miercuri, octombrie 20, 2010

Oferta noastră

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ este şcoală de prestigiu, fiind una dintre instituţiile şcolare care a pus bazele unui învăţământ economic în spirit european. Şcoală cu tradiţie, datând din anul 1959, C.E.N.T. pregăteşte, în spiritul idealului educaţional naţional şi european, specialişti de nivel mediu, necesari economiei judeţului Maramureş, dar şi altor zone ale ţării, în următoarele domenii, cu specializările aferente:

·                 Economic-Administrativ
► tehnician în activităţi economice
► tehnician în administraţie
·                 Turism şi Alimentaţie     
tehnician în turism
► tehnician în hotelărie
tehnician în gastronomie
·                 Comerţ şi Servicii           
tehnician în activităţi de comerţ
► tehnician în achiziţii şi contractări
                                               
                                               
            O prioritate majoră a şcolii noastre o constituie adaptabilitatea ofertei educaţionale la cerinţele de pe piaţa muncii. În vederea formării deprinderilor profesionale la elevi, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“ colaborează cu 62 de parteneri, agenţi economici, în vederea desfăşurării practicii de specialitate. La nivelul C.E.N.T., strategia de integrare a elevilor pe piaţa forţei de muncă coincide de fapt cu oferta educaţională. Astfel, prin calificările profesionale oferite, C.E.N.T. răspunde prompt cererii de muncă existente pe piaţă, oferta educaţională fiind gândită strategic, în funcţie de dinamica şi structura pieţei muncii din regiune.


* * *

C.E.N.T. a creat condiţiile necesare pentru ca elevii să-şi formeze competenţele profesionale în cadrul unui concept didactic modern, bazat pe învăţare la un loc de muncă virtual: crearea şi simularea unui model de întreprindere reală – firma de exerciţiu. Firma de exerciţiu nu este doar o provocare pentru elevi, ci şi o posibilitate de a-şi descoperi apetenţele şi talentele manageriale, de a derula tranzacţii virtuale cu alte firme similare din ţară şi străinătate, de a întocmi documente specifice tranzacţiilor economice, de a conduce evidenţa contabilă computerizată şi de a participa la diferite târguri interne şi internaţionale ale firmelor de exerciţiu. C.E.N.T. îşi propune o bună formare a elevilor în domeniul serviciilor, prin includerea de noi specializări şi asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe elemente de cultură generală şi pe formarea competenţelor profesionale, care să le permită elevilor exercitarea autonomă şi creativă a unei profesii, continuarea studiilor sau, de ce nu, iniţierea propriei afaceri. În contextul educaţional actual, adaptarea la schimbare, calitatea, competitivitatea, eficienţa şi echitatea reprezintă principalii piloni strategici pe care se sprijină educaţia promovată de C.E.N.T.
Şcoala noastră a proiectat şi implementat un sistem de management al calităţii de cel mai înalt rang, centrat pe satisfacerea concomitentă a următoarelor criterii: modernizarea şi adecvarea strategiilor de instruire, elaborarea de instrumente curriculare pentru disciplinele tehnice sau cele de cultură generală, formarea, din rândul cadrelor didactice, a unui grup de iniţiativă, în aplicarea unor strategii didactice adaptabile fiecărei discipline în parte şi particularităţilor colectivelor de elevi, punerea accentului pe performanţă, centrarea activităţii pe elev, consultarea agenţilor şi partenerilor economici în legătură cu stabilirea parcursurilor absolvenţilor, pentru a le facilita inserţia în structurile sociale, abordarea interdisciplinară a conţinuturilor de învăţare şi, nu în ultimul rând, elaborarea unei game diverse de cursuri opţionale. Totodată, elevii sunt încurajaţi să-şi dezvolte creativitatea şi capacitatea de argumentare, revista şcolii, Amprente, oferindu-le posibilitatea să-şi materializeze creaţiile.
* * *

Colegiul Economic Nicolae Titulescu, şcoală ECO-NET, este inclus în proiectul bilateral de stabilire a unei reţele regionale de firme de exerciţiu, proiect finanţat de Ministerul Federal al Afacerilor Externe din Austria şi implementat de KulturKontakt Austria, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării din România. Fiind inclus în acest proiect, C.E.N.T. s-a bucurat şi se bucură în continuare de o participare fructuoasă la diferite târguri, naţionale şi internaţionale, ale firmelor de exerciţiu, notabile fiind în acest sens: Freistadt – Austria (2004),  Praga – Cehia (2007), Cegled – Ungaria (2007), Bratislava – Slovacia (2008), Praga – Cehia (2009), Lituania (2009), New York – SUA (2009), New York – SUA (2010), C.E.N.T. remarcându-se întotdeauna prin obţinerea a numeroase premii, contribuind astfel la confirmarea şi reconfirmarea permanentă a caracterului său elitist.
Experienţa acumulată prin numeroasele participări la târgurile internaţionale ale firmelor de exerciţiu s-a concretizat în Târgul Firmelor de Exerciţiu Rivulus Dominarum Tineret (www.rivulus.colegiultitulescu.ro), organizat în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, târg la care, anul acesta, au participat 46 de firme de exerciţiu din toate judeţele ţării. C.E.N.T. se bucură astfel şi de recunoaşterea calităţii sale de organizator al unor manifestări de o asemenea anvergură, care se înscriu în programul de educaţie antreprenorială subiacent educaţiei formale din şcoală, creat în scopul de a stabili parteneriate de afaceri între firmele de exerciţiu din ţară. Într-o lume a afacerilor simulată, cu parteneri de afaceri naţionali reali, elevii dobândesc calificări-cheie precum aspiraţia spre performanţă, flexibilitate şi rezistenţă la stres, capacitatea de a lua decizii, de a rezolva conflicte şi, mai ales, de a lucra în echipă. În cadrul programelor Comenius şi Leonardo da Vinci – programe europene de învăţare pe tot parcursul vieţii (long life-learning), desfăşurate de şcoală, elevii au avut acces la înţelegerea diversităţii culturale şi lingvistice europene, au avut posibilitatea să dobândească competenţe şi abilităţi necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă, prin stagii de formare profesională în Italia, Germania, Anglia, Luxemburg, Ungaria şi Portugalia.

Profesorii noştri ştiu cu adevărat ce înseamnă măiestria didactică. Ea se traduce în competenţă, tact, răbdare în iniţierea tinerilor pe drumul sinuos al cunoaşterii. În C.E.N.T., studiul disciplinelor reale şi umaniste se îmbină armonios cu studiul disciplinelor de specialitate, rezultatul firesc al acestei armonii fiind o reală cultură a performanţei. Elevii C.E.N.T. au obţinut şi continuă să obţină în fiecare an rezultate excepţionale la concursurile şi olimpiadele şcolare, atât la disciplinele de specialitate, cât şi la cele de cultură generală.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.