miercuri, iulie 15, 2015

Admitere 2015


            Înscrierea în clasa a IX-a a elevilor admişi la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” se face în perioada 16-24 iulie 2015, exceptând zilele de 18 şi 19 iulie, între orele: 09:00-14:00, corp B, sala B1.
            Acte necesare:
            - cererea de înscriere (formular tipizat de la unitatea de învățământ);
            - cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere, în copie legalizată;
            - adeverința cu notele și media generală obținute la Evaluarea Naționala din clasa a VIII-a;
            - foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale), în original!
            - fișa medicală;
            - dosar plic.
            Candidații care, în perioada menționata nu își depun dosarele de înscriere, se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate și vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia județeană de admitere. Acești candidați vor fi repartizați de comisia de admitere județeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.