duminică, octombrie 31, 2010

Oferta educaţionalăOFERTA EDUCAŢIONALĂ
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

OFERTA LICEULUI
Liceu – filiera tehnologică  
(4 ani şcolarizare)
Profil Servicii cu specializările:
·       Economic şi Administraţie
·       Turism şi Alimentaţie
·       Comerţ

Calificări profesionale dobândite:
v    Tehnician în activităţi economice;
v    Tehnician în administraţie;
v    Tehnician în turism;
v    Tehnician în hotelărie;
v    Tehnician în gastronomie;
v    Organizator banqueting;
v    Tehnician în activităţi de comerţ;
v    Tehnician în achiziţii şi contractări.

Discipline de specialitate studiate în liceu:
v     Organizarea unităţii economice
v     Calitatea produselor şi serviciilor
v     Bazele reastauraţiei
v     Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism
v     Contabilitatea unităţii economice
v     Protecţia consumatorului şi a mediului
v     Gestiune economică
v     Servicii hoteliere
v     Calitatea serviciilor hoteliere
v     Sortimentul de preparate şi băuturi
v     Planificare operaţională
v     Marketingul afacerii
v     Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
v     Informatică-tehnologii asistate de calculator
v     Finanţe şi fiscalitate
v     Organizarea agenţiei de turism
v     Studiul mărfurilor alimentare
v     Tehnologia comercială
v     Tehnologia servirii consumatorilor
v     Organizarea producţiei de cofetărie şi patiserie

Discipline CDŞ / CDL:
v      Asigurări
v      Analiza pieţei
v      Tipologia agenţiilor de turism
v      Realizarea activităţii de birou
v      Recepţia şi stocarea mărfurilor

Tehnician în activităţi economice
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în activităţi economice urmăresc:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi calculul principalilor indicatori economico-financiari.


Tehnician în administraţie
Modulele pentru calificarea Tehnician în administraţie urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      organizarea şi conducerea de activităţi în cadrul instituţiilor din  administraţia publică;
  • fundamentarea de strategii;
  • elaborarea ofertei de produse şi servicii a companiei;
o      ţinerea evidenţei contabile a companiei;
o      efectuarea analizei eficienţei economico – financiare a companiei.


Tehnician în turism
Modulele pentru calificarea Tehnician în turism urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.

Tehnician în achiziţii şi contractări
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în achiziţii şi contractări urmăresc formarea obligaţiilor legate de:
  • identificarea caracteristicilor produselor alimentare/nealimentare, prezentarea ofertei de preţuri, stabilirea cantităţilor disponibile, respectarea condiţiilor de livrare, transport, ambalare, promovare;
  • verificarea produselor din punct de vedere al integrităţii, proprietăţilor organoleptice şi fizico – chimice;
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri;
o      utilizarea bilanţului contabil.


Tehnician în gastronomie
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în gastronomie urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.
Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în gastronomie îşi va dezvolta competenţe-cheie importante prin care va desfăşura o bună comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact, cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice, va aplica continuu, tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.

Tehnician în activităţi de comerţ
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în activităţi de comerţ urmăreşte formarea la viitori absolvenţi a unor abilităţi legate de:
  • identificarea caracteristicilor produselor, prezentarea ofertei de preţuri, stabilirea cantităţilor
disponibile, încadrarea în termenele solicitatea pentru livrare şi transport, respectarea
condiţiilor de livrare, transport, ambalare, etc.;
  • verificarea produselor din punct de vedere al integrităţii, proprietăţilor organoleptice şi fizico – chimice;
  • identificarea defectelor de calitate: produse deteriorate, vicii ascunse, caracteristici necorespunzătoare;
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
  • realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
  • identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
  • utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.
Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi de comerţ îşi va dezvolta competenţe-cheie importante pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă: competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu, tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.
Firme de exerciţiu
duminică, octombrie 24, 2010

