţa din Portugalia a fost una de neuitat. Am luat contact cu o cultură nouă, cu oameni prietenoşi şi primitori. Pentru ei, am observat că păstrarea intactă a istoriei şi trecutului lor este foarte importantă, dat fiind faptul că toate monumentele sunt foarte bine îngrijite. Am devenit, în timpul celor trei săptămâni, mult mai deschisă unor lucruri noi. Cred că am devenit mai înţelegătoare, am învăţat să ascult oamenii şi să-i înţeleg. Cred că am devenit mai dezinvoltă. Sunt recunoscătoare pentru că am avut parte de această experienţă, pentru că m-a schimbat în bine.
BALLA Alina XI A SAM

Revenirea din Portugalia m-a făcut să plâng, deoarece acolo am petrecut momente unice alături de oameni minunaţi, din partea cărora, recunosc, nu mă aşteptam să fie atât de primitori. A fost o experienţă de vis.
VARGA Timea XI A SAM

Pentru mine, Portugalia a reprezentat o experienţă unică, atât în privinţa locurilor pe care le-am vizitat, obiectivele turistice impresionante, cât şi în privinţa stagiului de practică. A fost un lucru însemnat pentru mine, deoarece mi-am dezvoltat abilităţile profesionale şi lingvistice. Şi poate că această experienţă mi-a dat mai multă încredere în mine şi am reuşit astfel să obţin un rezultat foarte bun la Concursul Naţional pe Meserii pentru calificarea Ospătar.
KISS Noemi XI A SAMProgramul LEONARDO DA VINCI 
LLP/LdV/IVT/2009/RO/053
Calitatea serviciilor pe piaţa hotelieră

Responsabilul proiectului
Prof. Anca Apostol
Responsabil cu formarea profesională a participanţilor
Prof. Laura Muscală
Responsabil cu diseminarea şi monitorizarea proiectului
Director, prof. Aneta Carpov
Responsabil cu implementarea rezultatelor proiectului
Prof. Mihaela Balla
Expertul pentru gestiunea financiară
Contabil-şef, Zamfira Miclăuş

La sfârşitul lunii noiembrie, 14 elevi ai Colegiului Economic ,,Nicolae Titulescu”, clasa a XI-a F, specializarea turism, însoţiţi de prof. Mihaela Balla şi Muscală Laura, s-au întors din Portugalia, unde au participat în cadrul proiectului de mobilitate Leonardo da Vinci ,,Calitatea serviciilor pe piaţa hotelieră europeană”. Acest proiect face parte din cadrul programelor de mobilitate ce oferă ocazia formării profesionale iniţiale a tinerilor într-un cadru european. Proiectul Leonardo da Vinci a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene şi s-a derulat în Montijo, Portugalia, în perioada 01–21.11.2010. Deşi este al doilea proiect Leonardo da Vinci derulat anul acesta de şcoala noastră, emoţiile au existat atât în rândul cadrelor didactice, al echipei de gestiune a proiectului, cât şi în rândul elevilor şi părinţilor.


               Cei 14 elevi ai clasei a XI-a F au derulat un stagiu de pregătire profesională în agenţiile de turism din Portugalia, perioadă în care au avut ocazia să îşi dezvolte abilităţile de comunicare în limbile engleză şi portugheză, să dobândească noi cunoştinţe, să-şi dezvolte noi abilităţi necasare unei viitoare cariere în domeniul turismului şi nu numai. Partenerul nostru în acest proiect a fost Asociaţia pentru Formare şi Dezvoltare Profesională din Montijo, Portugalia, care s-a ocupat de întreaga organizare a proiectului în ţara de stagiu, oferind condiţii excelente pe perioada celor trei săptămâni. Consider că orice proiect finanţat de Comisia Europeană oferă o şansă unică tuturor factorilor implicaţi, atât în privinţa laturii profesionale, dar mai ales în ceea ce priveşte deschiderea spre un alt orizont, spre o altă cultură, spre alte valori. Proiectul a cuprins o pregătire generală, o pregătire pedagogică şi culturală, dar şi una profesională a elevilor. În ceea ce priveşte comunicarea în limba engleză, participanţii au beneficiat înainte de stagiul propriu-zis de o pregătire în limba engleză, iar în Portugalia de un curs de limbă portugheză. Pe parcursul celor trei săptămâni, elevii au avut ocazia să cunoască turismul portughez atât prin intermediul agenţiilor de turism în care au făcut practică, cât şi la pas, în cadrul weekend-urilor dedicate programului cultural. În urma derulării acestui proiect, participanţii au obţinut un certificat Europass care atestă stagiul de practică derulat în Portugalia, un certificat de participare şi două certificate lingvistice (unul pentru limba engleză şi unul pentru limba portugheză). Portugalia este un obiectiv turistic ce nu trebuie ratat! Capitala ei, Lisabona, este poate cel mai încântător oraş al Europei, cu oameni deschişi, ce au mereu zâmbetul pe buze, cu o arhitectură fascinantă, cu preparate ce te îmbie să încerci gastronomia portugheză. Este o ţară minunată, cu mănăstiri şi castele cuprinse în patrimoniul UNESCO, cu poduri lungi de zeci de km, oraşe superbe construite pe coline având deschiderea spre Oceanul Atlantic, în care domină curăţenia, zumzetul de peste zi fiind înlocuit cu o tăcere de piatră după ora 22.00, sau cu acordurile muzicii fado dintr-un local tradiţional. Civilizaţia, cultura valorilor cunosc o altă conotaţie în Peninsula Iberică!
               Proiectul a fost un real succes, elevii noştri au fos lăudaţi de către toţi tutorii din agenţiile de turism, au fost încurajaţi să urmeze o carieră în domeniul turismului şi, de ce nu, să fie mesagerii turismului românesc şi peste hotare. Succesul acestui proiect nu ar fi fost posibil fără implicarea echipei de profesori formată din: doamna director, prof. Aneta Carpov, responsabil al proiectului, prof. Anca Apostol, responsabil cu formarea profesională, prof. Laura Muscală şi prof. Mihaela Balla, contabil-şef Zamfira Miclăuş, responsabil cu gestiunea financiară,.
Prof. Anca APOSTOL,
coordonatorul proiectului
Portugalia... Impresii de călătorie
              
