sâmbătă, octombrie 15, 2011


  • ·        Alegerile propriu-zise se vor desfăşura în data de 18.10.2011, între orele 13.00-15.00.
  • ·        Preşedintele C.Ş.E. este ales prin vot direct şi secret de către toţi elevii unităţii de învăţământ. 
  • ·        Buletinul de vot va fi acordat prin semnare în cadrul tabelului cu componenţa clasei.
  • ·        La alegeri va participa şi un observator extern.
  • ·        În şcoală se va organiza un spaţiu special amenajat (sala C 13) pentru desfăşurarea alegerilor într-un mod democratic. Votul se realizează pe buletine de vot stampilate, care vor fi introduse într-o urnă sigilată. Deschiderea urnei şi numărarea voturilor este realizată de Comisia de validare după încheierea procesului de votare.
  • ·        Doar persoanele care îndeplinesc calitatea de elev au dreptul să voteze.
  • ·        Se va vota doar pe baza carnetului sau adeverinţei / legitimaţiei de elev vizată la zi.
  • ·        În cazul în care numărul de voturi este egal, se va relua procesul de vot.
  • ·        Comisia de validare va întocmi un proces verbal la închiderea alegerilor.

Elevele care şi-au depus candidatura pentru preşedinţia C.Ş.E. C.E.N.T
sunt Molnar Iulia (clasa a XI-a G) şi Bancoş Daiana (clasa a XI-a H).


Responsabil Consiliul Şcolar al Elevilor C.E.N.T.,
Prof. Carmen Hoban

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.