marți, octombrie 19, 2010

Târgurile firmelor de exercițiu


Muncind în firma de exerciţiu, elevii învaţă să-şi exprime propriile păreri, dar să şi asculte părerile celorlalţi, să pună întrebări, să critice şi să colaboreze. Acumularea cunoştinţelor nu-l pune pe elev în postura unui burete care absoarbe pur şi simplu informaţiile transmise de profesor. Acesta descoperă resursele mediului său de muncă şi, în plus, învaţă să exploateze el însuşi aceste resurse. Acest nou rol presupune ca elevul să fie capabil de iniţiativă, de creativitate şi de autoevaluare, în timp ce profesorul este doar un consilier, nu decide în locul lui. Elevul are libertatea mijloacelor, dar şi responsabilitatea rezultatelor. Rolul profesorului este total diferit de visul de a ţine un curs magistral. Muncind în cadrul firmei, profesorul coboară de pe piedestal pentru a trăi în insecuritate. Nu trebuie să ne surprindă faptul că un număr apreciabil de profesori, destabilizaţi deja de elevi din ce în ce mai puţin motivaţi, preferă rolul tradiţional. Profesorul trebuie să permită elevilor să-şi asume riscurile, fără să ia asupra sa responsabilitatea eşecului. Profesorul susţine şi consiliază, dar nu acţionează în locul elevului oricât de tentant ar fi câteodată acest lucru. Munca în firma de exerciţiu reclamă supleţe şi o mare încredere în capacitatea elevului de a-şi forma abilităţi antreprenoriale; favorizează observarea elevilor în situaţii reale şi diversificate, ceea ce permite profesorului să-şi cunoască mai bine elevii, forţele acestora, abilităţile şi necesităţile lor. Această apropiere profesor–elev permite profesorului să răspundă unor necesităţi variate de învăţare şi adaptare la mediul de afaceri. În plus, profesorul trebuie să facă faţă unor situaţii diverse şi inedite, trebuie să-şi înnoiască permanent cunoştinţele învăţând chiar de la proprii elevi. Pentru elevi, munca în firmă permite dezvoltarea unei mai bune cunoaşteri de sine, a propriilor interese, necesităţi, capacităţi şi afinităţi. Pe parcursul acestui demers, tinerii învaţă să-şi dezvolte capacitatea de a lucra în echipă, initiativa, încrederea în sine, gustul de a descoperi atitudini şi metode de muncă intelectuală care le vor fi utile pe tot parcursul activităţii lor şcolare. Ei descoperă, de asemenea, plăcerea de a învăţa. Simularea situaţiilor de eşec, ca şi a celor de succes, reprezintă pentru experienţa elevilor o componentă esenţială şi necesară a procesului de învăţare. Deciziile greşite, care în viaţa reală ar putea duce până la punerea în pericol a existenţei întreprinderii, în firma de exerciţiu nu au urmări economice negative datorită caracterului virtual al situaţiilor exersate.
Pregătirea pentru târg este o nouă provocare pentru firmele de exerciţiu. Întâlnirea unor parteneri de afaceri şi comunicarea directă cu aceştia este posibilă numai prin intermediul târgurilor de afaceri. Elevii pot conduce în mod real negocieri, învaţă să facă afaceri şi îşi dezvoltă încrederea în forţele proprii. Experienţa de a conduce direct negocierile şi de a dezvolta spiritul de echipă se pot exersa cu succes numai în cadrul unui târg al firmelor de exerciţiu În fiecare an, în Baia Mare, zona cea mai nordică în care creşte castanul, are loc o manifestare devenită tradiţie, organizată de către Primăria municipiului, denumită Sărbătoarea Castanelor. În cadrul acesteia, sub patronajul Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş, se organizează cel mai mare târg de bunuri de consum denumit Rivulus Dominarum, în traducere Râul Domniţelor, vechiul nume al municipiului Baia Mare. De aici a venit şi ideea de a denumi târgul fimelor de exerciţiu Rivulus Dominarum Tineret. Acesta este unic în regiunea de nord-vest a României; experienţa acumulată de elevii şi profesorii care au participat la târguri naţionale şi internaţionale (Timişoara, New York, Salzburg, Praga, Bratislava, Plovdiv, Freistadt, Csegled, Siauliai), de unde s-au întors cu numeroase premii (www.roct.ro) şi succesul celor două ediţii precedente au impus şi ne-au obligat să continuăm, în pofida tuturor dificultăţilor inerente crizei economice. Obiectivul pedagogic al proiectului firmei junior constă în apropierea învăţământului şcolar de realităţile lumii economice şi a incita elevii să creeze proiecte având o valoare economică concretă. Tinerii liceeni implicaţi în proiect învaţă, de asemenea, să fie competitivi şi inovatori. În timpul derulării unor activităţi concrete, elevii achiziţionează abilităţi anteprenoriale. Obiectivul social este de a îndemna elevii să lucreze împreună, să asculte propunerile celorlalţi şi să accepte deciziile luate de alţii. Având în vedere diferenţele de stil de muncă, maturitate şi personalitate a elevilor, un alt obiectiv social este de a reuşi să-i motivezi pe toţi.
Întreperinderea reprezintă o entitate constituită pe baza unui regulament de ordine interioară, în care toate persoanele interacţionează, iar această interdependenţă face ca, dacă un participant nu-şi realizează corect sarcinile, tot grupul să sufere. Elevii învaţă că simţul responsabilităţii, rigoarea şi calitatea comunicării între membrii echipei sunt factori-cheie ai succesului în firmă.
■ Prof. Maria MATEI