               Din prima clipă am fost impresionate de ospitalitatea şi prietenia cu care am fost primiţi, de profesionalismul cu care s-au desfăşurat activităţile la care am participat. Cele trei săptămăni petrecute în Portugalia au fost o experienţă plăcută, atât din punct de vedere profesional, cât şi spiritual. Am fost încântate de vizitele la obiectivele turistice, de bucătăria portugheză, de căldura localnicilor. Ne-am fi dorit „să aducem” în ţară liniştea, dar mai ales… calmul portughezilor. Toate acestea ne-au întărit convingerea că omul este cel care „dă valoare bunurilor” .

Prof. Laura MUSCALĂ
Prof. Mihaela BALLA

JURNAL PORTUGHEZ. PARTEA A DOUA

Ionuţ ŞIPOŞAN: Din punct de vedere personal, am învăţat să lucrez mai mult în echipă, am învăţat să comunic mai mult.

Roxana BLENCHE: Experienţa portugheză a fost una diferită, dar şi extraordinară din punctul de vedere al formării mele. Această experienţă mi-a arătat noi drumuri, noi posibilităţi în formarea mea profesională.

Alexandra BLENCHE: Din punct de vedere al dezvoltării personale, experienţa portugheză mi-a deschis un drum, o cale în ceea ce priveşte viitorul şi iniţierea mea în viaţă.

Corina CICEU: M-au impresionat în mod deosebit obiectivele turistice vizitate. O impresie deosebită mi-a lăsat muzica Fado, specifică În Portugalia, pe care am ascultat-o pe o străduţă din Lisabona. Era cântată cu foarte multă dăruire şi mult suflet de acei oameni.

Patricia CIOCAN: Sunt foarte recunoscătoare că am avut posibilitatea să particip la acest proiect, să cunosc o altă civilizaţie, alţi oameni care s-au dovedit a fi nişte oameni excepţionali, care au făcut tot posibilul să ne simţim bine acolo şi care ne-au primit cu mult drag.

Simina MUREŞAN: Această experienţă a contribuit mult la dezvoltarea mea personală. Mi-am dat seama că trebuie să fim mai înţelegători, mai deschişi, mai prietenoşi cu cei din jur. Dacă mi s-ar mai da încă o dată ocazia să particip la un astfel de proiect, aş participa, deoarece a fost cea mai frumoasă experienţă din viaţa mea.

Johanna OLENICI: Această experienţă a fost unică! A însemnat o mare oportunitate pentru a învăţa de la oameni calificaţi. Cred că, pentru toţi elevii care au participat la proiect, experienţa va rămâne una de neuitat.

Manuela LUNG: Absolut totul m-a impresionat. Când spun Portugalia, mă gândesc la oameni calzi, prietenoşi, primitori, gata oricând să te ajute.

