luni, iunie 30, 2014

Premianţi la concursuri naţionale            In perioada 27-29 iunie 2014, s-a desfăşurat, la Oradea, ediţia a VII-a a Concursului Naţional ,,Bune practici în educaţia pentru protecţia mediului”, desfăşurat sub sloganul “Viitorul Terrei este în mâinile noastre”.
        Activitatea este cuprinsa în Calendarul Activitatilor Educative 2014 al Ministerului Educatiei Nationale, Domeniul ecologie, protectia mediului.
Echipajul format din elevii clasei a XI a A, Ghidiu Radu şi Butean Marian,
coordonaţi de prof.Alina Natalia Pop
a obţinut  Diplomă specială pentru Cel mai Bun pliant
prin care au ilustrat, prin text şi desen, aspecte din activitatea de investigare şi cercetare a unui areal.
           La faza naţională  a concursului „Copiii şi drepturile lor” echipajul format din elevii clasei a XI a A
 Mariş Roberta, Rusa Bogdan şi Ciorban Paula, coordonaţi de prof.Alina Natalia Pop, 
au obţinut Menţiune pe echipe,
 iar la secţiunea:  Creaţie foto, (imagini care să redea exemple de bune practici din viaţa cotidiană inspirate din tematica proiectului), Premiul pentru Cele mai reuşite fotografii 
            Pornind de la sloganul: „Existăm. Ascultaţi-ne!”, concursul urmăreşte diseminarea informaţiilor cu privire la Legea 272/2004, care reglementează drepturile copilului, Legea 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
            Concursul face parte dintr-un proiect mai amplu, cuprins în Calendarul Activităţilor Educative MEN şi a fost organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Bihor, la finele lunii iunie 2014.
        După finalizarea competiţiilor, reprezentanţii CENT au vizitat Peştera Vadu Crişului, cunoscută ca una din peșterile cu cea mai bogată faună cavernicolă din România.

joi, iunie 26, 2014

O lecție de civism și responsabilitate a elevilor de la CENT               Colegiul Tehnic „Unirea” din Ștei, judeţul Bihor,  a derulat, în intervalul ianuarie-iunie 2014, Proiectul educativ interjudețean „Împreună pentru o lume mai curată!”, ediția I. Grupul țintă: elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani (cls. IX – XI). Tipul concursului: ecologie și protecția mediului: „Civism pentru o lume mai curată”. 
                La prima ediţie a concursului interjudetean, elevii participanţi de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” au obţinut următoarele premii, pe secţiuni:

►Concurs de spoturi publicitare în format video pentru conştientizarea populaţiei asupra pericolului poluării „SOS Natura”
►Concurs de prezentări în Power Point cu privire la frumuseţile turistice ale fiecărei regiuni, cu tema 
„Să iubim natura !” 
          Obiectivele proiectului:  
- dezvoltarea în rândul elevilor, al cadrelor didactice, al părinţilor şi al întregii comunităţi  a respectului pentru  natură şi a unor deprinderi sănătoase de protecţie a acesteia ;
- formarea unor principii de viaţă sănătoase, pentru o bună integrare socială în contextul unei societăţi cu puternice tendinţe de globalizare şi într-o dinamică permanentă ;
- promovarea potenţialului turistic al fiecărei zone ;
- promovarea cooperării între şcoli, a lucrului în echipă şi a valorilor democraţiei.


                                              Prof. coordonator Pop Alina Natalia

marți, iunie 24, 2014

Marele Premiu "OEconomicus Napocensis" pentru CENT, ediţia 2014
     Această distincție specială se acordă liceului care obține cele mai multe premii în cadrul competiţiei.

          În perioada aprilie-mai 2014, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, din cadrul Universităţii „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca a organizat Concursul ”OEconomicus Napocensis” pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, desfășurat pe mai multe secțiuni: economie, matematică, contabilitate, marketing, educație antreprenorială şi TIC.
         Obiectivul general al competiţiei este de a stimula creativitatea și performanța elevilor din învățământul preuniversitar, în vederea dezvoltării cunoștințelor și competențelor specifice unui viitor economist.
         Desfășurarea concursului a constat în evaluarea cunoștințelor prin soluționarea individuală a unui set de întrebări teoretice și aplicative, formulate în sistem grilă și deschis.
              Elevii şi profesorii care au contribuit la obținerea acestei distincții sunt:

Secţiunea Contabilitate:
 
clasa a 12-a F;
clasa a 12-a C;
profesor coordonator.

Secţiunea Matematică:
clasa a 12-a C;
clasa a 12-a A;
clasa a 12-a E;
clasa a XII-a I;
clasa a 12-a B.

 Profesori coordonatori:
       Candidaţii care au obţinut minim nota 9 la concursul organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor în anul 2014 și s-au clasat pe primele cinci poziții în ordinea descrescătoare a notelor din cadrul oricărei secțiuni pot fi declarați admiși cu nota 10.

               prof. Alina Popvineri, iunie 20, 2014

Olimpicii cunoaşterii

 
           În perioada 25 aprilie – 6 mai a.c., 149 de elevi ai Colegiului Economic ,,Nicolae Titulescu” au participat la Concursul Național  "Olimpiadele Cunoașterii”, ediţia a IX-a, etapa a II-a, susținând probe de evaluare la disciplinele: LIMBA ROMÂNĂ, LIMBA ENGLEZĂ și LIMBA FRANCEZĂ. 
           Competiţia  s-a desfăşurat simultan la nivel naţional, sub formă de teste de evaluare externă, care cuprind itemi de tip grilă.    
            Elevii participanţi sunt pregătiți de doamnele prof. Luminița Lazin, Anca Apostol, Liana Tămaș, Christina Pop, Sonia Hozan, Codruța Costin și Alina Ionașcu

          Elevii cu rezultate deosebite la Concursul „Olimpiadele cunoaşterii” sunt:
  FAZA NAȚIONALĂ: 
Premiul I (Limba engleză)
☺Boitor Ștefania, clasa a XI-a C- prof. coord. Liana Tămaș
             FAZA JUDEȚEANĂ
Premiul al II-lea (Limba engleză)
☺ Gavrilescu Florentina Corina - clasa a XI-a C- prof. coord. Liana Tămaș;
Premiul al II-lea (Limba franceză)
☺ Negrea Cătălin- Clasa a XI-a H - prof. coord. Christina Pop;
Premiul al III-lea (Limba română):
☺ Libotean Liana, clasa a IX-a A- prof. coord. Luminița Lazin;
Premiul al III-lea (Limba franceză):
☺ Tămășan Luminița, clasa a X-a A- prof.coord. Sonia Hozan;
Menţiune (Limba engleză):
☺ Nichita Thomas, clasa a IX-a H- prof. coord. Liana Tămaș;
☺ Surduc Raluca, clasa a XI-a C- Prof. coord. Liana Tămaș;
☺ Rogojan Bogdan, clasa a XI-a C- Prof. coord. Liana Tămaș;
☺ Cotuna Tudor, clasa a X-a D- prof.coord. Christina Pop
☺ Mariș Roberta, clasa a XI-a A- prof.coord. Christina Pop;
Menţiune (Limba franceză):
☺ Mocan Andreea, clasa a XI-a C, prof. coord. Codruța Costin.
 Felicitări tuturor participanţilor !
                                               Coordonator proiect, prof.Luminiţa Mara Lazin