miercuri, octombrie 12, 2016

Criteriile de selecţie a participanţilor pentru proiectul de mobilitate


Proiectul de mobilitate  nr. 2016-1-RO01-KA102-023604,
ECVET – un pas în internaţionalizarea competenţelor în turism și alimentaţie,

           Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu" Baia Mare, în calitate de coordonator la nivel de consorțiu al proiectului, trebuie să realizeze un proces de selecţie conform condiţiilor de eligibilitate prevăzute în Ghidul European 2016 şi conform candidaturii aprobate. Conform Condiţiilor  Generale 2016, pentru buna organizare şi implementare a proiectului se vor parcurge următoarele etape ale procesului de selecţie:
1. Stabilirea criteriilor de selecţie: competenţe profesionale, specializarea, nivelul de educaţie/ analiza abaterilor disciplinare, cunoaşterea limbii străine a proiectului-engleza  nivel min. A2, interviul, dosarul de candidatură.
2. Întocmirea și afișarea anunţul public;
3. Organizarea procesului de selecţie cu următoarele etape:
a) numirea prin decizie a comisiei de selecţie la nivel de consorțiu;
b) stabilirea probelor pentru selecţia participanţilor;
c) examen la disciplina de specialitate;
d) examen oral privind cunoaşterea limbii engleze, nivel minim A2;
e) interviu în limba română;
f) analiza abaterilor disciplinare  (tulburări comportamentale, modul în care răspunde unor sarcini de lucru la clasă, neimplicarea/implicarea în munca de echipă, fire sociabilă, deschisă) ;
g) analiza dosarului de candidatură (copie CI, CV- Europass, scrisoare de intenţie, acordul părintelui, recomandarea dirigintelui).
4. Informarea  în timp util a celor interesaţi privind dosarul de candidatură, probele, data şi locul selecţiei;
5. Realizarea selecţiei - probe, evaluarea candidaturii, finalizarea listelor cu candidaţii aprobaţi şi cu rezervele. 
NOTĂ:
                Conform Condiţiilor Naţionale 2016  și a contractului dintre Beneficiar și An, fiecare participant are obligaţia să respecte programul de lucru şi la sfârşitul mobilităţii să redacteze on—line, folosind Mobility Tool+, un raport. Nerespectarea prevederilor contractuale de către participanţi poate determina rambursarea parţială sau totală a sumelor cheltuite aferente participantului.CRITERII DE SELECŢIE:
I.  Competenţe profesionale analizate pe baza testului de specialitate, a examenului oral la limba engleză şi a comportamentului la clasă:
·         asumarea şi îndeplinirea responsabilităţilor faţă de sarcina primită;
·         colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru;
·         dezvoltarea competenţelor de comunicare profesională în limba engleză, nivel minim A2;
·         flexibilitate în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală la locul de muncă.
II.  Specializarea:
                Pentru ca participarea elevilor să fie eligibilă aceştia trebuie să aibă minim 15 ani şi să nu împlinească 18 ani până în ultima zi a stagiului de mobilitate. Candidaţii să fie din clasa a X-a liceu, calificarea tehnician în turism/în hotelărie (C.E.N.T . și Cavnic) și Ospătar – vânzător în unităţi de alimentaţie  (Dej).
III. Nivelul de educaţie/analiza abaterilor disciplinare:
Se vor analiza următoarele:
1.tulburări comportamentale semnalate în anul şcolar trecut şi până la selecţie;
2.modul în care elevul răspunde unor sarcini de lucru la clasă;
3.implicarea/neimplicarea în munca de echipă;
4.fire sociabilă, deschisă;
5.modul de relaţionare, comunicare cu profesorii, cu elevii;
6.atitudine.
IV.  Interviul
                Se va urmări modul în care elevul răspunde la întrebări, reacţia acestuia faţă de echipa de selecţie, atitudine, limbaj, ţinută, capacitatea de persuasiune.
                Posibile  cerinţe/întrebări:
1.Descrie angajatul ideal al unei unităţi hoteliere a unei unități de alimentație publică.
2.Prezintă activităţile unei zile de practică din cadrul hotelului, restaurantului.
3.Cum îţi imaginezi o zi liberă în Spania/ Portugalia?
4.Care sunt obiectivele acestui proiect?
5.Care sunt rezultatele acestui proiect?
6.Convinge echipa de selecţie că eşti persoana potrivită pentru acest proiect.
V. Dosarul de candidatură va cuprinde:
1. Copie C.I;
2. CV- Europass (redactat în lb. română);
3. Scrisoare de intenţie a elevului;
4.Acordul părinţilor;
5.Recomandarea dirigintelui;
                Se vor analiza documentele dosarului de candidatură, se vor purta discuţii privind participanţii la selecţie cu dirigintele clasei, profesorii clasei, psihologul şcolar (profesor de psihologie la clasă).
                          Director,                                                       Responsabil proiect,
         prof. Crina Georgeta Buda                             prof. Anca Apostol

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.