Despre noi

Scurt istoric
„Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari“
(Nicolae Titulescu)

             Destinul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ s-a conturat sub auspiciile performanţei, fiind una dintre instituţiile şcolare care a pus bazele unui învăţământ economic în spirit european, dovadă şi numele pe care-l poartă, „Nicolae Titulescu“, simbolul unui om de mare luciditate şi putere de previziune în problemele cardinale ale vieţii internaţionale. Şcoală cu tradiţie, datând din 12 octombrie 1959, C.E.N.T. a pregătit şi pregăteşte specialişti de nivel mediu, necesari economiei ţării, căutând mereu permanenţele în devenire în vederea unei educaţii prospective, în spiritul idealului educaţional şi european. Debutul anului şcolar 1962/1963 marchează o reuşită în mersul ascendent al acestei instituţii şcolare, fiind dată în folosinţă noua clădire a Şcolii Tehnice Financiare, situată pe strada Progresului la nr. 45.
      Anul şcolar 1987/1988 consemnează diversificarea specializărilor în domeniul economic, prin fuziunea dintre Grupul Şcolar Economic şi Şcoala Comercială, până în anul 1990, când îşi va schimba titulatura în Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii. Anul 1998 a marcat împlinirea a cincizeci de ani de învăţământ economic, dar şi dezideratul nostru de a ne înscrie în paradigma unui învăţământ modern, sub patronajul celui care a fost numit, în revista „Le Figaro“, „primul mare european“. Intrarea în anul 2000 a însemnat pentru instituţia noastră noi exigenţe, deoarece ea primeşte titulatura de Grup Şcolar Economic „Nicolae Titulescu“, nume care obliga la înscrierea pe linia standardelor de educaţie maximale. Începând cu anul 2001, am devenit Colegiul Economic „Nicolae Titulescu“, o instituţie care îşi propune în permanenţă:
      Competitivitate, Educaţie modernă, Notorietate, Tradiţia valorilor perene şi imuabile. Şi, nu în ultimul rând, o viziune care să corespundă spiritului titulescian, personalităţii care a întrezărit dimensiunea europeană a societăţii româneşti şi necesitatea realizării unui cadru comun de obiective educaţionale şi politice, pentru a dezvolta o abordare novatoare în toate domeniile de activitate.
Prof. Diana Dimirache
Prof. Ioan Toma

De ce Nicolae Titulescu?

