miercuri, iunie 14, 2017

Admiterea în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2017-2018


Sesiunea iulie 2017
3-7 iulie 2017 -  Înscrierea candidaţilor care optează pentru  Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare, calificările Bucătar (28 locuri) şi Ospătar, chelner, vânzător în unităţi de alimentaţie publică (28 locuri), pe baza fişei de înscriere tip pentru  învăţământul profesional de stat. 
NOTĂ: Nu pot fi înscrişi candidaţii cu situaţia şcolară neîncheiată, aflaţi în stare de corigentă sau repetenţie.
7 iulie 2017  - Actualizarea şi afişarea, la sediul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare a listei candidaţilor înscrişi la învăţământul profesional de stat.
       -  Afişarea informaţiilor (dată, locul de desfăşurare, ora, acte necesare de identitate a candidaţilor, alte detalii organizatorice) privind organizarea probei suplimentare de admitere la unităţile de învăţământ profesional unde numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite
NOTĂ: În cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de C.E.N.T., admiterea se face pe baza unei probe suplimentare de admitere
Proba  suplimentară de admitere constă într-o proba scrisă cu durata de 2 ore şi se va susţine din disciplină Educaţie tehnologică – modulul: “Domenii profesionale” studiată în clasa a VIII-a.
Modele de subiecte şi bareme de evaluare şi notare pentru proba suplimentară de admitere vor fi afişate la avizierul şcolii şi pe site-ul C.E.N.T .
10 iulie 2017 - Desfăşurarea probei suplimentare de admitere
11 iulie 2017 - Afişarea rezultatelor la proba suplimentară de admitere, la sediul unităţilor de învăţământ care au organizat proba. Depunerea contestaţiilor la proba suplimentară de admitere
NOTĂ: Rezolvarea contestaţiilor se va face de către o comisie stabilită la nivelul şcolii, formată din alţi doi profesori (faţă de cei din comisia iniţială de evaluare).
12 iulie 2017 - Afişarea rezultatelor finale şi a mediei de admitere.
13-17 iulie 2017 - Depunerea dosarelor de înscriere a  candidaţilor care  au fost declaraţi admişi la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.