Ecologiştii de pe Săsar

     
Preocupările pentru mediul înconjurător şi protecţia acestuia nu reprezintă o noutate pentru Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“, în schimb, proiectul „Eco-Şcoala“ reprezintă o nouă provocare în vederea obţinerii statutului de ECO-ŞCOALĂ şi a STEAGULUI VERDE. În acest sens, activităţile demarate şi derulate implică elevi şi cadre didactice în rezolvarea unor probleme de mediu, permit aprofundarea unor cunoştinţe teoretice de ecologie, formând şi consolidând deprinderi practice, care, în cele din urmă, vor conduce la prevenirea şi diminuarea efectelor poluării din zona noastră.
În Baia Mare, ca în multe alte localităţi urbane şi rurale ale ţării, principala problemă identificată în decursul timpului este insuficienţa informaţiei şi a materialelor documentare în domeniul ecologic, precum şi lipsa de interes a locuitorilor faţă de problemele de ocrotire a mediului. Toate localităţile au nevoie de înfrumuseţare continuă, de înnoire estetică. Trecem în fiecare zi pe lângă spaţiile stradale neatragătoare, năpădite de buruieni, hârtii sau sticle de plastic. Suntem prea grăbiţi ori nepăsători, şi nu încercăm să aducem o schimbare în viaţa oraşului nostru. Este nevoie de o schimbare de atitudine a oamenilor în ceea ce priveşte crearea unui ambient sanătos, curat şi estetic. O atitudine pro-ecologică înseamnă asumarea cetăţeniei europene, înseamnă a răspunde prompt dezideratului de învăţare de-a lungul întregii vieţi, formulat ca ţintă strategică de urmat, pentru a ne atinge misiunea, respectiv îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşului, al străzilor şi parcurilor. Oamenii, indiferent de vârstă, au foarte puţine cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi în domeniul intervenţiilor estetice şi ecologice. Nu s-a format încă o cultură comunitară orientată înspre aceşti poli ce susţin viaţa sănătoasă a unei localităţi.
Ne propunem aşadar drept obiectiv general ca elevii, cadrele didactice, locuitorii oraşului Baia Mare să-şi dezvolte deprinderi, cunoştinţe şi aptitudini în domeniul protecţiei mediului, dar şi o mai bună informare şi documentare privind problemele ecologice cu care se confruntă mediul în care trăim. Având în vedere specificul zonei noastre – o zonă ecologică deosebit de sensibilă –, care se confruntă cu probleme grave legate de mediu, se impune acordarea unei atenţii deosebite educaţiei ecologice şi educaţiei pentru sănătate. Şcoala este un factor educaţional foarte important. Ea contribuie la formarea conştiinţei şi gândirii ecologice, la formarea şi consolidarea unor aptitudini şi deprinderi de conservare a naturii. În domeniul protecţiei mediului, trebuie să se pună un accent aparte pe caracterul concret aplicativ al activităţilor, ceea ce corespunde în mare măsură şi interesului manifestat de elevi.
■ Prof. Camelia PORANConfruntarea zilnică cu probleme grave legate de degradarea mediului în general, cu implicaţii severe asupra sănătăţii omului în particular, reprezintă pentru băimăreni problema problemelor, o realitate tristă, cunoscută şi recunoscută. Baia Mare se află în topul centrelor urbane cu cel mai ridicat nivel de poluare din ţară, noxele principale provenind de la S.C. Romplumb, SC. Phoenix, Compania Remin, cu minele şi flotaţiile aparţinătoare etc. Prin aşezarea sa pitorească, Baia Mare ar putea fi considerată o adevărată staţiune climaterică, cum, de altfel, a fost declarată în anul 1930, dacă nu s-ar confrunta cu problemele legate de degradarea mediului, cu grave consecinţe în toate domeniile, dar mai cu seamă în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei. Râul Săsar, în zona Baia Mare, este încadrat în categoria „pustiire biologică“, fiind considerat practic un râu mort, cu biocenoza compromisă. Ritmicitatea ridicării resturilor menajere, ce constituie reale focare de infecţie, precum şi depozitarea acestora, ridică alte probleme acute ce revendică soluţionare. Se impune o mai atentă preocupare pentru întreţinerea curăţeniei străzilor sau stropitul principalelor artere de circulaţie, în mod periodic, în sezonul cald. Ştiţi că actualei rampe de gunoi a oraşului i s-a acordat bilă neagră? Oare o reciclare ecologică a resturilor menajere chiar nu este posibilă?* * *

În data de 29 aprilie 2009, orele 1300, în zona ASSOC Baia Mare, s-a derulat acţiunea Vrem aer curat în Baia Mare, ediţia a II-a, în colaborare cu elevii din Consiliul Local Copii şi Tineri, Primăria Baia Mare şi ASSOC Baia Mare; s-au plantat copăcei şi arbuşti. Am dorit ca demersul nostru să fie o contribuţie concretă la protejarea mediului în oraşul nostru. CENT a participat cu 10 elevi din clasa a IX-a E (diriginte, prof. Libotean Veronica). De asemenea, am dorit să oferim un exemplu şi să lansăm un semnal către cetăţenii băimăreni, firme, instituţii, precum şi către presa locală, invitându-i să se implice în acţiuni de responsabilitate socială şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în Baia Mare.


* * *
În data de 5 mai 2009, un grup de 12 elevi din clasa a IX-a B (diriginte, prof. Miclăuş Rodica) a demarat acţiunea de îngrijire a spaţiului verde din curtea şcolii; acţiunea a fost coordonată de prof. Poran Camelia şi Neacşa George, administrator CENT, şi a fost sponsorizată de ONG-ul Azi pentru mâine cu răsaduri de flori, unelte şi tricouri.
* * *

În data de 22 mai 2009, a avut loc acţiunea de ecologizare a zonei Baraj-Firiza, la care au participat 41 de elevi din clasele IX D, IX E, X B, X D, I B şi I C, însoţiţi de prof. Poran Camelia. ONG-ul Azi pentru mâine a sprijinit şi această acţiune, asigurând transport, mănuşi, tricouri şi saci menajeri.

