sâmbătă, octombrie 23, 2010

Jubileul CENT


JUBILEUL C.E.N.T.
1959-2009

C.E.N.T. a împlinit 50 de ani! Revista Amprente i-a dedicat un număr special!

Gânduri la ceas aniversar

■ Prof. Monica TĂMAŞ

Când Dumnezeu mi-a potrivit viaţa între tineri, prin nobila meserie de profesor, n-am ştiut ce mare oportunitate are un dascăl de a contribui la formarea unor caractere cât mai «sănătoase» din punct de vedere profesional şi moral… Sigur că, pentru asta, pe parcursul demersului didactic, dialogul dintre cele două părţi trebuie să fie unul sincer, deschis, iar dacă profesorul reuşeşte să fie nu doar dascăl, ci şi prieten, atunci relaţia este una benefică, cu multe repercusiuni favorabile în procesul de învăţare. Am văzut astfel că, în timp, elevul care simte respect şi dorinţa de a-şi mulţumi mentorul depune efortul de autodepăşire din imbold propriu, cu seriozitate şi ambiţie roditoare, contribuind astfel, tot în interesul său, la modelarea unui stil propriu de viaţă serios, dăruit, cu profesionalism, deci a unui caracter de care şi noi, profesorii, dar, mai ales, el, elevul, să poată fi mândru. După ce mai mulţi ani am fost susţinătoarea unor astfel de elevi, privesc acum cu mândrie în urmă şi mă bucur să-i ştiu azi împliniţi, oameni de bază în instituţiile unde şi-au găsit de muncă, având mulţumirea sufletească de a fi contribuit şi eu, în cât de mică măsură, la ceea ce sunt ei azi.
Cu multă nostalgie îmi amintesc de dragul meu Cezar, Cezar Liştevean, care, în anul 2000, a adus liceului nostru Menţiunea 1 la Olimpiada Naţională de Contabilitate de la Timişoara, şi care acum trăieşte şi munceşte într-o companie de prestigiu din Timişoara, de Zenaida Croitoru, o domnişoară finuţă, distinsă şi deosebit de serioasă, cu care am participat la Olimpiada Naţională de la Călăraşi şi care astăzi şi-a deschis propria afacere, de Cristinel Cremene, elevul nostru actual, care anul şcolar trecut a obţinut Premiul 3 la Olimpiada Naţională Interdisciplinară de la Drobeta Turnu-Severin, de Maria Halas, Gabi Grad şi Mircea Ardelean, şi de câţi alţii care, pe parcursul anilor de studiu, nu numai că au muncit serios şi au adus atâta renume acestui liceu, unde au învăţat, dar şi mie, personal, mi-au adus atâta satisfacţie profesională şi sufletească, încât mereu, în orice vreme, voi fi bucuroasă să-mi amintesc de ei cu multă afecţiune şi să-mi umplu sufletul de parfumul vremurilor în care am avut parte de rezultate deosebite care m-au motivat şi m-au făcut să îi preţuiesc tot mai mult pe elevii noştri de ieri şi de azi, căci ei sunt încununarea muncii noastre şi ne aduc saţisfacţii unice.
Şi acum, un cuvânt pentru elevii noştri de acum: vă mulţumesc că sunteţi ai noştri, că prin voi suntem şi rămânem plini de viaţă, că ne oferiţi respectul şi satisfacţiile zilnice ale lucrului bine făcut, dar, întâi de toate, vă mulţumim pentru că prin voi, prin seriozitatea şi performanţele voastre, liceul nostru capătă în fiecare an un plus de prestigiu, atrăgându-i astfel pe cei mai valoroşi absolvenţi de şcoală gimnazială. Să fiţi deci mândri că purtaţi emblema Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ şi să vă străduiţi ca, prin aportul individual, să duceţi faima liceului acesta la cote tot mai înalte, lăsându-vă astfel amprenta proprie pe această instituţie, în timpul trecerii voastre prin şcoală către viaţă. Cât despre noi, profesorii, suntem şi vom fi întotdeauna doritori să vă învăţăm, să vă susţinem, să vă înţelegem şi să vă ajutăm în tot ce veţi întreprinde pentru a promova imaginea liceului în care învăţaţi.
Eleva care am fost...
■ Prof. Maria POPAN

