joi, iulie 21, 2016

"The best students" în Polonia
               În cadrul proiectului de mobilitate ”The best students!” cu numărul de referință 2015-1-RO01-KA102-014881, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport 2014-2020 a avut loc cea de-a doua mobilitate organizată cu sprijinul partenerilor polonezi , în perioada 03-16 iulie 2016. 
La această mobilitate au participat 30 de elevi aflați în formare profesională inițială în ciclul inferior al liceului, clasa a X-a, filiera Tehnologică, profilul Servicii, domeniul general de pregătire Comerț.
Implicarea participanților în activitățile reale ale organizației de primire precum și metodele activ-participative utilizate de tutorii de stagiu au antrenat elevii în activitățile practice stimulându-le interesul și creativitatea. Îndeplinirea cu succes a sarcinilor de lucru a contribuit la dobândirea de noi abilități și competențe cheie având o viziune mai clară asupra modului de organizare a locului de muncă, dar și a oportunităților de muncă oferite de statele membre ale Uniunii Europene.
 Pe lângă aptitudinile și competențele profesionale dobândite, participanții au dezvoltat relații interpersonale, de muncă în echipă și de cooperare, și-au consolidat cunoștințele de comunicare în limba engleză și au dobândit încredere în forțele proprii.

Echipa de proiect

Notă: Acest comunicat reprezintă punctul de vedere al autorilor și nu în mod necesar opinia Comisiei Europene.