 

Târgurile internaţionale ale firmelor de exerciţiu
– provocare pentru calitate şi performanţă

Oamenii se urăsc pentru că se tem unii de alţii;
se tem pentru că nu se cunosc;
nu se cunosc pentru că nu comunică.
Martin Luther King


              Participarea la un târg internaţional al firmelor de exerciţiu reprezintă întotdeauna o provocare atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Pregătirea unui stand, conceperea catalogului şi a materialelor promoţionale, realizarea unei prezentări şi a unui spot publicitar mobilizează creativitatea, profesionalismul şi cunoştinţele elevilor. Aceştia devin conştienţi de importanţa muncii lor, îşi joacă „rolurile“ cu seriozitate, îşi doresc să participe cât mai onorabil la „ confruntările“ cu colegii lor din alte ţări.
La un târg internaţional cum este cel de la Praga, aflat la a XV-a ediţie, standardele sunt foarte ridicate datorită participării unui număr mare de firme de exerciţiu – anul acesta, 161 – din diferite ţări ale Europei. La această ediţie au participat firme din zece ţări: Cehia, Austria, Italia, Finlanda, Suedia, Bulgaria, Slovacia, Polonia, Belgia şi România.
Închipuiţi-vă o arenă în care se află 161 de standuri, un spaţiu rezervat prezentărilor şi spaţii auxiliare, care arată şi sună ca un stup de albine. O forfotă continuă a elevilor care-şi susţin prezentările, care-şi promovează firmele în cele mai neaşteptate şi mai insolite moduri, care conversează şi atrag clienţii, încheie tranzacţii, întocmesc facturi şi documente de plată, studiază ofertele celorlalţi. La toate acestea adăugaţi şi un număr considerabil de vizitatori – majoritatea elevi – care vor toţi să cumpere. Astfel, cunoştinţele exersate sunt dintre cele mai diverse: antreprenoriale, manageriale, de contabilitate, de marketing, dar mai presus de orice sunt puse la maximă încercare abilităţile de comunicare.
Să-ţi promovezi imaginea într-un timp atât de scurt, chiar cu materiale pregătite de acasă, este o încercare pe care elevii o trec – marea majoritate – cu succes. Firmele de exerciţiu din România excelează la capitolul premii obţinute la târguri internaţionale, iar această ediţie a confirmat-o, toate premiile pentru firme străine – cu două excepţii – revenind ţării noastre. Ne pare bine că şi Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ se află printre câştigători, datorită firmei de exerciţiu EXTRAVAGANTZA (coordonator prof. Mariana Mitrea) care a obţinut premiul II la secţiunea spot publicitar.
Această metodă de învăţare prin intermediul firmelor de exerciţiu, axată pe competenţe europene, promovează o educaţie în spiritul idealului educaţional naţional şi european, induce şi motivează aspiraţia spre performanţă.