Cine ar putea uita anii de şcoală, care, asemenea unui constructor, aşează la temelia viitorului său edificiu informaţiile trainice din toate domeniile gândirii umane? N-am uitat anii aceştia, şi amintirile mi-au rămas proaspete în memorie, de parcă timpul s-ar fi oprit în loc. La ceas aniversar, amintirile care mă copleşesc mă poartă în urmă cu 40 de ani, când o fetiţă a păşit pentru prima dată în curtea plină de trandafiri înfloriţi a liceului. Atmosfera florală a fost prima mea impresie deosebită. Mă hotarâsem atunci, sub influenţa tatălui meu, să încep abecedarul economiei, să intru în universul economiei. Şcoala şi dascălii mei m-au ajutat să-mi îndeplinesc acest deziderat. Nu mi-am închipuit atunci că destinul îmi va purta paşii în continuare spre acelaşi loc şi că voi sluji învăţământul economic timp de 25 de ani. M-am format aici şi am transmis ştafeta elevilor mei tot aici. La un calcul sumar, numărul lor se ridică la aproximativ 15.000. Pe cei mai mulţi îi întâlnesc fie pe stradă, fie în mediul economic local sau naţional. Ne întâlnim de fiecare dată cu bucuria revederii. Anii au trecut şi timpul şi-a pus amprenta pe înfăţişarea noastră. Îi recunosc după expresia privirii şi a zâmbetului. Din experienţă, am remarcat că acestea sunt expresiile care ramân de neşters, indiferent de trecerea timpului. Mă bucur să aflu de fiecare dată că elevii s-au realizat din punct de vedere profesional, că sunt mulţumiţi de pregătirea economică pe care au primit-o în şcoala noastră şi pe care au continuat-o în mediul universitar sau la locul de muncă.
            Începuturile învăţământului economic maramureşean se identifică cu şcoala noastră, care, la început, a funcţionat ca Şcoală Tehnică Financiară, iar apoi, începând din anul 1966, ca Liceu Economic. Deşi se afla la început de drum, liceul de specialitate s-a bucurat de o mare preţuire în vremea aceea, cu absolvenţi bine pregătiţi şi aşezaţi în posturi importante şi bine plătite din judeţ. Aprecierea se datora în bună parte bogatei sale zestre didactice şi eminenţilor săi profesori, care au ştiut să stimuleze dorinţa de cunoaştere în rândul generaţiei de elevi. Cum aş putea să-i uit pe foştii mei profesori: Călin Vintilă (geografie, anatomie), Livia Apli (drept), Stela Marina (limba şi literatura română), Maria Bănică (economie), Maria Calfa (istorie), Livia Sălatioan-Covaci şi Felicia Hudrea (limba franceză), Elisabeta Crăciun-Şuteu (chimie), Tudor Riţiu (fízică), Iudita Pop (educaţie fízică), Marta Metz (contabilitate), Vera Alexandrescu (tehnologie), Angela Feldman (statistică), Petrică Pop şi Florica Naşcu (diriginţi şi profesori de matematică), şi, nu în ultimul rând, pe directorii Ioan Mateoc (analiză economică) şi Alexandru Udrea (organizarea economiei)... Pentru noi, elevii de atunci, dascălii erau un model de probitate profesională, de pasiune ştiinţifică şi de atitudine civică. Mulţumirile au rămas mereu în suflet, pentru că au ştiut să trezească în noi dorinţa de a ne împlini formaţia profesională.
            Anii pe care i-am petrecut pe băncile acestui liceu au constituit nu doar perioada acumulării de cunoştinţe, ci şi răscrucea la care mi-am hotărât viitorul, când mi-am descoperit vocaţia şi, odată cu aceasta, mi-am hotărât şi profesia de dascăl la acelaşi liceu unde învăţasem odinioară. La început a fost dorinţa de a-mi forma o cultură generală solidă, urmată de interesul pentru domeniul economic, în special pentru contabilitate. În timpul studiilor universitare, am urmat aceeaşi specialitate, finanţe-contabilitate. Am absolvit Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice, iar gradele didactice le-am obţinut la Academia de Studii Economice Bucureşti. Ulterior, destinul a făcut ca tot ce am acumulat să retransmit elevilor mei.
            În munca mea la catedră, am încercat să insuflu elevilor motivaţia pentru studiul contabilităţii, una dintre disciplinele cele mai de succes pe piaţa muncii. Experienţa şi metoda mea didactică le-am aşternut pe hârtie şi le-am dedicat învaţamantului economic preuniversitar românesc. În calitate de autor, am elaborat cinci manuale de contabilitate la nivel naţional, pentru clasele IX-XII. Prin ele am dorit să dau o altă faţă studiului contabilităţii de către elevii de liceu şi să arăt că şi contabilitatea poate fi o disciplină atractivă. Cărţile le-am scris cu multă dăruire sufletească în slujba elevilor. A fost un dialog imaginar cu elevul din bancă care doreşte să înţeleagă şi să-i fie accesibile noţiunile economice.
            Prin voinţa destinului, am condus doi ani şcoala în calitate de director-adjunct, perioadă în care am contribuit la dezvoltarea şcolii în care am învăţat. La ceas aniversar, fac un arc peste timp şi amintirile devin realitate. Produsul muncii noastre înseamnă absolvenţi de calitate, pregătiţi să-şi desăvârşească studiile universitare economice şi să se integreze eficient pe piaţa muncii naţionale şi europene.

