miercuri, iunie 02, 2021

Şefi de promoție CENT, 2021


În toamna lui 2017 număram bobocii, pe cei mai mici din liceu, elevii claselor a IX-a. După patru ani, ei au crescut mari, atât de mari încât au aripile pregătite pentru zbor. Și-au pavat drumul cu perseverență, tenacitate, curiozitate, curaj şi cunoștințe. Astăzi e timpul mulțumirilor și a recunoștinței pentru cei care au făcut posibilă devenirea lor: profesori și părinți. E vremea când adunăm recoltele, chiar dacă e doar început de vară şi  le vom încununa cu laurii victoriei pe cele care au învățat mai mult, au fost mai ambițioase, mai competitive.

                               Coralia Nicola Cotoţiu, din clasa a 12-a A

  şi Andrada Priscila Bud, din clasa a 12-a D 


sunt distinse cu titlul de „Şef de promoţie CENT, 2021” şi vor avea onoarea de a susţine mâine discursul final, în faţa părinţilor, profesorilor şi colegilor la Festivitatea de absolvire a generației 2017-2021 a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare.

După patru ani de liceu, parcurşi cu abnegaţie şi multă muncă, media egală şi portofoliile consistente, cu diplome primite la concursuri şi ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute, Coralia şi Andrada au demonstrat că spiritul competitiv, perseverența și ambiția vor da roade și rezultatele vor fi întotdeauna pe măsura eforturilor depuse.

Le felicităm pe cele două eleve merituoase şi le dorim tuturor absolvenților mult succes!


sâmbătă, mai 22, 2021

CONTINUĂ STAGIILE DE MOBILITATE ALE ELEVILOR CENT ÎN CADRUL PROGRAMULUI ERASMUS+

         După o perioadă de suspendare, impusă de pandemie, stagiile de mobilitate ale elevilor Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, în cadrul programului Erasmus+ se reiau și continuă cu un nou flux de mobilitate, care se pregătește de plecare. Este vorba de fluxul III de mobilitate din cadrul proiectului “Învăţând să învăţăm pentru viaţa activă”, cod de referință nr. 2019-1-RO01-KA102-061849, care se va desfășura în perioada 31 mai – 20 iunie 2021, în Portugalia, Lisabona.

        La acest flux va participa un grup de 15 elevi din clasele a XI-a, calificarea Tehnician în activități economice, de la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, însoțiți de doi profesori de specialitate.

         Proiectul este implementat de către Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, în calitate de beneficiar, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului ERASMUS+, acţiunea Cheie 1, proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale VET și al partenerului internațional din Portugalia , care va asigura toate condițiile necesare derulării stagiului de mobilitate, pentru grupul de elevi și profesori.

        Obiectivele proiectului sunt:

-dezvoltarea competențelor în domeniul comercial;

-dezvoltarea competențelor lingvistice în limba engleză şi portugheză;

-dezvoltarea limbajului de specialitate;

-dezvoltarea abilităților manageriale în relaționarea interpersonală;

-dezvoltarea spiritului antreprenorial.

       Pe durata șederii în Portugalia, elevii participanți la stagiul de mobilitate, vor parcurge 90 de ore de instruiré practică, la unități comerciale din Lisabona, dar și un program de pregătire culturală în cadrul căruia vor avea ocazia să cunoască istoria și cultura poporului portughez, prin vizite și excursii la diverse obiective reprezentative.

       Le dorim participanților la stagiul de mobilitate, DRUM BUN și o EXPERIENȚĂ DE NEUITAT pe meleaguri portugheze!

Director,

prof. Buda Crina Georgeta

miercuri, mai 05, 2021

Premii pentru elevii pasionaţi de contabilitate

Vineri, 23 aprilie 2021, a avut loc, online, festivitatea de premiere a elevilor participanți la “ FEEA Economica Ripensis”,  noul concurs online cu temă info-economică pentru liceeni. De la Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare au participat patru eleve din clasa a XI-a B, îndrumate de prof. Natalia Nan, care au susţinut proba de evaluare a cunoștinţelor la disciplina Contabilitate, ce a constat în soluționarea individuală a unui test de întrebări formulate în sistem grilă (teoretice și aplicative) pe platforma e-learning (Moodle) a UVT.

Concursul național de cunoștințe FEAA ECONOMICA RIPENSIS, ediția I, organizat online de  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în perioada 21-23 aprilie 2021,  s-a adresat elevilor de liceu din clasa a XI-a sau clasa a XII-a indiferent de profil/specializare și a fost organizat pe nouă secţiuni: 1_Economie 2_Matematică;  3_Educație antreprenorială; 4_Marketing; 5_Contabilitate; 6_Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor; 7_Finanțe; 8_Turism; 9_Economie și afaceri internaționale. 

 

vineri, martie 12, 2021

VIITORII OSPĂTARI ȘI BUCĂTARI - ştiri TL+ Baia Mare


În Săptămâna meseriilor, elevii de la Colegiul Economic din Baia Mare au pus în practică ceea ce au învățat la cursuri. Ospătarii au arătat că știu care este ținuta corectă atunci când servesc, iar viitorii bucătari cum se taie legumele corect.

sursa: jurnal TL+, joi, 11 martie 2021

joi, martie 11, 2021

Săptămâna meseriilor la CENT - articol ziar online DirectMM


"Învățământul economic maramureșean se identifică cu Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare, școală cu tradiție de peste 60 de ani de existență.

