duminică, octombrie 31, 2010

Oferta educaţionalăOFERTA EDUCAŢIONALĂ
ANUL ŞCOLAR 2010 – 2011

OFERTA LICEULUI
Liceu – filiera tehnologică  
(4 ani şcolarizare)
Profil Servicii cu specializările:
·       Economic şi Administraţie
·       Turism şi Alimentaţie
·       Comerţ

Calificări profesionale dobândite:
v    Tehnician în activităţi economice;
v    Tehnician în administraţie;
v    Tehnician în turism;
v    Tehnician în hotelărie;
v    Tehnician în gastronomie;
v    Organizator banqueting;
v    Tehnician în activităţi de comerţ;
v    Tehnician în achiziţii şi contractări.

Discipline de specialitate studiate în liceu:
v     Organizarea unităţii economice
v     Calitatea produselor şi serviciilor
v     Bazele reastauraţiei
v     Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi turism
v     Contabilitatea unităţii economice
v     Protecţia consumatorului şi a mediului
v     Gestiune economică
v     Servicii hoteliere
v     Calitatea serviciilor hoteliere
v     Sortimentul de preparate şi băuturi
v     Planificare operaţională
v     Marketingul afacerii
v     Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor
v     Informatică-tehnologii asistate de calculator
v     Finanţe şi fiscalitate
v     Organizarea agenţiei de turism
v     Studiul mărfurilor alimentare
v     Tehnologia comercială
v     Tehnologia servirii consumatorilor
v     Organizarea producţiei de cofetărie şi patiserie

Discipline CDŞ / CDL:
v      Asigurări
v      Analiza pieţei
v      Tipologia agenţiilor de turism
v      Realizarea activităţii de birou
v      Recepţia şi stocarea mărfurilor

Tehnician în activităţi economice
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în activităţi economice urmăresc:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi calculul principalilor indicatori economico-financiari.


Tehnician în administraţie
Modulele pentru calificarea Tehnician în administraţie urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      organizarea şi conducerea de activităţi în cadrul instituţiilor din  administraţia publică;
  • fundamentarea de strategii;
  • elaborarea ofertei de produse şi servicii a companiei;
o      ţinerea evidenţei contabile a companiei;
o      efectuarea analizei eficienţei economico – financiare a companiei.


Tehnician în turism
Modulele pentru calificarea Tehnician în turism urmăresc formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.

Tehnician în achiziţii şi contractări
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în achiziţii şi contractări urmăresc formarea obligaţiilor legate de:
  • identificarea caracteristicilor produselor alimentare/nealimentare, prezentarea ofertei de preţuri, stabilirea cantităţilor disponibile, respectarea condiţiilor de livrare, transport, ambalare, promovare;
  • verificarea produselor din punct de vedere al integrităţii, proprietăţilor organoleptice şi fizico – chimice;
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri;
o      utilizarea bilanţului contabil.


Tehnician în gastronomie
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în gastronomie urmăreşte formarea la viitorii absolvenţi a unor abilităţi legate de:
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
o      realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
o      identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
o      utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.
Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în gastronomie îşi va dezvolta competenţe-cheie importante prin care va desfăşura o bună comunicare atât cu persoanele cu care intră în contact, cât şi în cadrul echipei de lucru, va dezvolta competenţe pentru utilizarea softurilor specifice, va aplica continuu, tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.

Tehnician în activităţi de comerţ
Modulele de pregătire pentru calificarea Tehnician în activităţi de comerţ urmăreşte formarea la viitori absolvenţi a unor abilităţi legate de:
  • identificarea caracteristicilor produselor, prezentarea ofertei de preţuri, stabilirea cantităţilor
disponibile, încadrarea în termenele solicitatea pentru livrare şi transport, respectarea
condiţiilor de livrare, transport, ambalare, etc.;
  • verificarea produselor din punct de vedere al integrităţii, proprietăţilor organoleptice şi fizico – chimice;
  • identificarea defectelor de calitate: produse deteriorate, vicii ascunse, caracteristici necorespunzătoare;
o      identificarea oportunităţilor de piaţă;
  • realizarea unei oferte de mărfuri conform nevoilor consumatorilor;
  • identificarea celor mai bune surse de finanţare pentru desfăşurarea activităţii;
  • utilizarea bilanţului contabil pentru informarea, analiza şi previzionarea activităţilor prin calculul principalilor indicatori economico-financiari.
Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi de comerţ îşi va dezvolta competenţe-cheie importante pentru viitoarele activităţi de la locul de muncă: competenţe de comunicare, de utilizare a softurilor specifice, va aplica continuu, tehnici de îmbunătăţire a calităţii la locul de muncă.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.