C.E.N.T. ȘI CULTURA PERFORMANȚEI
■ Prof. Ioan TOMA

Termenul de olimpiadă datează încă din Antichitate. Originile lui se găsesc în vechea societate democratică ateniană, unde, periodic, aveau loc aşa-numitele „serbări panelenice“ la care participau tineri veniţi din toate părţile Greciei. La aceste serbări aveau loc întreceri atletice, muzicale şi poetice. Ele se desfăşurau la poalele muntelui Olimp, în ţinutul numit Olimpio, sub protecţia binefăcătoare a zeilor în mijlocul cărora trona Zeus. Învingătorii primeau cununa de lauri şi erau sărbătoriţi în întreaga ţară. Întrecerile se ţineau din patru în patru ani începând din anul 776 î.Hr. Răstimpul dintre cele două serbări se numea olimpiada şi era folosit de vechii greci la numărarea anilor. Cu timpul, conceptul de olimpiadă a evoluat, în perioada modernă fiind folosit atât la întrecerile sportive, cât şi la concursurile cu caracter de excelenţă desfăşurate în sistemul de învăţământ liceal. Aceste concursuri reunesc cu precădere tineri capabili de performanţă, foarte bine dotaţi intelectual, cu posibilităţi ca, de-a lungul anilor, să devină adevărate elite intelectuale. Concursurile şcolare au drept scop stimularea competiţiei, verificarea deprinderilor şi competenţelor dobândite de elevi în anii de şcoală sau la clasele de excelenţă, precum şi însuşirea unor cunoştinţe fundamentale necesare studieii unui obiect. De asemenea, ele contribuie la apropierea şi cunoaşterea între elevi, având drept urmare crearea unor prietenii trainice.
            Performanţa şcolară reprezintă o prioritate atât pentru elevii Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ din Baia Mare, cât şi pentru unii din profesorii liceului. Rezultatele obţinute de aceştia la fazele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare stau mărturie a seriozităţii şi calităţii muncii depuse de aceşti minunaţi elevi şi profesori. Pentru unii elevi şi profesori, o distincţie la faza naţională reprezintă visul de o viaţă, un miraj, o „fata morgana“, pentru alţii o realitate, o împlinire, o răsplată a muncii depuse, o confirmare a valorii. I-aş aminti aici pe câţiva dintre cei mai performanţi elevi de-a lungul anilor şi disciplinele la care au performat: Bota Dumitru, Pop Izabela Luiza, Silaghi Erica (matematică), Bogdan Iluţ, Alexandru Miclăuş, Aurelia Ţiple, Roxana Săpâian (istorie), Ciolte Cristian, Grumaz Ciprian, Mureşan Tereza (geografie), Mic Cornel, Sălişcan Mariana, Boroş Eliza, Kalmar Timea, Cremene Cristinel (tehnologii). Unii dintre aceştia sunt absolvenţi ai unor prestigioase instituţii de învăţământ superior din ţară sau străinătate, alţii mai sunt încă studenţi sau masteranzi, iar alţii mai sunt încă elevii noştri, elevii C.E.N.T. Toţi sunt valorile noastre, reprezentarea reală a valorii profesorilor prin discipoli. Poate niciodată mulţumirea sufletească a unui dascăl nu este mai mare decât atunci când constată că sămânţa cunoaşterii semănată de el cu atâta trudă a rodit, iar discipolul îşi depăşeşte profesorul.


