sâmbătă, octombrie 15, 2011

Invitaţie de participare la târg

   

TÂRGUL FIRMELOR DE EXERCIŢIU
“RIVULUS DOMINARUM TINERET” EDIŢIA a V-a
Baia Mare, 2 – 3 decembrie 2011

            Colegiul Economic “Nicolae Titulescu” Baia Mare vă invită să participaţi la cea de-a V-a ediţie a Târgului Firmelor de Exerciţiu “Rivulus Dominarum Tineret”, care va avea loc în perioada 2-3 decembrie 2011 la Centrul de Instruire şi Marketing Baia Mare.

În cadrul târgului se vor derula următoarele competiţii:

    Cel mai bun stand
    Cel mai bun catalog (creativ şi profesional)
    Cea mai bună prezentare PPT
    Cea mai bună pagină Web
    Tranzacţii
    Cel mai bun spot
    Cel mai bun vânzător
    Cele mai atractive materiale promoţionale
    Cea mai bună firmă

Data limită de înscriere a firmelor de exerciţiu este 4 noiembrie 2011 şi se face prin completarea formularului de participare şi prin trimiterea acestuia scanat pe adresa de e-mail: malinanan@yahoo.com

Toate materialele necesare supuse jurizării (cataloage, adresa paginii web, CD prezentarea firmei, CD spot publicitar, materiale necesare promovării firmei – fluturaşi, cărţi de vizită, pliante etc.) se vor trimite până în data de 11 noiembrie 2011, data poştei), împreună cu formularul de înscriere în original, pe adresa Colegiului Economic “Nicolae Titulescu”, Baia Mare, str. Progresului, nr. 45, ,jud. Maramureş, cod: 430291, specificând pe plic pentru Târgul “ Rivulus Dominarum Tineret” Baia Mare, ediţia a V-a, în atenţia prof. Nan Natalia. Materialele vă vor fi înapoiate la preluarea standului.

Dimensiuni şi dotare stand: 2 mp (2x1), 1 masă, 2 scaune, 1 priză.

Nu se percepe taxă de participare.

Lista firmelor  înregistrate şi numărul standului vă vor fi comunicate cu 10 zile înainte de începerea târgului.

                                                            Vă aşteptăm cu interes!

COLEGIUL ECONOMIC ”NICOLAE TITULESCU” 
BAIA MARE, STR. PROGRESULUI, NR. 45 
TEL: 0262/224289 /FAX: 0262/250222

                                              
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU PARTICIPANŢI

Competiţii pe secţiuni (bifaţi competiţiile la care participaţi)
 
”Cel mai bun stand” 
”Cel mai bun catalog creativ” 
”Cel mai bun catalog profesional” 
”Cea mai bună prezentare a firmei” 
”Cel mai bun spot” 
”Cea mai bună pagină web”
”Cele mai bune materiale promoţionale” 
”Cel mai bun vânzător”
”Cele mai multe tranzacţii” 
”Cea mai bună firmă la toate secţiunile”

F.E  ......................................................................... 
Obiect de activitate ................................................
CUI ......................................................................... 
Nr. de înmatriculare ROCT: .................................... 
Certificat de înregistrare seria......... nr.................. 
Şcoala: .................................................................. 
Oraş........................................................................ 
Judeţ....................................................................... 
Strada................................. nr.......cod postal ..........
Telefon:...................Fax:...............e-mail: ...................
E-mail firma de exerciţiu: .............................................. 
Adresă pagina web firmă exerciţiu:.............................
Persoana de contact (profesor coordonator):.............. 
E-mail persoana de contact/ telefon:............................

Data limită de înscriere – 4 noiembrie 2011

Director şcoală, 
(Semnătura şi ştampila)

REGULI DE PARTICIPARE

1.     La prezentarea în sala de expoziţie fiecare firmă de exerciţiu se va înscrie la standul de informaţii şi va semna pentru primirea standului.
2.    După încheierea târgului şi dezafectarea standului, fiecare firmă de exerciţiu se va prezenta la standul de informaţii şi va semna pentru predarea standului.
3.    Participanţii la târg sunt obligaţi să lase standurile în aceeaşi stare în care le-au primit. 
4.     În zilele de desfăşurare a târgului, participanţii trebuie să aibă o ţinută adecvată mediului de afaceri.
5.     Fumatul se va face numai în locurile special amenajate. 
6.     Este interzis accesul cu alimente în incinta expoziţiei.
7.     Coordonatorii fiecărei firme de exerciţiu sunt obligaţi să îşi supravegheze “angajaţii”.
8.     Participanţii trebuie să aibă o atitudine corespunzătoare atât faţă de vizitatori, cât şi faţă de ceilalţi participanţi. 
9.     Nivelul muzicii sau a oricăror alte tipuri de sunete trebuie păstrat la minimum. 
10.  Organizatorii târgului nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele pierdute sau furate. 
11.  Dezafectarea standurilor se va face in data de 3 decembrie doar după încheierea târgului. 
12. Orice comportament neadecvat este interzis şi duce la imediata descalificare a firmei de exerciţiu. 
13.  Niciun participant nu are voie să se angajeze în activităţi individuale care pot afecta buna funcţionare a activităţilor târgului. 
14.  Participanţii îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea regulilor legate de siguranţa proprie, precum şi siguranţa vizitatorilor. 
15.  Participanţii sunt rugati să păstreze curat spaţiul din jurul standului. 
16. Mânuirea aparaturii trebuie astfel realizată încât să nu se creeze aglomerare sau să împiedice buna desfăşurare a activităţii târgului. 
17.  Competiţiile se derulează doar pentru firmele de exerciţiu participante la târg.
18.  Sunt evaluate doar acele firme de exerciţiu care s-au înscris la competiţii şi au predat

materialele în timp util. 
19.  Tranzacţiile între firmele de exerciţiu se vor realiza pe bază de factură. Decontarea se va face prin ordin de plată. Nu se realizează tranzacţii cu vizitatorii şi nu vor fi luate în calcul cele sub valoarea de 100 lei.

Participanţii sunt de accord să respecte toate regulile stabilite de către organizatori.

           Firmă de exercitiu ................................................

           Profesor coordonator ...........................................

           Elev responsabil  ………………………………..


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.