miercuri, martie 27, 2019

“TURISM CULTURAL, OBICEIURI ŞI TRADIŢII”

Baia Mare,  ediţia a V-a,  28-29 martie 2019

Manifestarea este  înscrisă în CAERI 2019, poz. 1559, nr. 3016/2019, aprobat de M.E.N.
     Simpozionul „Turism Cultural, Obiceiuri şi Tradiţii” îşi propune, prin tema aleasă –  să trezească interesul elevilor  pentru cunoaşterea  domeniului  Turism şi alimentaţie în alte moduri  decât cele abordate la clasă, să trezească curiozitatea,  dorinţa  de cunoaştere, potenţialul creativ al elevilor, determinându-i să se implice în culegerea de informaţii, prelucrarea şi prezentarea acestora în mod cât mai original.
      Obiectivele specifice ale proiectului:
·         Promovarea culturii, tradiţiei şi spiritualităţii româneşti în context european;
·         Identificarea şi prezentarea obiectivelor turistice locale şi nu numai;
·         Stimularea  interesului  şi curiozităţii elevilor pentru cunoştinţele din domeniul turismului şi  alimentaţiei;
·         Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi de interrelaţionare ale tinerilor;
·         Dezvoltarea abilităţilor practice ale elevilor din clasele de turism şi alimentaţie publică.
      Parteneri:
-  Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş;
-  Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureș;
- Consiliul elevilor din cadrul CENT;
-  Asociaţia de părinţi ProCENT.
      Maramureşul este o destinaţie unică, care a păstrat cultura, tradiţiile şi stilul de viaţă al ţăranului din vremuri trecute. Regiunea este un testament al tradiţionalului, al unei ere a simplităţii şi a valorilor morale. Puţine obiceiuri s-au schimbat de-a lungul secolelor care au trecut. Familiile rămân în aceleaşi sate ca şi strămoşii lor. Meşteşugurile şi tradiţiile sunt transmise din generaţie în generaţie. Îmbrăcămintea ţesută manual este încă purtată cu mândrie. Biserica este în continuare sufletul satului.
      Caracterul relativ izolat al Maramureşului a permis conservarea în satele acestei zone a arhitecturii tradiţionale, în special construcţii din lemn: case, monumente, biserici, care păstrează tradiţiile milenare ale meşterilor cioplitori din zonă. Dar, la fel de autentice sunt şi alte elemente precum portul popular, artizanatul sau folclorul, arta culinară, care sunt unele din cele mai  atractive aspecte, ce  merită să fie cunoscute în Maramureş.
        Scopul proiectului:
     Activităţile din cadrul simpozionului  şi-au propus educarea şi responsabilizarea elevilor faţă de obiectivele turistice, cultura, tradiţia românească, de asemenea conservarea şi promovarea aspectelor legate de frumuseţea locurilor, tradiţiilor folclorice, obiceiurilor laice şi religioase. Toate acestea  s-au concretizat prin realizarea de referate, PPT-uri tematice, fotografii, preparate culinare.
 
      Grupul ţintă căruia i se adresează simpozionul sunt în primul rând elevii de la Colegiul Economic ,,Nicolae Titulescu”, dar şi de la alte licee din judeţ şi alte judeţe cu profil servicii, domeniul de bază turism şi alimentaţie şi cadrelor didactice, atât din judeţul Maramureş, cât şi din alte judeţe.
       Secţiunile de concurs :
•”Cea mai inedită fotografie”
•”Cea mai bună prezentare power-point”
•”Cel mai autentic costum popular”
•”Cea mai frumoasă şezătoare”
      Dacă înţelegem tradiţiile  ca pe o sumă de valori, dacă conştientizăm faptul că ne naştem, trăim şi profităm de pe urma tradiţiei, în sensul larg al termenului, cel de totalitate a valorilor acumulate de societate la un moment dat, putem lega tradiţia de educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de toate domeniile vieţii, de noi înşine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe care le creăm şi le transmitem celor care ne vor urma.             

Coordonatori:
    director, prof. Buda Crina Georgeta
     prof. Balla Nicoleta Mihaela

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.