CONSILIUL ABSOLVENȚILOR

Cu siguranţă, C.E.N.T. a fost pentru mine o experienţă, şi, din fericire, una foarte plăcută. Am fost surprins de diversitatea pe care am întâlnit-o în acest loc. Un mozaic de personalităţi, pe cât de puternice, pe atât de diverse. Sper ca peste ani, când ne vom reîntâlni, să regăsesc aceeaşi atmosferă prietenoasă şi plăcută pe care o emană acest liceu.

* * *
Fie că ai vrut sau nu, dragă C.E.N.T., ţi-am împărtăşit sentimentele, emoţiile, trăirile şi, cu ocazia aceasta, vreau să-ţi mulţumesc din adâncul sufletului meu, pentru că mi-ai ascultat povestea şi mi-ai cântat simfonia tinereţii eterne... Sper să nu te schimbi, deoarece sunt convins de faptul că şi pe alţii i-ai găzduit cu drag şi ai făcut parte din viaţa lor... Să nu-l uiţi pe copilul care te-a îndrăgit enorm, căci nici el nu te va uita!

* * *
Dragă C.E.N.T.,
Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dăruit minunaţi colegi şi dascăli! Mi s-a întipărit în suflet un sentiment greu de exprimat... E foarte greu să mă despart de tine... Îţi mulţumesc pentru că mi-ai dat ocazia să-ţi iscălesc tabla cu mâna tremurândă de emoţii! Îţi mulţumesc pentru că mi-ai întipărit în suflet valori pe care sper să le păstrez mereu!
M-ai făcut să te iubesc!
Îmi vei lipsi!

* * *
C.E.N.T... Locul formării caracterului, a personalităţii... O treaptă urcată în viaţă, cu îndrumători care ne-au marcat drumul. Peste ani, aş vrea să revăd C.E.N.T.-ul cu aceleaşi personalităţi care îndrumă elevii spre un viitor sclipitor. Tot farmecul liceului este dat de profesorii care predau, făcând totul „suportabil“...


RIVULUS DOMINARUM TINERET
EDIŢIA a III-A, BAIA MARE, 11-13 DECEMBRIE 2009

►Locul desfăşurării: Camera de Comert şi Industrie Maramureş – Centrul de Instruire şi Marketing, Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr.5 (în spatele Hotelului Mara)Agenda activităţilor:

Prima zi: vineri, 11 decembrie 2009

14,00–18,30 – Preluare şi amenajare standuri de către elevii expozanţi; operaţiuni şi documente necesare la târg
19,00 Masa festivă la cantina Colegiului Economic Nicolae Titulescu
Ziua a doua: sâmbătă, 12 decembrie 2009

08,00–09,00 Finalizare amenajare standuri
09,00–11,30 Derulare tranzacţii; derulare competiţii; prezentări firme de exerciţiu;
11,30–12,00 Deschiderea oficială
12,00–18,30 Derulare tranzacţii; derulare competiţii; prezentări firme de exerciţiu

Ziua a treia: duminică, 13 decembrie 2009

09,00–10,00 Încheiere contracte
10,00–11,00 Acordare premii şi închiderea oficială
11,00–13,00 Dezafectare standuri
13,00 Turul Maramureşului


INAUGURAREA SĂLII DE SPORT


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.