sâmbătă, mai 22, 2021

CONTINUĂ STAGIILE DE MOBILITATE ALE ELEVILOR CENT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+

         După o perioadă de suspendare, impusă de pandemie, stagiile de mobilitate ale elevilor Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, în cadrul programului Erasmus+ se reiau și continuă cu un nou flux de mobilitate, care se pregătește de plecare. Este vorba de fluxul III de mobilitate din cadrul proiectului “Învăţând să învăţăm pentru viaţa activă”, cod de referință nr. 2019-1-RO01-KA102-061849, care se va desfășura în perioada 31 mai – 20 iunie 2021, în Portugalia, Lisabona.

        La acest flux va participa un grup de 15 elevi din clasele a XI-a, calificarea Tehnician în activități economice, de la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, însoțiți de doi profesori de specialitate.

         Proiectul este implementat de către Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, în calitate de beneficiar, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale VET și al partenerului internațional din Portugalia , care va asigura toate condițiile necesare derulării stagiului de mobilitate, pentru grupul de elevi și profesori.

        Obiectivele proiectului sunt:

-dezvoltarea competențelor în domeniul comercial;

-dezvoltarea competențelor lingvistice în limba engleză şi portugheză;

-dezvoltarea limbajului de specialitate;

-dezvoltarea abilităților manageriale în relaționarea interpersonală;

-dezvoltarea spiritului antreprenorial.

       Pe durata șederii în Portugalia, elevii participanți la stagiul de mobilitate, vor parcurge 90 de ore de instruiré practică, la unități comerciale din Lisabona, dar și un program de pregătire culturală în cadrul căruia vor avea ocazia să cunoască istoria și cultura poporului portughez, prin vizite și excursii la diverse obiective reprezentative.

       Le dorim participanților la stagiul de mobilitate, DRUM BUN și o EXPERIENȚĂ DE NEUITAT pe meleaguri portugheze!

Director,

prof. Buda Crina Georgeta

miercuri, mai 05, 2021

Premii pentru elevii pasionaţi de contabilitate

Vineri, 23 aprilie 2021, a avut loc, online, festivitatea de premiere a elevilor participanți la “ FEEA Economica Ripensis”,  noul concurs online cu temă info-economică pentru liceeni. De la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare au participat patru eleve din clasa a XI-a B, îndrumate de prof. Natalia Nan, care au susţinut proba de evaluare a cunoștinţelor la disciplina Contabilitate, ce a constat în soluționarea individuală a unui test de întrebări formulate în sistem grilă (teoretice și aplicative) pe platforma e-learning (Moodle) a UVT.

Concursul național de cunoștințe FEAA ECONOMICA RIPENSIS, ediția I, organizat online de  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în perioada 21-23 aprilie 2021,  s-a adresat elevilor de liceu din clasa a XI-a sau clasa a XII-a indiferent de profil/specializare și a fost organizat pe nouă secţiuni: 1_Economie 2_Matematică;  3_Educație antreprenorială; 4_Marketing; 5_Contabilitate; 6_Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; 7_Finanțe; 8_Turism; 9_Economie și afaceri internaționale.