Oana COMAN: La capitolul explorarea culturii portugheze am avut unul dintre cele mai mari interese şi curiozităţi, deoarece, odată ajunşi pe pământ portughez, am fost întâmpinaţi de oameni plini de deschidere, oameni plini de ospitalitate, ceea ce am apreciat cel mai mult. Cu toate astea, în topul aprecierilor mele se clasează minunatele cetăţi şi palate din regiunea ce-nconjoară Lisabona, precum şi păstrarea cu stricteţe a tuturor străzilor, spaţiilor verzi, construcţiilor şi locuinţelor. Am observat că oamenii păstrează cu sfinţenie istoria şi trecutul lor, tradiţiile pe care le reflectă fiecare părticică a ţării lor. Amintirea acestei experienţe îmi va rămâne veşnic întipărită în gând şi în inimă.

Alexandra DINU: Din punct de vedere al dezvoltării personale, pot spune că mi-am făcut prieteni noi cu care ţin legătura şi am învăţat să apreciez oamenii indiferent de naţionalitate, cultură, obiceiuri şi rasă.

Alexandra DRAGOŞ: În primul rând, m-a impresionat respectul pe care portughezii îl au unii faţă de alţii şi, în general, respectul pentru tot ceea ce au. Experienţa portugheză m-a educat, m-a format, aş spune. Profesorii care s-au ocupat de proiect au făcut o treabă bună. Sper să am ocazia să mă întorc în Portugalia.

Liana IUGA: Portugalia este o ţară foarte dezvoltată din punct de vedere cultural, însă ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost modul exemplar în care sunt întreţinute ruinele. Este de admirat comportamentul portughezilor faţă de turişti, ei dau dovadă de multă căldură şi amabilitate, fiind mereu dispuşi să te ajute în caz de nevoie. Pe de altă parte, am avut ocazia de a face practică într-o agenţie de turism, punând în aplicare cunoştinţele acumulate în liceu.

Adrian KRAYNIK: Pe mine m-au impresionat oamenii, foarte primitori şi ospitalieri. Am observat că folosesc foarte des cuvântul obrigado, care înseamnă mulţumesc.

Roxana MUREŞAN: Cel mai mult m-a impresionat faptul că, de Crăciun, ei mănâncă peşte gătit în mod tradiţional. Un alt lucru care mi se pare interesant este că, pentru portughezi, cadourile nu sunt aduse de Moş Crăciun, ci de Iisus, iar la desfacerea lor, fiecărei persoane i se oferă o portocală.

Eco-mărţişor 2011

Întrunire CE

      În data de 8 martie 2011 s-a întrunit Consiliul Elevilor. Preşedintele CE, Ciceu Corina (XI F), a prezentat raportul de activitate pe semestrul I. 
      La întrunire au participat: director, prof. Aneta Carpov, dir.adj., prof. Gabriel Morar, responsabilul CE - prof. Hoban Carmen, responsabil CEAC - prof. Rodica Miclăuş, responsabil Comisia pentru Promovarea Imaginii Şcolii - prof. dr. Adriana Cînţa, coordonatorul Simpozionului Internaţional dedicat Zilei Mondiale a Apei - prof. Nelu Fănăţan. 
       Elevii s-au bucurat şi de prezenţa invitatului de onoare,  domnul Onoriu Dan, reprezentantul Primăriei Baia Mare.


miercuri, martie 02, 2011

Competiţia ANI DE LICEU


În perioada 1 martie-3 mai 2011, la Televiziunea TL+, Canal 7 Baia Mare, se derulează competiţia Ani de liceu. Conform tragerii la sorţi, realizată în direct de actorul Claudiu Pintican într-o emisiune din luna februarie, se pare că C.E.N.T. a avut şansa să inaugureze acest ciclu de emisiuni din cadrul competiţiei. Ceea ce a şi făcut… aseară… într-o zi specială… 1 Martie.
CONSTRUIM – EXISTĂM – NEGOCIEM – TRANSCENDEM. Dincolo de simpla rezonanţă a acestor cuvinte, această deviză s-a născut pe baze pur empirice, din efortul comun al elevilor şi profesorilor în vederea păstrării profilului aparte pe care C.E.N.T., pas cu pas, şi l-a creat din 1959 încoace. Mulţumim echipei TL+ pentru reportajul excelent realizat în urma filmărilor care au avut loc în cadrul C.E.N.T.
Cred că cei care au urmărit emisiunea pot confirma faptul că a fost una reuşită. Chiar de succes, aş spune. Emoţii, fireşte – emoţia este însă „freamătul fără de care nicio creaţie nu este posibilă“, ne spune Théodule Ribot, renumitul psiholog francez –, entuziasm, implicare, dăruire, profesionalism… sunt ingredientele din care s-a născut această emisiune.
Le mulţumim elevilor şi colegilor noştri pentru că au demonstrat şi reconfirmat, oare pentru a câta oară?!, ceea ce cu adevărat înseamnă C.E.N.T.: o mare familie, tradiţie şi modernitate deopotrivă, înseamnă, in nuce, un mod aparte de a fi.
Gaudeamus igitur! Să ne bucurăm, aşadar!