luni, noiembrie 23, 2015

Dialoguri în proiectul „România suntem noi!”


                 Sâmbătă, 21 noiembrie a.c. la Satu Mare, Complex Coral, a avut loc Conferinţa regională “Consolidarea dialogului social pentru creşterea implicării partenerilor sociali şi ONG-urilor în politicile ce vizează ocuparea şi incluziunea socială” în cadrul proiectului „România suntem noi!” (ID 146712) finanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013.
Parteneri:
UGIR  Maramureş,exponent: preşedinte, conf. univ. dr. Constantin Cucoşel;
Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare reprezentat de elevii claselor a XII-a A şi a XII-a B: Călăuz Cristian, Hozan Beniamin, Moldovan Georgiana Denisa, Sabou Denis, Crăciun Gabriela, Gîta Alina, Kiss Camelia, Medan Roland Cătălin, însoţiţi de prof. Natalia Nan şi prof. Alina Natalia Pop. 
          În cadrul întâlnirii elevii s-au familiarizat cu:
   studiile regionale privind ocuparea, şomajul şi incluziunea socială;
   protocoalele dintre partenerii sociali, societatea civilă, autorităţile publice şi alţi actori economici importanţi, pentru oferirea celor mai bune strategii de dezvoltare regională şi locală.
• promovarea transferului de expertiză la nivel național și transnațional pentru crearea unei piețe a muncii incluzive și pentru promovarea ocupării printr-un dialog social de calitate, capabil să genereze o acțiune sinergică între actorii acestuia.
(Informaţii furnizate de d-şoara prof. Alina Natalia Pop)
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.