Începând din anul 1987, când Liceul Economic a fuzionat cu Școala profesională comercială, Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” (CENT) și-a diversificat oferta educațională, astfel că, pe lângă calificările dobândite la absolvirea învățământului liceal, oferă şansa generaţiilor de elevi, să dobândească și calificări prin învățământul profesional, căutate pe piaţa forţei de muncă, din domeniile:

      •Turism și alimentație, calificările bucătar și ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie;

      •Comerț, calificarea: comerciant – vânzător.

Pentru anul școlar 2021-2022, oferta educațională CENT cuprinde două clase pentru învățământul profesional cu durata de 3 ani, la domeniul Turism și alimentație: o clasă pentru calificarea – bucătar și o clasă pentru calificarea – ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.

La finalizarea studiilor, absolvenţii învățământului profesional cu durata de 3 ani primesc certificat de calificare  profesională nivel 3 și pot opta să-și continue studiile în ciclul superior al liceului sau se pot încadra pe piața muncii.

În cadrul acțiunii “Săptămâna meseriilor”, inițiată de Ministerul Educației pentru promovarea învățământului profesional și desfășurată în județul Maramureș, în perioada 8 – 12 martie, în cadrul CENT sunt planificate și se desfășoară diverse activități de promovare a calificărilor din oferta CENT, precum: Ziua ospitalității, Ziua bucătarului, How to cook an English breakfast, Bucătărie, dulce bucătărie, Arta de a vinde, Meseria – brățară de aur, Învățăm de la profesioniști.

 În cadrul acestor activități au loc demonstrații practice, concursuri culinare, demonstrarea și exersarea abilităților practice specifice calificărilor din oferta CENT, care se desfășoară în laboratoarele de specialitate ale liceului și la agenți economici – parteneri CENT.

Aceste activități îi au în centrul lor pe elevii CENT de la învățământ profesional, care, prin demonstrațiile lor, sub coordonarea profesorilor de Tehnologii, doresc să-i convingă pe colegii lor mai mici, din clasa a VIII-a, să îmbrățișeze meseriile din oferta CENT, pentru că după părerea lor:

•“meseria de bucătar este o artă și îți oferă multe oportunități”;

•“meseria de ospătar este o meserie elegantă, care îți dă ocazia să cunoști mulți oameni și să te dezvolți în plan personal”;

•“meseria de comerciant-vânzător aduce diversitate și îți oferă șansa să fii aproape de nevoile semenilor“.

La activități participă ca invitați și absolvenți CENT, pentru care meseria aleasă este o adevărată pasiune și care au acceptat să ne împărtășească din experiența lor profesională.

Instantanee din timpul activităților pot fi văzute accesând canalul YouTube de pe site-ul liceului www.colegiultitulescu.ro sau pe site-ul ISJ Maramureș la secțiunea “Săptămâna meseriilor”.

Sursa: DirectMM 


luni, martie 08, 2021

Săptămâna Meseriilor, 8-14 martie 2021

 

Inspectoratul Școlar Județean Maramureș organizează, în perioada 8–14 martie, acțiunea „Săptămâna Meseriilor”, în care unitățile de învățământ care au ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv dual, realizează activități, cu respectarea strictă a legislației care reglementează starea de alertă, a celei specifice scenariilor în care funcționează unitățile de învățământ și a măsurilor de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2,  pentru promovarea învățământului profesional, respectiv a meseriilor și calificărilor dobândite prin învățământul profesional, inclusiv DUAL.


Oferta educațională a Colegiului Economic “Nicolae Titulescu” din  Baia Mare pentru învățământul profesional, în anul şcolar 2021-2022:

Turism şi alimentaţie - 2 clase (48 de elevi), calificări:

- Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (24 elevi)

- Bucătar (24 elevi).

Activități specifice meseriei de ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație puteţi vizualiza 👉 aici.

            Activități specifice meseriei de bucătar puteţi vizualiza 👉 aici.

            Activităţi specifice meseriei de comerciant-vânzător puteţi vizualiza 👉 aici.

Joi, 11 martie, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș marchează Ziua Națională a Meseriilor”, prin organizarea unei dezbateri intitulată „Meseria face diferența”, având ca invitați reprezentanți ai operatorilor economici, unităților de învățământ, Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș, Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș și Centrului Național pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, cu scopul promovării învățământului profesional, respectiv a meseriilor și calificărilor dobândite prin învățământul profesional, inclusiv DUAL.

Dezbaterea „Meseria face diferența”, din data de 11 martie 2021, ora 12, va avea loc fără public, în sala de evenimente ATP Tech Center și va fi transmisă live pe pagina de facebook a ISJMM, iar înregistrarea va fi disponibilă şi pe site, după desfășurarea evenimentului.

Sunt invitați să participe online directorii unităților de învățământ gimnazial, diriginții și elevii claselor a VIII-a precum și părinții acestora.

sursa: https://sites.google.com/view/ziuameseriilor