De câte ori vine vorba despre europenizare și despre diplomația românească, din toate timpurile, numele unui om apare inevitabil pe buzele tuturor. Este vorba despre Nicolae Titulescu. Ar fi inutilă încercarea de a surprinde exhaustiv și total această figură emblematică a primului nostru mare european, iar câteva rânduri nu i-ar face dreptate și nici nu ar putea acoperi măcar o parte infimă a realizărilor sale.
De ce Nicolae Titulescu? Pentru că a fost: un mare român, un mare european, un mare contemporan. Am resimţit acum nouă ani, când ne-am născut sub egida acestui nume, şi resimţim mereu nevoia de a reveni la Nicolae Titulescu, un creator de drept internaţional, un filosof al păcii, un om politic şi un diplomat care reverberează dincolo de secol, dându-ne suport şi perspectivă, simţindu-ne aproape de el prin măreţia gândului, inteligenţa acţională, generozitatea demersului, umanismul viziunii unui nou început ; pentru CENT, Titulescu este un ilustru precursor, oferindu-ne în acest an, cu totul special, repere, pietre solide, pe care să ne sprijinim, pentru acţiunile noastre aniversare.
Școala e oază de tinerețe și înălțare, un popas al spiritului în zborul spre împlinire. Când în 2001 am devenit Colegiul Economic “Nicolae Titulescu”, o şcoală cu deziderate măreţe, pliată pe cerinţele noilor educaţii, numele marelui ambasador al europenizării,  ne-a conferit un nou statut şi ne-a configurat un destin pe măsură. An de an am pus câte o realizare pentru a ridica un edificiu demn de marele nostru înaintaş. Fiecare acţiune a fost o proiecţie convingătoare a sensului şi substanţei demersului ideatic pe care îl aveam în vedere, o percepţie anticipativă,  plină de receptivitate  şi consideraţie a procesului european de azi, care să deschidă percepţia unui act educaţional modern şi de calitate.
Am avut în minte mereu deviza  titulesciană: “E timpul sa ne recunoaştem valorile, e timpul sa ne cunoaştem valoarea!" Şi am crescut: şi în număr şi în valoare. Astfel am continuat şi continuăm  să credem în destinul nostru european şi în locul nostru  bine plasat axiologic în panoplia şcolilor maramureşene. Am fost ambasadori ai şcolii româneşti, participând la o serie de acţiuni şi proiecte internaţionale, în cadrul programelor Leonardo da Vinci, Socrate, Comenius, şi cu prezentările inedite ale Firmelor de Exerciţiu. Am facut şi noi auzit numele CENT-România, la Praga, la Viena, în America, Ungaria, etc. Am încercat să ridicăm  ideea de învăţământ modern şi european de la Ideal la Realitate; am dorit apoi să transmitem , profesori şi elevi, experienţa noastră următoarelor generaţii, să simtă lupta şi forţa, pentru a continua neabătut, cu toată fiinţa, misiunea pe care ne-am propus-o: aceea de a fi o adevărată şcoală europeană, beneficiind de  „spiritualizarea frontierelor“, în care omul să poată vorbi omului de pretutindeni, în care să se regăsească aproape fiecare de fiecare, într-o comuniune – concepută într-o viziune globală – în care valorile creative, intelectuale şi morale, să fructifice într-un destin al prosperităţii, al progresului. Am devenit azi un agent important de exprimare a problemelor de educaţie economică faţă de procesul de europenizare şi globalizare a învăţământului, adăugându-ne la cartea de vizită, pe lângă premii numeroase ca recunoaştere valorică, şi statutul de slujitori ai Creativităţii, Europenizării, Noutăţii, cu păstrarea matricei tradiţionale specifice, şi ai Toleranţei.
   Şi poate numele care ne-a marcat nu a fost ales întâmplător, ci ni l-a dat Destinul: Nicolae, "nik", provenit de la verbul "nikao", adică "a învinge" .
         Nicolae Titulescu a lăsat o moştenire sintetizată în cuvintele: “Cei care mor pentru o idee sunt eroi al căror testament este un singur cuvânt: continuaţi.”  Cinstindu-l, înseamnă a fi executorii acestui testament.
                                                                      Prof. Diana Dimirache, consilier educativ

      De-a lungul timpului la conducerea Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” s-au aflat :
Directori: 
1959 – 1978                Prof. Ioan Mateoc
1978 – 1982                Prof. Gheorghe Petrescu
1982 – 1987                Prof. Livia Apli
1987 (10.01.-15.09)    Prof. Emilia Avăşan
1987 – 1994                Prof. Călin Vintilă
1994 – 1997                Prof. Emil Mihalca
1997 (1.10-31.12)       Prof.dr. Florin Roatiş
1998 – 2012                Prof. Aneta Carpov
2012 - prezent              Prof. Crina Georgeta Buda
Directori adjuncţi:
1962 – 1974               Prof. Alexandru Ungvari (Udrea)
1987 – 1990               Prof. Emilia Avăşan
1990 – 1993               Ec. Aurica Trifan
1990 – 1994               Prof. Veronica Libotean
1994 – 1996               Prof. Maria Pricop
1996 – 1998               Prof. Maria Popan
1998 – 2002               Prof. Rodica Miclăuş   
2002 – 2008               Prof. Crina Georgeta Buda
2008 – 2012               Prof. Gabriel Morar
2012 -  prezent           Prof.dr. Nicoleta Han            


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.