marți, octombrie 19, 2010

Proiecte derulate

Proiectul BOSS – BE YOUR OWN BOSS a reunit trei şcoli partenere din trei ţări diferite: Germania, Luxemburg şi România, în care s-au înfiinţat şi au funcţionat firme junior. Firmele junior, spre deosebire de firmele de exerciţiu, sunt afaceri reale care oferă produse şi servicii reale contra bani. În cadrul mini-întreprinderii, elevii creează şi organizează o întreprindere reală, dar de dimensiuni reduse, în care iau decizii şi îşi asumă responsabilităţi. Fiecare partener a realizat o cercetare privind legislaţia existentă în cele trei ţări în vederea înfiinţării unei firme junior. S-au dezbătut ideile privind obiectul de activitate pe care îl vor avea cele trei firme, conţinutul şi structura pe care le vor avea manualul şi website-ul.
            În România, la Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare, s-a creat o micro-întreprindere de elevi, numită Cookies by C.E.N.T., având ca obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de patiserie şi cofetărie. Astfel, pe parcursul derulării proiectului, au avut loc şapte întâlniri: la Bruchsal, Germania (2), la Baia Mare, România (4) şi la Grevenmacher, Luxemburg (1). Elevii au fost implicaţi în colectarea şi schimbul de informaţii, au acumulat cunoştinţe privind înfiinţarea, derularea şi dizolvarea unei afaceri, au realizat prezentări Power Point privind produsele şi experienţele acumulate. Evaluarea s-a făcut în mod regulat, pe parcursul fiecărei întâlniri. Comunicarea între parteneri s-a făcut în limba engleză, schimbul de informaţii în afara întâlnirilor realizându-se prin internet, e-mail, fax şi video-conferinţe. S-a urmărit, fireşte, şi dezvoltarea unor calităţi personale cum sunt: creativitatea, iniţiativa, responsabilitatea, care se vor dovedi general valabile în orice activitate profesională. De fapt, obiectivul principal al proiectului a fost crearea de către fiecare partener a unei firme junior care să funcţioneze cel puţin doi ani fără riscul falimentului. Obiectivele specifice au fost dezvoltarea abilităţilor comunicative în limba engleză la elevii implicaţi în proiect; motivarea elevilor în vederea construirii propriei lor afaceri, dezvoltându-şi în acelaşi timp stima de sine şi valorile individuale. S-a impus astfel dezvoltarea creativităţii elevilor, îmbunătăţirea abilităţilor de a munci în echipă, creşterea stimei de sine şi responsabilizarea, ameliorarea competenţelor de comunicare între parteneri şi dezvoltarea abilităţilor manageriale. O astfel de experienţă oferă atât elevilor, cât şi profesorilor o viziune complexă asupra ideii de antreprenoriat, o înţelegere activ-participativă a noţiunilor de familie europeană şi cetăţean european.
■ Prof. Maria MATEI

