duminică, octombrie 24, 2010

Ecologiştii de pe Săsar

     
Preocupările pentru mediul înconjurător şi protecţia acestuia nu reprezintă o noutate pentru Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“, în schimb, proiectul „Eco-Şcoala“ reprezintă o nouă provocare în vederea obţinerii statutului de ECO-ŞCOALĂ şi a STEAGULUI VERDE. În acest sens, activităţile demarate şi derulate implică elevi şi cadre didactice în rezolvarea unor probleme de mediu, permit aprofundarea unor cunoştinţe teoretice de ecologie, formând şi consolidând deprinderi practice, care, în cele din urmă, vor conduce la prevenirea şi diminuarea efectelor poluării din zona noastră.
În Baia Mare, ca în multe alte localităţi urbane şi rurale ale ţării, principala problemă identificată în decursul timpului este insuficienţa informaţiei şi a materialelor documentare în domeniul ecologic, precum şi lipsa de interes a locuitorilor faţă de problemele de ocrotire a mediului. Toate localităţile au nevoie de înfrumuseţare continuă, de înnoire estetică. Trecem în fiecare zi pe lângă spaţiile stradale neatragătoare, năpădite de buruieni, hârtii sau sticle de plastic. Suntem prea grăbiţi ori nepăsători, şi nu încercăm să aducem o schimbare în viaţa oraşului nostru. Este nevoie de o schimbare de atitudine a oamenilor în ceea ce priveşte crearea unui ambient sanătos, curat şi estetic. O atitudine pro-ecologică înseamnă asumarea cetăţeniei europene, înseamnă a răspunde prompt dezideratului de învăţare de-a lungul întregii vieţi, formulat ca ţintă strategică de urmat, pentru a ne atinge misiunea, respectiv îmbunătăţirea aspectului estetic al oraşului, al străzilor şi parcurilor. Oamenii, indiferent de vârstă, au foarte puţine cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi în domeniul intervenţiilor estetice şi ecologice. Nu s-a format încă o cultură comunitară orientată înspre aceşti poli ce susţin viaţa sănătoasă a unei localităţi.
Ne propunem aşadar drept obiectiv general ca elevii, cadrele didactice, locuitorii oraşului Baia Mare să-şi dezvolte deprinderi, cunoştinţe şi aptitudini în domeniul protecţiei mediului, dar şi o mai bună informare şi documentare privind problemele ecologice cu care se confruntă mediul în care trăim. Având în vedere specificul zonei noastre – o zonă ecologică deosebit de sensibilă –, care se confruntă cu probleme grave legate de mediu, se impune acordarea unei atenţii deosebite educaţiei ecologice şi educaţiei pentru sănătate. Şcoala este un factor educaţional foarte important. Ea contribuie la formarea conştiinţei şi gândirii ecologice, la formarea şi consolidarea unor aptitudini şi deprinderi de conservare a naturii. În domeniul protecţiei mediului, trebuie să se pună un accent aparte pe caracterul concret aplicativ al activităţilor, ceea ce corespunde în mare măsură şi interesului manifestat de elevi.
■ Prof. Camelia PORANConfruntarea zilnică cu probleme grave legate de degradarea mediului în general, cu implicaţii severe asupra sănătăţii omului în particular, reprezintă pentru băimăreni problema problemelor, o realitate tristă, cunoscută şi recunoscută. Baia Mare se află în topul centrelor urbane cu cel mai ridicat nivel de poluare din ţară, noxele principale provenind de la S.C. Romplumb, SC. Phoenix, Compania Remin, cu minele şi flotaţiile aparţinătoare etc. Prin aşezarea sa pitorească, Baia Mare ar putea fi considerată o adevărată staţiune climaterică, cum, de altfel, a fost declarată în anul 1930, dacă nu s-ar confrunta cu problemele legate de degradarea mediului, cu grave consecinţe în toate domeniile, dar mai cu seamă în ceea ce priveşte starea de sănătate a populaţiei. Râul Săsar, în zona Baia Mare, este încadrat în categoria „pustiire biologică“, fiind considerat practic un râu mort, cu biocenoza compromisă. Ritmicitatea ridicării resturilor menajere, ce constituie reale focare de infecţie, precum şi depozitarea acestora, ridică alte probleme acute ce revendică soluţionare. Se impune o mai atentă preocupare pentru întreţinerea curăţeniei străzilor sau stropitul principalelor artere de circulaţie, în mod periodic, în sezonul cald. Ştiţi că actualei rampe de gunoi a oraşului i s-a acordat bilă neagră? Oare o reciclare ecologică a resturilor menajere chiar nu este posibilă?* * *

În data de 29 aprilie 2009, orele 1300, în zona ASSOC Baia Mare, s-a derulat acţiunea Vrem aer curat în Baia Mare, ediţia a II-a, în colaborare cu elevii din Consiliul Local Copii şi Tineri, Primăria Baia Mare şi ASSOC Baia Mare; s-au plantat copăcei şi arbuşti. Am dorit ca demersul nostru să fie o contribuţie concretă la protejarea mediului în oraşul nostru. CENT a participat cu 10 elevi din clasa a IX-a E (diriginte, prof. Libotean Veronica). De asemenea, am dorit să oferim un exemplu şi să lansăm un semnal către cetăţenii băimăreni, firme, instituţii, precum şi către presa locală, invitându-i să se implice în acţiuni de responsabilitate socială şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii în Baia Mare.


* * *
În data de 5 mai 2009, un grup de 12 elevi din clasa a IX-a B (diriginte, prof. Miclăuş Rodica) a demarat acţiunea de îngrijire a spaţiului verde din curtea şcolii; acţiunea a fost coordonată de prof. Poran Camelia şi Neacşa George, administrator CENT, şi a fost sponsorizată de ONG-ul Azi pentru mâine cu răsaduri de flori, unelte şi tricouri.
* * *

În data de 22 mai 2009, a avut loc acţiunea de ecologizare a zonei Baraj-Firiza, la care au participat 41 de elevi din clasele IX D, IX E, X B, X D, I B şi I C, însoţiţi de prof. Poran Camelia. ONG-ul Azi pentru mâine a sprijinit şi această acţiune, asigurând transport, mănuşi, tricouri şi saci menajeri.

* * *

În 23 aprilie 2009, Sălăgean Roxana, elevă în clasa a X-a D, a participat la Sesiunea Judeţeană de Referate, organizată cu ocazia ZILEI MONDIALE A PĂMÂNTULUI (22 aprilie) la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, cu o lucrare pe tema Salvaţi Pământul de deşeuri!

* * *

În perioada martie-mai 2009, s-a desfăşurat acţiunea de colectare selectivă a deşeurilor menajere şi reciclarea lor, la care au participat elevii claselor a IX-a şi a X-a, coordonaţi de prof. Poran Camelia şi prof. Coca Liana. SC. DRUSAL ne-a furnizat Eco-Romuri şi picolino, şi s-a ocupat de ridicarea deşeurilor adunate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.