sâmbătă, iulie 22, 2017

Transferul elevilor la C.E.N.T.Elevii care doresc să se transfere la C.E.N.T., depun prin părinte/reprezentat legal o cerere însoțită de foaia matricolă, la secretariatul şcolii, până la data de 15 august. Tot în această perioadă, vor putea consulta la avizierul şcolii/site-ul şcolii lista disciplinelor, tematica şi bibliografia din care vor susține examenele de diferență.
Cererile vor fi analizate în C.A. din luna august, luându-se în considerare următoarele condiții:
1.  media la purtare – (criteriu eliminatoriu) – trebuie să fie 10 (zece);
2. media generală de absolvire a elevului, în anul anterior, să fie cel puțin egală cu media ultimului elev promovat din clasa în care se solicită transferul. Excepțiile se aprobă in C.P.
 Acceptarea elevilor se va face în funcție de numărul locurilor disponibile la clasă/calificarea profesională solicitată, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor, având prioritate elevii care nu-şi schimbă profilul/calificarea profesională şi după promovarea examenelor de diferență care se vor susține în luna septembrie, conform ROFUÎP, art. 135-142, din disciplinele corespunzătoare calificării profesionale la care solicită transferul.
Mai multe informaţii referitor la transferul elevilor se găsesc pe site-ul CENT, la secţiunea Elevi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.