Interculturalitate şi multilingvism
           
Pe parcursul anului şcolar 2006-2007, Colegiul Economic Nicolae Titulescu a derulat un proiect lingvistic, având ca partener Liceul ,,Inczédy Gyögy“ din Nyiregyháza, Ungaria. Proiectul intitulat € - C.E.N.T. – How to establish a firm at European standards? a fost finanţat de Comisia Europeană prin programul Socrates şi a oferit ocazia atât elevilor, cât şi profesorilor să aibă acces la resursele educaţiei europene, să ia contact cu o altă cultură, cu o altă mentalitate. Implicaţi în acest proiect au fost elevii clasei a XI-a A, iar echipa de profesori a fost alcătuită din Anca Apostol, coordonator, profesor de limba şi literatura română, Liana Coca, profesor de limba engleză şi Monica Tămaş, profesor de contabilitate.
            Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba engleză, aceasta fiind şi limba de comunicare între parteneri, dobândirea de noi cunoştiinţe în domeniul economic, în ceea ce priveşte limbajul economic de specialitate. Pe lângă acest obiectiv, proiectul a vizat şi înfiinţarea a două firme virtuale de către ambii parteneri, care a presupus o muncă în comun a elevilor şi profesorilor implicaţi în proiect. Ca produs final comun, elevii români şi maghiari au elaborat un CD, trilingv (român-englez-maghiar), care cuprinde principalele etape de înfiinţare a unei firme, dar şi un dicţionar de specialitate, cu termenii economici utilizaţi de elevi în proiect.
            În cadrul proiectului au avut loc două întâlniri: în decembrie, colegii din Ungaria ne-au făcut o vizită, iar în luna martie, i-am vizitat noi, la Nyiregyhaza. La aceste mobilităţi elevii şi profesorii au putut lucra împreună la proiect, au avut acces la un alt tip de educaţie, şi-au făcut prieteni străini, îmbogăţindu-şi cunoştinţele despre cultura şi valorile ţării partenere. Implementarea acestui proiect a venit în sprijinul cooperării în sfera educaţiei prin observarea directă a unui alt sistem de învăţământ, prin îmbunătăţirea metodelor educative, dar şi a tehnicii informaţionale şi comunicării.
            Consider că prin intermediul acestui proiect am avut toţi de câştigat: profesori, elevi, şcoală, dar şi părinţi. Am dobândit noi abilităţi de comunicare, de prezentare, am învăţat să depăşim alături de elevi problemele ce au apărut, prin solidaritate şi responsabilitate. Liceenii-mici contabili au învăţat să devină mai încrezători în forţele proprii, să fie mai altruişti, mai creativi. Proiectul lingvistic a reuşit să construiască un liant între cele două şcoli europene, cu deschidere spre un nou tip de educaţie.

■ Prof. Anca APOSTOLSub deviza Nimic nu se pierde, totul se reciclează!, în C. E. N. T. s-a derulat
Concursul ECO-MĂRŢIŞOR 2010,
în cadrul unui
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL – CARITABIL
TĂRGUL ECO-MĂRŢIŞOR 2010

            Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a au confecţionat mărţişoare şi felicitări din materiale reciclabile, ce au fost puse spre vânzare în cadrul Târgului Eco-Mărţişor 2010, târg ce s-a desfăşurat în holul internatului C.E.N.T., în perioada 1–5 martie 2010. Banii obţinuţi din vânzarea mărţişoarelor şi felicitărilor au fost folosiţi în scop caritabil, şi anume, s-au cumpărat cadouri pentru copiii de la Casa de Copii Nr. 3 de pe Str. Griviţei nr. 37, parteneră în acest proiect.
            La eveniment au participat profesorii şi elevii C.E.N.T., precum şi alţi liceeni băimăreni care au  contribuit, prin donaţiile lor, la oferirea unui zâmbet celor care au atâta nevoie.
În ziua de 1 Martie, elevii clasei a X-a C, coordonaţi de d-na dirigintă, prof. Văscan Viorica şi de d-na prof. Friedrich Gabriela, au oferit mărţişoare confecţionate de ei, tuturor angajaţilor C.E.N.T.
Acţiunea se încadrează în cadrul Proiectului Naţional ECO-ŞCOALA, coordonat de CCDG şi MECTS.

■ Prof. Camelia PORAN

Pentru că ne pasă!