* * *

În 23 aprilie 2009, Sălăgean Roxana, elevă în clasa a X-a D, a participat la Sesiunea Judeţeană de Referate, organizată cu ocazia ZILEI MONDIALE A PĂMÂNTULUI (22 aprilie) la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, cu o lucrare pe tema Salvaţi Pământul de deşeuri!

* * *

În perioada martie-mai 2009, s-a desfăşurat acţiunea de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi reciclarea lor, la care au participat elevii claselor a IX-a şi a X-a, coordonaţi de prof. Poran Camelia şi prof. Coca Liana. SC. DRUSAL ne-a furnizat Eco-Romuri şi picolino, şi s-a ocupat de ridicarea deşeurilor adunate.

Gaudeamus 2009CLASA A XII-A A
DIRIGINTE, PROF. TEMIAN GAVRIL


Achim Andreea Ancuţa
Bălan Ioana Florica
Boldan Renata Paula
Bonte Raluca Bianca
Buşecan Andrei
Buşecan Mădălina
Cărăzsan Ramona Camelia
Conea Bogdan Paul
Crainic Ioana Victoria
Cupşa Cătălin Sorin
Dale Iuliana
Georgiu Cristina Alexandra
Kalmar Timea
Lenţ Alexandru
Miclăuş Anamaria
Mihuţ Alexandra Ioana
Onofre Alexandra Tania
Peşliuc Anca Janina
Pop Darius Augustin
Puţi Vlad Vasile
Sabău Marcela Raluca
Silaghi Claudia Erika
Sinatovici Gheorghe
Steiner Krista Zsuzsanna
Talpoş Florina Maria
Talpoş Adrian Lorin
Vascul Ramona Bianca
Velea Maria Ionela
Viman Adrian
Zaharie Emanuela LidiaCLASA A XII-A B
DIRIGINTE, PROF. OMOTA MARIA GRAȚIELA

Ardelean Diana Alexandra
Berinţan Adriana
Buhai Diana Călina Iuliana
Burzo Alexandra
Chira Bianca Floriana
Cozma Adina Simona
Kollar Firuţa Monica
Man Anca Maria
Marchiş Dorin Ionuţ
Mărcuţ Mădălina Anişoara
Merciu Ioana Ancuţa
Muţiu Irina Iulia
Nechita Doru Cosmin
Paul Ioan
Petriman Marius Ionuţ
Pop Alexandra
Pop Lazăr Andrei
Pop Daniela
Rogoz Ioana Maria
Rus Ana Roxana
Şofron Ioana Ramona
Stepanovici Ioana Maria
Timiş Anamaria
Tulici Andreea Niculina
Vancza Alexandra
Vida Valeria Daniela
Vinţ Vasile Tudor
Vlaicu Anamaria


CLASA A XII-A C
DIRIGINTE, PROF. TRIF MARGARETA

Abraham Gabriela Nicoleta
Beuca Ştefan
Boc Mihaela Simona
Bodiu Daniela Simona
Calniciuc Georgiana
Chindriş Alexandra Ioana
Chira Laura Mădălina
Cristescu Raluca
Dan Ruxandra Oana
Dănuţ Raluca Andrada
Dorca Mădălina Monica
Făt Roxana Andreea
Ebu Sabrina
Hazi Ramona
Lazăr Andreea Mihaela
Mădăras Diana Angela
Măruntu Andrei Paul
Maşcovici Adrian
Miholca Dana Maria
Muntean Adrian Radu
Mureşan Alexandra Ioana
Mureşan Raluca Maria
Pop Gheorghe
Popdan Raluca Adriana
Robaş Edina Claudia Iuliana
Sălăjeanu Ioana Cristina
Stamate Diana Bianca
Trif Daniel
Varga Carmen Florica


CLASA A XII-A D
DIRIGINTE, PROF. COCA LIANA


Badea Raluca Nicoleta
Bondre Vasile
Bonta Cătălin Alexandru
Bota Cornel
Bota Dumitru
Botoş Vasile
Bozga Bogdan
Butica Paul Gheorghe
Chira Ioan Beniamin
Coţ Raluca Ioana
Crainic Laura Florica
Fane Diana
Gheţe Bianca Paula
Hîrb Lucian Adrian
Hreniuc Răzvan Georgel
Ienici Cristina Ancuţa
Mare Vlad Ionuţ
Miclăuş Andrei
Motica Camelia Ancuţa
Nemeş Alina Daniela
Oşan Adrian Răzvan
Pop Alexandru Paul
Roatiş Mihai
Sălăjean Anca Florina
Semeniuc Andrei Romeo
Şindreştean Raluca Georgiana
Toma Samuel Timotei
Vaida Mădălina Roxana
Vicsai Timea Eniko
Zaharie Adina RoxanaCLASA A XII-A E
DIRIGINTE, PROF. NAN NATALIA

