duminică, martie 18, 2012

Învăţăm în spiritul titulescian


Trecerea timpului nu estompează dimensiunile universului de gândire şi acţiune titulescian, ci relevă aspecte şi realităţi noi care ne conferă satisfacţia recunoaşterii perenităţii valorii.
Joi, 15 martie 2012, începând cu ora 13, elevii de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu”, coordonaţi de dna prof. Rodica Miclăuş, iniţiatoarea proiectului, dna prof. Nicoleta Han şi subsemnata au elogiat împreună un făuritor de conştiinţă românească, înzestrat cu un incontestabil geniu diplomatic, un reper de gândire europeană care luminează în universul umanist al mileniului III: Nicolae Titulescu – 130 de ani de la naşterea marelui diplomat român.
Elevi din clasele a X-a A (Bianca Husa, Andrea Rad, Denisa Bodonea, Adrian Coza, Teodora Gherman, Mădălina Buga, Florentina Cirţiu, Adina Lupşe, Lavinia Mureşan, Diana Verdeş), a X-a B (Jessica Debreczeni, Andreea Bujor) şi a XI-a D (Alexandra Ban, Anton Hojda, Mădălina Ilieşi, Natalia Marina, Bianca Sarca, Paula Şarga) şi-au adus contribuţia la realizarea unui portofoliu cu materiale de informare a auditoriului cu privire la viaţa şi activitatea lui Nicolae Titulescu: selectarea informaţiilor importante cu privire la biografia şi activitatea lui economică, politică şi diplomatică şi au confecţionat pliante prin care au promovat acest eveniment. 
Prin acest proiect interdisciplinar ne-am propus implicarea elevilor în acţiunile care urmăresc evocarea acestui eveniment, cultivarea sensibilităţii faţă de valorile morale, îmbogăţirea orizontului cultural şi spiritual al acestora, stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diverse mesaje receptate, dezvoltarea capacităţii de argumentare a unor opinii, încurajarea elevilor să utilizeze informaţii dintr-o sursă istorică, să redea prin cuvinte proprii conţinutul unui text citit, să asocieze idei şi impresii sugerate de lectură şi să manifeste independenţă în situaţiile de comunicare.
P.S. Mulţumim elevei ANDRA IONESCU din clasa a X-a A pentru reuşitele caricaturi realizate cu acest prilej. Nota 10+!
Ludmila Klocza, bibliotecar

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.