Prof. Maria MATEI

Să fii printre cei mai buni...
 Prof. Mariana MITREA


Totul a început undeva în luna ianuarie a acestui an, când un grup de „angajate“ ale FE EXTRAVAGANTZA SRL, eleve în clasa a XI-a D, împreună cu mine, profesorul lor coordonator, ne-am hotărât să participăm la cea de-a XV-a ediţie a Târgului Internaţional al Firmelor de Exerciţiu de la Praga, care urma să aibă loc în luna martie. Zilele au trecut, şi iată-ne, în zorii zilei de 24 martie 2009, gata de drum. Grupul cu care am plecat în călătoria noastră a fost destul de mare (40 de persoane). Au fost alături de noi colegii noştri de clasă de la FE Wild Cats SRL – coordonaţi de profesor Maria MATEI, colegi de la Sighet – FE Royal Catering SRL – coordonaţi de profesor Anuţa BOLOGA, cu toţii participanţi la târgul de la Praga, dar şi colegi profesori (Viorica CIOBOTEA şi Delia DUMITREAN) şi elevi, care ne însoţeau ca turişti. Mărturisesc că, înainte de plecare, mă gândeam cu teamă la drumul lung care ne aştepta, dar profesionalismul ghidului (în persoana domnului profesor Ioan TOMA) şi al conducătorilor auto, reprezentanţi ai Agenţiei de Turism Triumph, condiţiile de transport de care am beneficiat, dar şi compania plăcută a celor din grup, deopotrivă profesori şi elevi, au făcut ca cei 1.100 de km să treacă pe neobservate.  
 Au urmat zilele de târg, trei la număr, cu bune şi cu rele (aici gândindu-mă la organizarea târgului). Participarea a fost una numeroasă, fiind prezente 161 de firme de exerciţiu din România, Italia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Cehia. Fiind pentru Extravagantza  prima experienţă peste hotare, am avut ocazia să vedem cum îşi desfăşoară activitatea şi firme din alte ţări şi să legăm prietenii. Pe parcursul zilelor de târg, elevii au avut şansa să poarte negocieri, să-şi promoveze firma, să atragă clienţi cu care să încheie tranzacţii. Extravagantza a fost reprezentată la târg de patru „angajate“, care, pentru efortul şi munca depuse pe toată durata târgului, merită nominalizate: Silvia ARDELEAN, Dorina SABASANU, Alexandra TĂTAR şi Roxana VARGA.
  A venit însă şi ultima zi a târgului, când toţi cei prezenţi sperau ca munca depusă să le fie recunoscută şi răsplătită cu premii. Dar, din păcate, ca în orice competiţie, ţinând cont de faptul că nu toţi se întorc acasă cu premii, vom spune că au fost învingători şi învinşi. Mai potrivit ar fi însă să spunem că toţi cei prezenţi au ieşit învingători, câştigând experienţă şi prieteni noi. A sosit şi momentul mult aşteptat, cel al premierii. Cum era de aşteptat (datorită prestaţiei), la secţiunea Străini a târgului, cu excepţia unui singur premiu, la secţiunea Spot publicitar, obţinut de Italia, toate celelalte premii au fost obţinute de firme din România, cea mai bună firmă a târgului fiind tot o firmă din România. Mândria mea este cu atât mai mare, cu cât printre premianţi s-a aflat şi Extravagantza, care a obţinut premiul
II-lea la secţiunea Spot publicitar şi locul 9 la secţiunea Stand. Chiar dacă, la Praga, Extravagantza a fost reprezentată doar de patru eleve, merită amintit faptul că rezultatele obţinute sunt rodul muncii întregii echipe Extravagantza, care numără 15 eleve. Colegii de la Wild Cats, au reuşit şi ei ocuparea unor poziţii fruntaşe în clasamentul târgului: locurile 4 – 5 la secţiunea Spot publicitar.
            Dar, după cum bine se ştie, tot ce este frumos se termină repede, după patru zile de şedere în Praga, a sosit momentul despărţirii de târg. Scriu aceste rânduri cu regretul celei care, deşi a stat câteva zile în Praga, nu a reuşit să viziteze decât foarte puţin din ce oferă turiştilor acest oraş încărcat de istorie… dar… povestea nu se sfârşeşte aici. Sunt sigură că va continua cu ocazia participării la alte târguri ale firmelor de exerciţiu, cu aceiaşi eroi sau poate cu alţii.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.