marți, martie 05, 2019

Proiect educațional extrașcolar ”Arta de a conduce”

        Vineri, 1 martie 2019, în sala festivă a Colegiului Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare, s-a desfășurat activitatea de informare a elevilor din cadrul liceului, cu privire la proiectul ”Arta de a conduce”, sub coordonarea doamnei inspector școlar prof. psiholog Amelia Bănică, a consilierului educativ prof. Diana Dimirache, a doamnei director prof. Crina Georgeta Buda și director adjunct prof. dr. Nicoleta Han.
      Din partea elevilor au fost reprezentanți ai claselor IX-XI din C.E.N.T., Miholca Gabriela, președinta Consiliului Școlar al Elevilor de la  C.E.N.T. și vicepreședinții C.Ș.E.
        Activitatea își propune creșterea gradului de implicare civică a adolescenților prin asumarea de responsabilități în domeniul politicilor publice, implementate de instituții deconcentrate, administrative și educaționale din județul Maramureș.
        Beneficiarii  direcți sunt elevi din clasele a X-a și a XI-a,  în total 30  de elevi din C.E.N.T.
       Elevii selectați  vor cunoaște direct, sau indirect, activitatea profesională a d-lui Prefect al Județului Maramureș, d-lui Președinte al Consiliului Județean Maramureș, respectiv a d-nei Inspector Școlar General a Județului Maramureș. Acțiunea se va derula în perioada aprilie-iunie 2019.
           Se vor organiza și sesiuni de training, leadership având ca teme:
• Comunicarea pe orizontală și verticală
• Comunicarea și cointeresarea factorilor implicați, efecte pozitive/negative ale implicării/neimplicării
• Rolul implicării active
• Leadershipul și succesul managerial
• Flexibilitatea și adaptarea la schimbare
• Motivația și motivarea angajaților
• Cum să iau deciziile și metode de decizie performante
• Conflictele generate - cauze și modalități de aplanare, rolul liderului în negocierea potențialelor conflicte
• Relații de putere în instituție
•Strategii de influențare a angajaților
•Planificare, implementare, evaluare
         Din cei 30 de elevi înscriși vor fi selectați  9 elevi performanți, care au abilități și competențe specifice: diplomație, capacitatea de a lua decizii corecte, centrate pe nevoile comunității educaționale și administrativ-teritoriale, empatie, atitudine responsabilă, toleranță, putere de persuasiune, echilibru emoțional, capacitate oratorică, spirit administrativ.
         Locul desfășurării selecției va fi Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Baia Mare, pe baza unui dialog interactiv/focus grup și un mini-concurs de dezbateri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.