Pornind de la ideea campaniei de conştientizare asupra efectelor nocive ale vizionării nedozate a TV şi ale jocului pe calculator, Stinge-l şi hai să ne jucăm!, iniţiată de Biblioteca „Petre Dulfu” Baia Mare, în parteneriat cu I.S.J. Maramureş, am implementat acest proiect în cadrul Colegiul Economic Nicolae Titulescu din Baia Mare, prin intermediul bibliotecii şcolii.
               Am transpus în acest proiect modul în care vrem să transmitem mesajul campaniei conştientizarea asupra efectelor nocive ale vizionării nedozate a TV şi ale jocului pe calculator către publicul-ţintă şi datorită faptului că, personal, considerăm această problemă una dintre cele mai serioase ale societăţii actuale. Ne-a plăcut ideea de a susţine proiectul în sine, adaptându-l, cu puţină creativitate, unei alte grupe de adresabilitate, mai precis adolescenţilor. Următorul pas l-am făcut prin iniţierea unui proiect local cu tema Fă un pas, alege cartea!, în colaborare cu doamna Mirela Motica, pedagog, grupul-ţintă fiind format din elevele cazate în internatul liceului – spaţiu în care este găzduită şi biblioteca şcolii. Prin organizarea unor demersuri educative, care oferă oportunităţi de petrecere a timpului liber, ne-am propus să creăm premisele unui comportament sănătos, stârnirea interesului pentru lectură şi valorificarea potenţialului bibliotecii şcolii în mediul social vizat.
               Sub deviza Eşti cool şi dacă citeşti, am propus derularea, în internatul liceului, pe parcursul intervalului noiembrie 2009 – februarie 2010 a două acţiuni:
& de luni până joi, în intervalul orar 18-19, am lansat fetelor provocarea Happy-Hour – citesc pentru că vreau!, ca o alternativă de petrecere a timpului liber, întrucât după-masă elevele din internat au program de meditaţii;
& în fiecare zi de joi, începând cu ora 17, pentru că biblioteca şcolii are program de după-amiază, am lansat chemarea Acces direct… la bibliotecă, pentru atragerea acestora spre bibliotecă, carte şi, implicit, lectură.
O altă etapă a acestui proiect local a fost vizionarea filmului Influenţa televizorului şi a calculatorului asupra minţii, pus la dispoziţia noastră de Biblioteca „Petre Dulfu,” prin grija d-nei Corina Martin-Sandor, iniţiatoarea campaniei Stinge-l şi hai să ne jucăm!. Apoi s-au discutat subiecte legate de efectele nocive ale vizionării TV şi ale jocurilor pe calculator şi s-au emis concluziile:
¥ chiar dacă unele programe TV sunt educative şi antrenante, adolescenţii se pot lăsa influenţaţi de anumite mesaje negative transmise în cadrul unor emisiuni sau reclame;
¥ expunerea zilnică la violenţa prezentată la televizor poate face adolescentul mai agresiv şi mai puţin sensibil la emoţiile reale;
¥ prea mult timp petrecut în faţa televizorului sau a calculatorului poate creşte riscul de obezitate;
¥ la fel ca şi programele TV, jocurile video pot include scene de violenţă extremă, ducând la acţiuni nepotrivite;
¥ Internetul poate prezenta foarte multe capcane pentru adolescenţi, ei pot deveni victimele unor mesaje sexuale explicite sau ale unor persoane periculoase ce se ascund în spatele unor porecle pe site-urile de socializare.

Ludmila KLOCZA ■ bibliotecar

PROIECT EDUCAŢIONAL
EXPOZIŢIE DE ARTĂ CULINARĂ
Activitate desfăşurată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţarea C.E.N.T.

Activitatea s-a desfăşurat în data de 03.12.2009 în cantina Colegiului Economic Nicolae Titulescu. Ştim că anumite ocazii necesită pregătiri speciale în aranjarea meselor: zile de naştere, sărbători religioase etc. Această activitate s-a dorit a fi una instructivă, dar şi inedită, elevii şi participanţii la acest eveniment având ocazia să vadă modul în care se aranjează o masă festivă, preparatele finite şi elementele decorative necesare. Am dorit în acelaşi timp sensibilizarea participanţilor faţă de arta culinară, dar şi păstrarea tradiţiilor româneşti.
Obiectivele noastre au fost:
 §  implicarea elevilor de la Şcoala de Arte şi Meserii în realizarea de preparate culinare şi de patiserie-cofetărie
§ exersarea cunoştinţelor şi deprinderilor practice asimilate în şcoală
§ conştientizarea importanţei tradiţiilor specifice sărbătorilor: masa festivă de Crăciun, respectată în majoritatea familiilor, indiferent de orientarea religioasă
§ cultivarea simţului estetic în rândul participanţilor
Grupul-ţintă l-au constituit elevii, profesorii, membrii comunităţii locale, cu alte cuvinte, toţi participanţii la sărbătorirea a 50 ani de la înființarea C.E.N.T.