Balaj Dan Florin
Bălănean Tudor
Bancoş Ancuţa Georgiana
Bîrle Raluca Alina
Boitor Simona Vasilica
Brodaci Ioana Emanuela
Buie Monica Simona
Buruian Marius Dănuţ
Dragoş Alexandra Maria
Filip Alexandru Andrei
Florean Claudia
Gyori Lidia Violeta
Hossu Liana Georgiana
Lupşe Raluca Mariana
Miclăuş Adina Mihaela
Moldovan Marius Nicolae
Mureşan Eduard
Negrea George Reuiel
Pintea Vlad Ioan
Pintea Alexandru Marian
Pop Roxana
Popan Alina Ioana
Popescu Aura Andrada
Stegeran Călin Vasile
Stegeran Claudiu Gheorghe
Trif Ioana Ancuţa
Ugorciag Roxana Maria
Vincze Annamaria Antonia
Zoicaş Ioana AntonelaCLASA A XII-A F
DIRIGINTE, PROF. VANK MIRCEA

Avram Călin Radu
Bălan Alexandra
Bariz Oana
Buda Dorin
Călăuz Ioan
Crăciun Andreea Victoria
Cuc Paul Alexandru
Dab Maria Ioana
Dunca Sonia Alexandra
Ghirdan Paul George
Hereş Raul Tudor
Kocserha Nicolae Andrei
Kozma Monica Dorina
Marchiş Ramona Alexandra
Mărcuţ Diana Felicia
Marian Georgiana Giulia
Mihuş Ioana Anamaria
Moldovan Cristian Nicolae
Pop Ovidiu Lucian
Pop Alexandra Adriana
Silaghi Amalia Bianca
Stenczel Anca Cristina
Tegla Ioana Roxana
Topan Vasile Adrian
Tupiţă Raluca Ştefania
Văle Răzvan Viorel
Verdeş Andreea Maria
CLASA A XII-A G
DIRIGINȚI, PROF. CĂLIN GHEORGHE

Ban Vasile Claudiu
Bancoş Oana Andreea
Bânciu Alexandra
Buciuman Andrei Victor
Cirţiu Roxana Ioana
Cîmpean Ioana
Giurgi Mădălina Ruxandra
Giurgiu Raul Mihai
Herţeg Ioana Mariana
Iluc Viorel
Lăpuşte Lavinia Anamaria
Lesinschi Maria Alina
Luchian Alexandra
Moldovan Adorian Ionuţ
Mureşan Adriana
Piţiş Anamaria Alexandra
Poenar Raluca Mihaela
Pop Alexandra Adnana
Puşcaş Ovidiu Bogdan
Ratz Tamas
Suciu Sonia
Szabo Antoniu Dumitru
Şunea Ovidiu Petru
Toderean Vasile Bogdan
Tupiţă Gheorghe Ionuţ
Vlăşan BiancaCLASA A XIII-A A
DIRIGINTE, PROF. POP CHRISTINA

Ardelean Claudia Adriana
Bartoş Gabriel Vasile
Buic Dana
Câmpan Crina Maria
Ciobotea Loredana Nicoleta
Coste Mihaela
Csolti Alexandru Dănuţ
Cusco Crina Livia
Gajer Rodika
Koteles Mihaly Gabor
Lakatos Corina
Lăzărescu Oana Nicoleta
Lexuţan Bogdan Marius
Lupuţan Ioana
Lupuţan Maria
Mic Andreea Nicoleta
Michiş Andra Marcela
Miza Ramona
Mureşan Nicoleta Iuliana
Năprădean Andrada Iulia
Paşca Radu Dorin
Paşca Oana Maria
Peter Bogdan Ioan
Pocol Roxana Dalina
Pop Daniela
Pop Liviu
Suciu Ramona Andrada
Tar Katalin Lotti
Trif Daniel Dumitru
Ungur Adriana
CLASA A XIII-A B
DIRIGINTE, PROF. ROȘCA MIHAELA

Andreicuţ Roxana Amalia
Bota Ionela Cristina
Buşecan Ioana Daniela
Chira Andrea Monica
Costan Larisa Andreea
Dragomir Mirela Mihaela
Fanea Oana Alexandra
Filip Adela
Giurgiu Nicoleta Carmen
Muj Gabriela
Muj Oana
Rusz Raluca Maria
Şimon Alexandra Maria
Văleanu Adina Ştefania
Zigler Christian