luni, iulie 24, 2017

Viitori profesioniști în domeniului comerțului

Absolvenţii anului III C, învăţământ profesional, profil Comerţ, şi-au demonstrat azi cunoștințele și abilitățile dobândite pe parcursul studiilor la examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, desfăşurat la Supermarketul Profi din str. Cosmonauţilor, Baia Mare.

sâmbătă, iulie 22, 2017

Transferul elevilor la C.E.N.T.Elevii care doresc să se transfere la C.E.N.T., depun prin părinte/reprezentat legal o cerere însoțită de foaia matricolă, la secretariatul şcolii, până la data de 15 august. Tot în această perioadă, vor putea consulta la avizierul şcolii/site-ul şcolii lista disciplinelor, tematica şi bibliografia din care vor susține examenele de diferență.
Cererile vor fi analizate în C.A. din luna august, luându-se în considerare următoarele condiții:
1.  media la purtare – (criteriu eliminatoriu) – trebuie să fie 10 (zece);
2. media generală de absolvire a elevului, în anul anterior, să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa în care se solicită transferul. Excepțiile se aprobă in C.P.
 Acceptarea elevilor se va face în funcție de numărul locurilor disponibile la clasă/calificarea profesională solicitată, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor, având prioritate elevii care nu-şi schimbă profilul/calificarea profesională şi după promovarea examenelor de diferență care se vor susține în luna septembrie, conform ROFUÎP, art. 135-142, din disciplinele corespunzătoare calificării profesionale la care solicită transferul.
Mai multe informaţii referitor la transferul elevilor se găsesc pe site-ul CENT, la secţiunea Elevi

joi, iulie 20, 2017

O nouă generaţie de absolvenţi ai şcolii profesionale a finalizat studiile


        În cadrul festivității de absolvire elevii au fost declarați absolvenți, iar cei mai merituoşi au fost premiaţi, în prezența părinților, cadrelor didactice şi conducerii colegiului.
La începutul săptămânii următoare viitorii comercianţi-vânzători, ospătari şi bucătari absolvenţii ai învăţământ profesional îşi vor demonstra cunoștințele și abilitățile dobândite pe parcursul celor trei ani de studii la examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 3.

vineri, iulie 07, 2017

Din sertarul cu amintiri

Liceul Economic Baia Mare - anii '70

      Fotografii din ultimii 52 de ani care descriu perfect zicala ”O imagine valorează mai mult decât 100 de cuvinte”. Sunt instantanee surprinse în diferite momente ale existenţei colegiului nostru.
 Internatul Liceului Economic Baia Mare (1965)
 Parcul Liceului Economic Baia Mare (1965)
În faţa intrării principale a clădirii liceului
 Holul internatului Liceului Economic Baia Mare (1965)
 Eleve în vizită la cabinetul medical al liceului
Biblioteca liceului
 Elevele liceului la defilare : 1 mai 1967

Prima promoţie a Liceului Economic Baia Mare 
Absolvenţii Şcolii postliceale financiare, promoţia 1970
Promoţia 1971
Promoţia 1974

Curtea liceului - anii '70
Fotografie de absolvire - anii '70
 La banchetul de absolvire - anii '70
Cântec şi voie bună la banchetul din cantina liceului - anii '70
Festivitatea de început de an şcolar 
Comerţ: instruire practică în liceu
 Comerţ: instruire practică în Magazinul universal "Maramureşul"
 Ora de dactilografie la maşina de scris mecanică
Dactilografiere la maşina de scris electrică
 Activitate artistică: Botezul în Maramureş, anul şcolar 1972-1973
 Uniforma era un accesoriu must-have
 Demonstraţie la tablă
 În bibliotecă
La ora de curs
Ora de sport şi  educaţie fizică era o bucurie

 În laboratorul de fizică-chimie
 La ora de chimie
 Pregătire de specialitate