Prof. Mihaela BALLA ■ Coordonatorul proiectului

Education and Culture
Leonardo da Vinci
Proiectul Leonardo da Vinci Dezvoltarea eurocompetenţelor în servirea consumatorilor face parte din cadrul proiectelor de mobilitate în cadrul formării profesionale iniţiale. Acest proiect european, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, derulat în Montijo, Portugalia, în perioada 24.01.2010–14.02.2010, a fost un real succes pentru Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu. Cei 14 elevi ai Colegiului nostru care au participat la mobilitatea din Portugalia sunt elevi în clasa a XI-a Şcoala de Arte şi Meserii, calificarea Ospătari. Prin intermediul acestui proiect, participanţii au avut de efectuat un stagiu de formare profesională timp de trei săptămâni, ei lucrând ca ospătari în şapte restaurante din Portugalia. Partenerul nostru în acest proiect a fost Asociaţia pentru Formare şi Dezvoltare Profesională din Montijo, Portugalia.
            Elevii şi-au dezvoltat abilităţile în domeniul formării profesionale, au dobândit noi cunoştinţe în ceea ce priveşte servirea consumatorului, având totodată acces la un alt mediu real de activitate.
            Proiectele Leonardo da Vinci urmăresc promovarea calităţii în învăţarea şi formarea profesională iniţială şi în învăţarea şi formarea profesională pe tot parcursul vieţii, promovarea adaptabilităţii şi flexibilităţii pe piaţa muncii, dar şi accesul la educaţie de calitate în formarea profesională iniţială şi facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
            Înainte de derularea mobilităţii, elevii au avut parte de o pregătire generală cu privire la proiect, culturală, dar şi  lingvistică (în limba engleză). În Portugalia, cei 14 elevi au avut parte de o pregătire lingvistică, în limba portugheză, ei având astfel ocazia să discute cu clienţii în limba portugheză. Participanţii au obţinut în urma derulării acestui proiect un certificat Europass care atestă stagiul de practică derulat în Portugalia, un certificat de participare şi două certificate lingvistice (unul pentru limba engleză şi unul pentru limba portugheză). Pe lângă aceste certificate obţinute de elevi, aceştia au avut contact cu o altă cultură, un alt mediu de muncă european, dezvoltându-şi latura profesională, dar şi cea personală. Elevii au câştigat mai multă încredere în propria persoană, au învăţat să fie mai amabili, să fie mai atenţi faţă de clienţi, faţă de cei din jurul lor, să fie mai responsabili în tot ceea ce fac.
            Elevii au fost însoţiţi de prof. Anca Apostol, de dna maistru-instructor Zorica Gui, monitorizarea fiind realizată de dna director, prof. Aneta Carpov.

■ Prof. Anca APOSTOL

WORLD WATER DAY 2010

Coordonatorii proiectului
Prof. Nelu FĂNĂŢAN,
Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare
Dr. ing. Mircea MECEA,
Director general adjunct S.C. VITAL S.A.
Anca Paula LUCÎŢ, Responsabil PR, S.C. VITAL S.A
Ing.
Vlaicu POP, SGA Maramureş
Prof. Amelia BACIU, Inspector ISJ MM
Prof. Doina KONTA, CCD MM

Organizatorii Simpozionului

Colegiul Economic Nicolae Titulescu Baia Mare,
Director: Prof. Aneta Carpov
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş,
Insp. Şc. Gen: Prof. Mariana Pop
S.C. VITAL S.A. Baia Mare,
Director general: Geza Gasparik
Escola Profissional do Montijo,
Director: Prof. João Martins
Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş,
Director: Traian Măgurean
Casa Corpului Didactic Maramureş,
Director: Prof. Gelu Todoruţ

Colaboratori
Lucian POP, Tampa, Florida, USA,
Sr. Statistical Analist
Agenţia de Turism Expert-Travel Baia Mare,
Director general: Daniela GHIMAN
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Maramureş
Prof. Serenella DINU - Şcoala cu clasele I-VIII, Săpoca, judeţul Buzău
Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, Director: Costel BUCUR

Sponsori

S.C. VITAL S.A. Baia Mare, Director Geza Gasparik

Agenţia de Turism Expert-Travel, Manager general Daniela Ghiman

HIDROCONSTRUCŢIA, Ing. Botey Adrian

S.C. VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES ROMÂNIA SRL,
Director tehnic Neacşu Gheorghe

ISIM Construct SRL, Director Sabău Isaia

LUOIS BERGER SAS FRANCE, Team Leader Nazarie Păunescu
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.